Výběr z kázání P.Rudolfa Preye

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve 14. neděli v mezidobí “ A „

15. 05. 2020
Oba rodní bratři pocházeli z Makedonie, severně od Řecka, kde hlavním městem byla Soluň – přímořské obchodní město  Obyvatelstvo bylo promíšené z Řeků a Slovanů, takže tam znali slovanský jazyk. Otec Cyrila a Metoděje se jmenoval Lev a matka Marie. Oba byli zbožní věřící. Měli sedm dětí. Metoděj by starším z obou bratří. V Cařihradě […]
zobrazit celý článek »

Slavnost sv. Petra a Pavla “ A „

15. 05. 2020
Na mnohých kostelech v průčelí jsou sochy sv. Petra, který drží v ruce klíče a sv. Pavla, která drží meč. Tito dva apoštolové Petr a Pavel jsou dva hlavní apoštolové, kteří se nazývají sloupy církve a od nejstarších dob se v církvi slaví společně, protože ve stejný den a to 29. června r. 67 byli […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ A „

14. 05. 2020
Církev obvykle neslaví narozeniny svatých, ale spíše jejich den narozenin pro nebe tj. jejich blaženou smrt. Vyjímkou je však Panna Maria a sv. Jan Křtitel a sice pro jejich mimořádné postavení v dějinách spásy. Oba byli ještě před svým narozením prosti dědičného hříchu a jejich životopisy jsou v Písmu sv. a sám Pán Ježíš vyzdvihl […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně “ A „

14. 05. 2020
V minulých nedělích jsme si několikrát řekli, že Bůh je Láska. A i když je Bůh pro naše oči neviditelný přece skutky lásky Boží jsou viditelné. Tím největším skutkem lásky Boží byl příchod Božího Syna na naši zem. Jestliže dnes slavíme Srdce Pána Ježíše pak jistě proto, že srdce je všeobecným lidským znamením pro lásku […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Těla a Krve Páně “ A „

13. 05. 2020
Minulou neděli jsme uvažovali o tajemství Trojice Boží, dnes chceme rozjímat o tajemství naší víry o Těle a Krvi Páně. Je jednou ze základních pravd naší víry, že člověk je složená bytost z hmotného těla a duchové duše. Jako věřící máme povinnost jak ke svému tělu tak ke své duši. Především je třeba, aby tělo […]
zobrazit celý článek »

2020

Slavnost Nejsvětější Trojice “ A „
Slavnost Seslání Ducha sv. “ A „
Svátek sv. Jana Nepomuckého ve velikonoční době 16.5. “ A
Slavnost Nanebevstoupení Páně “ A „
6. neděle velikonoční “ A „
5. neděle velikonoční “ A „
4. neděle velikonoční “ A „
3. neděle velikonoční “ A „
2. neděle velikonoční “ A „
Pondělí velikonoční “ A „
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně “ A „
Bílá sobota “ A „
Velký pátek “ A „
Zelený čtvrtek “ A „
Květná neděle “ A „
5. neděle postní “ A „
4. neděle postní “ A „
3. neděle postní “ A „
2. neděle postní “ A „
1. neděle postní “ A „
7. neděle v mezidobí “ A „
6. neděle v mezidobí “ A „
5. neděle v mezidobí “ A „
4. neděle v mezidobí “ A „
3.neděle v mezidobí “ A „
2. neděle v mezidobí “ A „
Svátek Křtu Páně “ A „

2019

Závěr občanského roku “ A „
Slavnost Zjevení Páně “ A „
Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa “ A „
Svátek sv. Štěpána – prvomučedníka „A „
Slavnost Narození Páně “ A „
První vánoční mše půlnoční “ A“
4. neděle adventní “ A „
3. neděle adventní „A“
2. neděle adventní „A“
1. neděle adventní cyklus „A“
Slavnost Ježíše Krista Krále “ C „
33 neděle v mezidobí “ C „
32. neděle v mezidobí “ C „
31. neděle v mezidobí “ C „
29. neděle v mezidobí “ C „
30. neděle v mezidobí “ C “ a Posvěcení chrámu
28. neděle v mezidobí “ C „
27. neděle v mezidobí “ C „
26. neděle v mezidobí “ C „
25. neděle v mezidobí “ C „
24. neděle v mezidobí “ C „
23. neděle v mezidobí “ C „
22. neděle v mezidobí “ C „
21. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Panny Marie Královny “ C „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ C „
Svátek Proměnění Páně “ C „
19. neděle v mezidobí “ C „
18. neděle v mezidobí “ C „
17. neděle v mezidobí “ C „
16. neděle v mezidobí “ C „
15. neděle v mezidobí “ C „
14. neděle v mezidobí “ C „
13. neděle v mezidobí “ C „
Slavnost sv. Petra a Pavla “ C „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ C „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ C „
Slavnost Těla a Krve Páně “ C „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ C „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ C „
Nanebevstoupení Páně “ C „
7. neděle velikonoční “ C „
6. neděle velikonoční “ C „
5. neděle velikonoční “ C „
4. neděle velikonoční „C“
3. neděle velikonoční “ C „
2. neděle velikonoční “ C „
Pondělí velikonoční “ C „
Vzkříšení Páně “ C „
Bílá sobota “ C „
Velký pátek “ C „
Zelený čtvrtek “ C „
Květná neděle “ C „
5. neděle postní “ C „
4. neděle postní “ C „
3. neděle postní “ C „
2. neděle postní “ C „
1. neděle postní “ C „
8. neděle v mezidobí “ C „
7. neděle v mezidobí “ C „
6. neděle v mezidobí “ C „
5. neděle v mezidobí “ C „
4. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Křtu Páně “ C „
3. neděle v mezidobí “ C „
2. neděle v mezidobí “ C „

2018

Slavnost Zjevení Páně “ C „
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ C „