Výběr z kázání P.Rudolfa Preye

2. neděle po Narození Páně “ C „

27. 12. 2021
Připomeňme si, že události narození Božího Syna Ježíše hlavně uvádí sv. Lukáš ve svém evangeliu, protože psal pohano- křesťanům a ti byli zvyklí zdůrazňovat narození. Sv. Matouš jen krátce se zmiňuje o narození Ježíšově, sv. Marek se o tom vůbec nezmiňuje, ale začíná křtem Pána Ježíše od sv. Jana Křtitele. Dnes slyšíme evangelium od sv. […]
zobrazit celý článek »

17. neděle v mezidobí “ B „

18. 07. 2021
Tuto neděli slavíme v období, kdy dozrává obilí a začínají žně. Na dobré úrodě závisí život obyvatel každé země.  Chceme si uvědomit, že je to velký Boží zázrak, že z jednoho zrnka, které bylo zaseto vyroste klas, který má mnoho zrn jak říká Pán Ježíš třicet, šedesát a dokonce sto. Jako věřící máme být vděční za tento […]
zobrazit celý článek »

16. neděle v mezidobí “ B „

15. 07. 2021
Minulou neděli jsme uvažovali o apoštolské církvi a poznali jsme, že je to církev, která šíří učení Pána Ježíše a to jak slovem tak příkladem života. A tento apoštolát konají nejen biskupové a jejich pomocníci kněží, jáhnové, katecheté a pastorační asistenti, ale také všichni ostatní pokřtění věřící ženy a muži. Kromě toho jsme se dozvěděli, […]
zobrazit celý článek »

13. neděle v mezidobí “ B „

21. 06. 2021
Prožíváme  krásné letní období. Lidé se těší nebo již prožívají dovolenou nejraději někde u moře nebo poznáváním krás vzdálených krajin mimo Evropu. A přece jsme četli z Písma sv. jak z knihy Moudrosti tak z evangelia o smrti. Církev totiž dobře ví, že i v této letní době je člověk ohrožen smrtí ať už nějakou […]
zobrazit celý článek »

12. neděle v mezidobí “ B „

19. 06. 2021
Tuto neděli můžeme nazvat nedělí sv. Jana Křtitele. Pod záštitou Jana Křtitele bývají svěceni novokněží v katedrálních kostelích. Po vysvěcení následují první mše novokněží, kterým se říká primice a to většinou v místě svého bydliště. Jako kdysi přicházely za Janem Křtitelem zástupy lidí, ne však všichni proto, aby změnili svůj život tak i na slavnost […]
zobrazit celý článek »

2021

14. neděle v mezidobí „B „- svátost manželství – katechetická
13.neděle v mezidobí “ B “ – o svátosti smíření – katechetická
12. neděle v mezidobí “ B “ – svátost svěcení kněží – katechetická
Slavnost Seslání Ducha sv. – svátost biřmování “ B “ – katechetická
Slavnost Těla a Krve Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B “ – katechetická
Ježíšovo zmrtvýchvstání – katechetická promluva “ B „
2. neděle postní “ B “ – katechetická
6. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
5. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
4. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
3.neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
2. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

2020

Svátek Křtu Páně “ B “ – katechetická
2. neděle po Narození Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Zjevení Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B “ – katechetická
Svátek sv. Rodiny “ B “ – katechetická
Svátek sv. Štěpána “ B “ – katechetická
4. neděle adventní “ B “ – katechetická
3. neděle adventní “ B “ – katechetická
2. nedšle adventní “ B “ katechetická
1. neděle adventní “ B “ katechetická
Památka Všech věrnýcch zemřelých – Dušiček 2.11. “ A „
Slavnost Všech svatých “ A „
13. neděle v mezidobí “ A „
12. neděle v mezidobí “ A „
11. neděle v mezidobí “ A „
32. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XIV
30. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XIII
11. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XII
10. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XI
9. neděle v mezidobí “ A “ katechetická X
15. neděle v mezidobí “ A “ katechetická IX
14. neděle v mezidobí “ A “ katechetická VIII
28. neděle v mezidobí “ A “ katechetická VII
22. neděle v mezidobí “ A “ katechetická VI.
21. neděle v mezidobí “ A “ Katechetická V
19. neděle v mezidobí “ A “ katechetická IV.
18. neděle v mezidobí “ A “ katechetická III
17. neděle v mezidobí “ A “ katechetická II
16. neděle v mezidobí “ A “ katechetická I
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve 14. neděli v mezidobí “ A „
Slavnost sv. Petra a Pavla “ A „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ A „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně “ A „
Slavnost Těla a Krve Páně “ A „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ A „
Slavnost Seslání Ducha sv. “ A „
Svátek sv. Jana Nepomuckého ve velikonoční době 16.5. “ A
Slavnost Nanebevstoupení Páně “ A „
6. neděle velikonoční “ A „
5. neděle velikonoční “ A „
4. neděle velikonoční “ A „
3. neděle velikonoční “ A „
2. neděle velikonoční “ A „
Pondělí velikonoční “ A „
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně “ A „
Bílá sobota “ A „
Velký pátek “ A „
Zelený čtvrtek “ A „
Květná neděle “ A „
5. neděle postní “ A „
4. neděle postní “ A „
3. neděle postní “ A „
2. neděle postní “ A „
1. neděle postní “ A „
7. neděle v mezidobí “ A „
6. neděle v mezidobí “ A „
5. neděle v mezidobí “ A „
4. neděle v mezidobí “ A „
3.neděle v mezidobí “ A „
2. neděle v mezidobí “ A „
Svátek Křtu Páně “ A „

2019

Závěr občanského roku “ A „
Slavnost Zjevení Páně “ A „
Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa “ A „
Svátek sv. Štěpána – prvomučedníka „A „
Slavnost Narození Páně “ A „
První vánoční mše půlnoční “ A“
4. neděle adventní “ A „
3. neděle adventní „A“
2. neděle adventní „A“
1. neděle adventní cyklus „A“
Slavnost Ježíše Krista Krále “ C „
33 neděle v mezidobí “ C „
32. neděle v mezidobí “ C „
31. neděle v mezidobí “ C „
29. neděle v mezidobí “ C „
30. neděle v mezidobí “ C “ a Posvěcení chrámu
28. neděle v mezidobí “ C „
27. neděle v mezidobí “ C „
26. neděle v mezidobí “ C „
25. neděle v mezidobí “ C „
24. neděle v mezidobí “ C „