Výběr z kázání P.Rudolfa Preye

4. neděle adventní “ A „

11. 12. 2019
Čtyři rozsvícené svíčky na adventním věnci oznamují, že adventní čas se již naplňuje – adventu je již nakrátko a blízko blizoučko štědrý den. Boží slovo nás dnes zavádí ke dvěma nejvzácnějším osobám dějin spásy a to k Panně Marii a svatému Josefovi. Proto jsou nejvzácnějšími  osobami, protože stáli nejblíže Vykupiteli Ježíši. Velikost těchto svatých – […]
zobrazit celý článek »

3. neděle adventní „A“

10. 12. 2019
Dnešní neděle je ve znamení radosti. Vstupní antifona říká: Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se, Pán je blízko. Motiv radosti byl i v úvodní modlitbě. Také Boží slovo chce jistě posílit naši radost, i když o radosti tam není výslovně řeč. Prorok Izaiáš ukazuje v obrazech vyprahlou poušť a step, které se mění v krásnou zahradu, ukazuje […]
zobrazit celý článek »

2. neděle adventní „A“

30. 11. 2019
Adventní doba spadá u nás do ročního období, kdy je brzy tma, zima, proto si více vážíme světla a tepla. I v kostele k nám promlouvá především symbolika světla. Stále další svíce se rozsvěcuje na adventním věnci a chce nám říci, že světlo Boží stále více chce osvítit tmu našeho rozumu a srdce, které jsou […]
zobrazit celý článek »

1. neděle adventní cyklus „A“

20. 11. 2019
Nový církevní rok začínáme obdobím adventu. V kostele je adventní věnec,liturgická barva tohoto období je fialová. Vše má svůj smysl a význam. Advent je z latinského slova adventus tj. příchod, máme na mysli příchod Pána Ježíše. V adventě si připomínáme příchod historický Pána Ježíše před dvěma tisíci lety a prorocké předpovědi toho¨to příchodu, připomínáme si […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Ježíše Krista Krále “ C „

11. 11. 2019
V nové liturgii po 2. Vatikánském koncilu se slaví slavnost Ježíše Krista krále poslední neděli v církevním roce, aby více vynikl cíl putujícího Božího lidu a tím je právě Ježíš Kristus král nebe a země, který přijde ve slávě s anděly soudit živé a mrtvé a definitivně nastolit své království pravdy, života, svatosti, milosti, spravedlnosti, […]
zobrazit celý článek »

2019

33 neděle v mezidobí “ C „
32. neděle v mezidobí “ C „
31. neděle v mezidobí “ C „
29. neděle v mezidobí “ C „
30. neděle v mezidobí “ C “ a Posvěcení chrámu
28. neděle v mezidobí “ C „
27. neděle v mezidobí “ C „
26. neděle v mezidobí “ C „
25. neděle v mezidobí “ C „
24. neděle v mezidobí “ C „
23. neděle v mezidobí “ C „
22. neděle v mezidobí “ C „
21. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Panny Marie Královny “ C „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ C „
Svátek Proměnění Páně “ C „
19. neděle v mezidobí “ C „
18. neděle v mezidobí “ C „
17. neděle v mezidobí “ C „
16. neděle v mezidobí “ C „
15. neděle v mezidobí “ C „
14. neděle v mezidobí “ C „
13. neděle v mezidobí “ C „
Slavnost sv. Petra a Pavla “ C „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ C „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ C „
Slavnost Těla a Krve Páně “ C „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ C „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ C „
Nanebevstoupení Páně “ C „
7. neděle velikonoční “ C „
6. neděle velikonoční “ C „
5. neděle velikonoční “ C „
4. neděle velikonoční „C“
3. neděle velikonoční “ C „
2. neděle velikonoční “ C „
Pondělí velikonoční “ C „
Vzkříšení Páně “ C „
Bílá sobota “ C „
Velký pátek “ C „
Zelený čtvrtek “ C „
Květná neděle “ C „
5. neděle postní “ C „
4. neděle postní “ C „
3. neděle postní “ C „
2. neděle postní “ C „
1. neděle postní “ C „
8. neděle v mezidobí “ C „
7. neděle v mezidobí “ C „
6. neděle v mezidobí “ C „
5. neděle v mezidobí “ C „
4. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Křtu Páně “ C „
3. neděle v mezidobí “ C „
2. neděle v mezidobí “ C „

2018

Slavnost Zjevení Páně “ C „
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ C „
Svátek Svaté Rodiny “ C „
Svátek svatého Štěpána “ C „
Slavnost Narození Páně “ C „
1. vánoční mše v noci „C „
4. neděle adventní “ C „
3. neděle adventní “ C „
2. neděle adventní “ C „
1. neděle adventní “ C „
Slavnost Ježíše Krista Krále “ B „
33. neděle v mezidobí “ B „
30. neděle v mezidobí “ B „
32. neděle v mezidobí “ B „
31. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Posvěcení chrámu “ B „
29. neděle v mezidobí “ B „
28. neděle v mezidobí “ B „
27. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost svatého Václava “ B „
25. neděle v mezidobí “ B „
24. neděle v mezidobí “ B „
23. neděle v mezidobí “ B „
22. neděle v mezidobí “ B „
21. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ B „
20. neděle v mezidobí “ B „
19. neděle v mezidobí “ B „
18. neděle v mezidobí “ B „
17. neděle v mezidobí “ B „
16. neděle v mezidobí “ B „
Homilie na 15. neděli v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevstoupení Páně “ B „
14. neděle v mezidobí “ B „
11. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ B „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B „
Slavnost Těla a Krve Páně “ B „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ B „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ B „