Výběr z kázání P.Rudolfa Preye

6. neděle v mezidobí “ A „

29. 01. 2020
Dnešní evangelium nám předložilo otázku o spravedlnosti z pohledu Starého a Nového zákona. Mám videokazetu o Desateru Božích přikázání, kde Mojžíš přijímá od Boha desky přikázání na hoře Sinaj. Kdo z Božího lidu starozákonního zachovával tato přikázání mohl být označen za spravedlivého. Na příklad byl jím spravedlivý Job nebo Jáchym a Anna atd. Chceme si […]
zobrazit celý článek »

5. neděle v mezidobí “ A „

20. 01. 2020
Současná doba se vyznačuje v oblasti vyučování mimo jiné názornému a obrazovému vyučování, což výrazně používal ve své pedagogické praxi i Jan Amos Komenský ( kniha Orbis pictus ). Jsou známy vyučovací cykly v různých oborech na videokazetách. Pán Ježíš byl vlastně už tehdy moderní, protože užíval při předávání svého učení často obrazů a příkladů […]
zobrazit celý článek »

4. neděle v mezidobí “ A „

18. 01. 2020
Slyšeli jsme dnešním evangeliu Ježíšovo učení o štěstí. Slovo blahoslavený znamená vlastně šťastný. Mnohý člověk by k Ježíšovu učení o štěstí mohl říci, že co Ježíš nazývá štěstím jakoby bylo opačné než by si přál člověk. A přece Ježíš neklamal a tak jistě předkládá učení o pravém a hlubokém štěstí. Je to jakýchsi 8 cest […]
zobrazit celý článek »

3.neděle v mezidobí “ A „

6. 01. 2020
Již od roku 1965 se snažíme v katolické církvi naplňovat snahy koncilu i papeže o jednotu křesťanů a konáme týden modliteb za jednotu, kdy si uvědomujeme, že nejednota a nesjednocenost je hřích všech křesťanů vyžadující uznání, lítost a smíření. Zamysleme se v dnešní promluvě nad jednoto křesťanů: 1/Jednotu věřících si přál sám Pán Ježíš, který […]
zobrazit celý článek »

2. neděle v mezidobí “ A „

6. 01. 2020
Po vánoční době je v kostele opět liturgická barva zelená tj. barva naděje, protože tuto naději nám daroval Ježíš Kristus pro nás narozený. Jan Křtitel, o kterém jsme v dnešním evangeliu četli nám ukazuje jak je pro nás Ježíš Kristus nadějí na věčný život: ne jako vládce, ne jako soudce, dokonce ne jako král, ale […]
zobrazit celý článek »

2020

Svátek Křtu Páně “ A „

2019

Závěr občanského roku “ A „
Slavnost Zjevení Páně “ A „
Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa “ A „
Svátek sv. Štěpána – prvomučedníka „A „
Slavnost Narození Páně “ A „
První vánoční mše půlnoční “ A“
4. neděle adventní “ A „
3. neděle adventní „A“
2. neděle adventní „A“
1. neděle adventní cyklus „A“
Slavnost Ježíše Krista Krále “ C „
33 neděle v mezidobí “ C „
32. neděle v mezidobí “ C „
31. neděle v mezidobí “ C „
29. neděle v mezidobí “ C „
30. neděle v mezidobí “ C “ a Posvěcení chrámu
28. neděle v mezidobí “ C „
27. neděle v mezidobí “ C „
26. neděle v mezidobí “ C „
25. neděle v mezidobí “ C „
24. neděle v mezidobí “ C „
23. neděle v mezidobí “ C „
22. neděle v mezidobí “ C „
21. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Panny Marie Královny “ C „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ C „
Svátek Proměnění Páně “ C „
19. neděle v mezidobí “ C „
18. neděle v mezidobí “ C „
17. neděle v mezidobí “ C „
16. neděle v mezidobí “ C „
15. neděle v mezidobí “ C „
14. neděle v mezidobí “ C „
13. neděle v mezidobí “ C „
Slavnost sv. Petra a Pavla “ C „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ C „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ C „
Slavnost Těla a Krve Páně “ C „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ C „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ C „
Nanebevstoupení Páně “ C „
7. neděle velikonoční “ C „
6. neděle velikonoční “ C „
5. neděle velikonoční “ C „
4. neděle velikonoční „C“
3. neděle velikonoční “ C „
2. neděle velikonoční “ C „
Pondělí velikonoční “ C „
Vzkříšení Páně “ C „
Bílá sobota “ C „
Velký pátek “ C „
Zelený čtvrtek “ C „
Květná neděle “ C „
5. neděle postní “ C „
4. neděle postní “ C „
3. neděle postní “ C „
2. neděle postní “ C „
1. neděle postní “ C „
8. neděle v mezidobí “ C „
7. neděle v mezidobí “ C „
6. neděle v mezidobí “ C „
5. neděle v mezidobí “ C „
4. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Křtu Páně “ C „
3. neděle v mezidobí “ C „
2. neděle v mezidobí “ C „

2018

Slavnost Zjevení Páně “ C „
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ C „
Svátek Svaté Rodiny “ C „
Svátek svatého Štěpána “ C „
Slavnost Narození Páně “ C „
1. vánoční mše v noci „C „
4. neděle adventní “ C „
3. neděle adventní “ C „
2. neděle adventní “ C „
1. neděle adventní “ C „
Slavnost Ježíše Krista Krále “ B „
33. neděle v mezidobí “ B „
30. neděle v mezidobí “ B „
32. neděle v mezidobí “ B „
31. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Posvěcení chrámu “ B „
29. neděle v mezidobí “ B „
28. neděle v mezidobí “ B „
27. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost svatého Václava “ B „
25. neděle v mezidobí “ B „
24. neděle v mezidobí “ B „
23. neděle v mezidobí “ B „
22. neděle v mezidobí “ B „
21. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ B „
20. neděle v mezidobí “ B „
19. neděle v mezidobí “ B „