Výběr z kázání P.Rudolfa Preye

22. neděle v mezidobí “ C „

13. 08. 2019
V dnešním evangeliu jsem četl o hostině, na kterou  byl Pán Ježíš pozván. Ježíš rád stoloval s lidmi, aby svou přítomností posvětil toto společenství. Při stolování pronášel moudré řeči, své učení. Zejména s apoštoly se zúčastňoval velikonoční obětní hostiny a při poslední velikonoční hostině zanechal nám památku na své utrpení a smrt ve chlebě a […]
zobrazit celý článek »

21. neděle v mezidobí “ C „

31. 07. 2019
Při slyšení otázky evangelia “ Pane je málo těch, kdo budou spaseni? “ si vybavuji v duchu film Dějiny mrtvého muže, který formou “ sciens fictions“ pojednával o případné atomové válce a jejich hrůzách a o málo lidech, nakonec jen o několika dětech,které se zachrání a spasí na zemi. Naše otázka z evangelia se však […]
zobrazit celý článek »

Svátek Panny Marie Královny “ C „

31. 07. 2019
V roce 1954 prohlásil papež Pius XII. Pannu Marii za královnu a ustanovil svátek Panny Marie Královny na den 31. května. V dnešní době, po liturgické obnově, byl tento svátek vhodněji přeložen na neděli po Nanebevzetí Panny Marie v srpnu. Vždyť nejprve muselo dojít k nanebevzetí a potom ke korunování a proto také se i […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ C „

30. 07. 2019
Matka Pána Ježíše a Bohorodička se na rozdíl od ostatních svatých, oslavuje v církvi vícekrát v roce, připomínají se totiž její výsady a události jejího života.: Narození Panny Marie, Jména Pany Marie, Neposkvrněné početí P.Marie, Zvěstování a Navštívení Panny Marie, Bolesti Panny Marie, Srdce Panny Marie, ale především nejstarší událost v církvi slavená je Nanebevzetí […]
zobrazit celý článek »

Svátek Proměnění Páně “ C „

29. 07. 2019
Je známé přísloví: „Řekni mi s kým se stýkáš a já ti řeknu kdo jsi“. Kdo se stýká jen s pozemsky smýšlejícími a jednajícími lidmi je také člověkem světským, kdo se stýká s lidmi duchovními je člověkem duchovním. Ježíš Kristus žil ve stálém spojení s Bohem Otcem, byl proto silně duchovní osobou. V dnešní době […]
zobrazit celý článek »

2019

19. neděle v mezidobí “ C „
18. neděle v mezidobí “ C „
17. neděle v mezidobí “ C „
16. neděle v mezidobí “ C „
15. neděle v mezidobí “ C „
14. neděle v mezidobí “ C „
13. neděle v mezidobí “ C „
Slavnost sv. Petra a Pavla “ C „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ C „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ C „
Slavnost Těla a Krve Páně “ C „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ C „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ C „
Nanebevstoupení Páně “ C „
7. neděle velikonoční “ C „
6. neděle velikonoční “ C „
5. neděle velikonoční “ C „
4. neděle velikonoční „C“
3. neděle velikonoční “ C „
2. neděle velikonoční “ C „
Pondělí velikonoční “ C „
Vzkříšení Páně “ C „
Bílá sobota “ C „
Velký pátek “ C „
Zelený čtvrtek “ C „
Květná neděle “ C „
5. neděle postní “ C „
4. neděle postní “ C „
3. neděle postní “ C „
2. neděle postní “ C „
1. neděle postní “ C „
8. neděle v mezidobí “ C „
7. neděle v mezidobí “ C „
6. neděle v mezidobí “ C „
5. neděle v mezidobí “ C „
4. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Křtu Páně “ C „
3. neděle v mezidobí “ C „
2. neděle v mezidobí “ C „

2018

Slavnost Zjevení Páně “ C „
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ C „
Svátek Svaté Rodiny “ C „
Svátek svatého Štěpána “ C „
Slavnost Narození Páně “ C „
1. vánoční mše v noci „C „
4. neděle adventní “ C „
3. neděle adventní “ C „
2. neděle adventní “ C „
1. neděle adventní “ C „
Slavnost Ježíše Krista Krále “ B „
33. neděle v mezidobí “ B „
30. neděle v mezidobí “ B „
32. neděle v mezidobí “ B „
31. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Posvěcení chrámu “ B „
29. neděle v mezidobí “ B „
28. neděle v mezidobí “ B „
27. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost svatého Václava “ B „
25. neděle v mezidobí “ B „
24. neděle v mezidobí “ B „
23. neděle v mezidobí “ B „
22. neděle v mezidobí “ B „
21. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ B „
20. neděle v mezidobí “ B „
19. neděle v mezidobí “ B „
18. neděle v mezidobí “ B „
17. neděle v mezidobí “ B „
16. neděle v mezidobí “ B „
Homilie na 15. neděli v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevstoupení Páně “ B „
14. neděle v mezidobí “ B „
11. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ B „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B „
Slavnost Těla a Krve Páně “ B „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ B „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ B „
7. neděle velikonoční “ B „
6. neděle velikonoční “ B „
5. neděle velikonoční “ B „
4. neděle velikonoční “ B „
3. neděle velikonoční “ B „
2. neděle velikonoční “ B „
Pondělí velikonoční “ B „
Zmrtvýchvstání Páně “ B „
Bílá sobota “ B „
Velký pátek “ B „
Zelený čtvrtek “ B „
Květná neděle “ B „
4. neděle postní “ B „
2. neděle postní “ B „
5. neděle postní “ B „
3. neděle postní “ B „