Výběr z kázání P.Rudolfa Preye

Slavnost Všech svatých “ A „

26. 10. 2020
Církev Kristova je charakterizována, že je církví apoštolskou, jedinou, katolickou a svatou církví. Všichni věřící svým svatým křtem jsou povoláni podílet se na svatosti hlavy církve, Božího Syna Ježíše Krista. Dále církev Kristova se rozděluje na církev putující ( bojující ) zde na zemi, na církev vítěznou, tj. na svaté  v nebi a na církev trpící […]
zobrazit celý článek »

13. neděle v mezidobí “ A „

14. 06. 2020
Dětem skončil školní rok a nastaly toužebně očekávané prázdniny, pro mnohé dospělé, zejména pro rodiče začnou dovolené. Chtěl bych při této příležitosti zdůraznit, že i prázdninách a dovolených nepřestáváme být křesťany a proto se máme i tam řídit křesťanskými zásadami, i o prázdninách a dovolených se v kostelích konají mše a hlásá se Boží slovo. […]
zobrazit celý článek »

12. neděle v mezidobí “ A „

14. 06. 2020
Tématem dnešního evangelia by mohl být strach. Slyšeli jsme několikrát slovo nebojte se nebo bojte se. Ten kdo má strach se bojí a naopak. Je dobře, že Písmo sv. o strachu mluví, vždyť vlastně strach obchází všechny lidi. Existuje strach z nemoci a úrazu, strach z neštěstí, přírodních pohrom, povodní, strach z války, z ekologické […]
zobrazit celý článek »

11. neděle v mezidobí “ A „

14. 06. 2020
Nevím, zda-li víte, že ve Starém zákoně byl Bůh nazýván také Jahve a tento název znamená “ jsem který jsem, jsem Bůh pro člověka, jdu s ním, pomáhám jmu“. I Ježíš jako Boží Syn byl zde na zemi pro člověka a chodil s lidmi, pomáhal jim. Jak jsem četl z evangelia “ viděl zástupy lidí […]
zobrazit celý článek »

32. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XIV

11. 06. 2020
V této katechezi budeme rozjímat o smrti a jejím smyslu v křesťanství, o přípravě na smrt, o Kristově i našem vzkříšení.                                                                      […]
zobrazit celý článek »

2020

30. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XIII
11. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XII
10. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XI
9. neděle v mezidobí “ A “ katechetická X
15. neděle v mezidobí “ A “ katechetická IX
14. neděle v mezidobí “ A “ katechetická VIII
28. neděle v mezidobí “ A “ katechetická VII
22. neděle v mezidobí “ A “ katechetická VI.
21. neděle v mezidobí “ A “ Katechetická V
19. neděle v mezidobí “ A “ katechetická IV.
18. neděle v mezidobí “ A “ katechetická III
17. neděle v mezidobí “ A “ katechetická II
16. neděle v mezidobí “ A “ katechetická I
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve 14. neděli v mezidobí “ A „
Slavnost sv. Petra a Pavla “ A „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ A „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně “ A „
Slavnost Těla a Krve Páně “ A „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ A „
Slavnost Seslání Ducha sv. “ A „
Svátek sv. Jana Nepomuckého ve velikonoční době 16.5. “ A
Slavnost Nanebevstoupení Páně “ A „
6. neděle velikonoční “ A „
5. neděle velikonoční “ A „
4. neděle velikonoční “ A „
3. neděle velikonoční “ A „
2. neděle velikonoční “ A „
Pondělí velikonoční “ A „
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně “ A „
Bílá sobota “ A „
Velký pátek “ A „
Zelený čtvrtek “ A „
Květná neděle “ A „
5. neděle postní “ A „
4. neděle postní “ A „
3. neděle postní “ A „
2. neděle postní “ A „
1. neděle postní “ A „
7. neděle v mezidobí “ A „
6. neděle v mezidobí “ A „
5. neděle v mezidobí “ A „
4. neděle v mezidobí “ A „
3.neděle v mezidobí “ A „
2. neděle v mezidobí “ A „
Svátek Křtu Páně “ A „

2019

Závěr občanského roku “ A „
Slavnost Zjevení Páně “ A „
Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa “ A „
Svátek sv. Štěpána – prvomučedníka „A „
Slavnost Narození Páně “ A „
První vánoční mše půlnoční “ A“
4. neděle adventní “ A „
3. neděle adventní „A“
2. neděle adventní „A“
1. neděle adventní cyklus „A“
Slavnost Ježíše Krista Krále “ C „
33 neděle v mezidobí “ C „
32. neděle v mezidobí “ C „
31. neděle v mezidobí “ C „
29. neděle v mezidobí “ C „
30. neděle v mezidobí “ C “ a Posvěcení chrámu
28. neděle v mezidobí “ C „
27. neděle v mezidobí “ C „
26. neděle v mezidobí “ C „
25. neděle v mezidobí “ C „
24. neděle v mezidobí “ C „
23. neděle v mezidobí “ C „
22. neděle v mezidobí “ C „
21. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Panny Marie Královny “ C „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ C „
Svátek Proměnění Páně “ C „
19. neděle v mezidobí “ C „
18. neděle v mezidobí “ C „
17. neděle v mezidobí “ C „
16. neděle v mezidobí “ C „
15. neděle v mezidobí “ C „
14. neděle v mezidobí “ C „
13. neděle v mezidobí “ C „
Slavnost sv. Petra a Pavla “ C „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ C „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ C „
Slavnost Těla a Krve Páně “ C „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ C „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ C „
Nanebevstoupení Páně “ C „
7. neděle velikonoční “ C „
6. neděle velikonoční “ C „
5. neděle velikonoční “ C „
4. neděle velikonoční „C“
3. neděle velikonoční “ C „
2. neděle velikonoční “ C „
Pondělí velikonoční “ C „
Vzkříšení Páně “ C „
Bílá sobota “ C „