Výběr z kázání P.Rudolfa Preye

Slavnost Nanebevstoupení Páně “ B „

2. 05. 2018
V církevním roce se většinou slaví slavnost Nanebevstoupení Páně v měsíci květnu, kdy se uctívá Panna Maria. Panna Maria nám může pomoci správně pochopit nanebevstoupení Páně. Především je rozdíl v tom, že Panna Maria byla vzata do nebe silou Boží, kdežto Pán Ježíš vstoupil do nebe vlastní silou jako Boží Syn. Maria dobře pochopila, že […]
zobrazit celý článek »

14. neděle v mezidobí “ B „

24. 04. 2018
Dnešní Boží slovo nám chce zdůraznit, že je Boží vůli, aby Boží spása přicházela k lidem prostřednictvím lidí. Také Boží Syn se stal člověkem, aby  plný Ducha svatého slovem i skutkem zvěstoval lidem Boží spásu. Stejně tak si Ježíš vyvolil apoštoly, aby tito zprostředkovali lidem spásu a později zase nástupci apoštolů – papež, biskupové, kněží, […]
zobrazit celý článek »

11. neděle v mezidobí “ B „

23. 04. 2018
Dnešní dvojí přirovnání Pána Ježíše o Božím království ve mně vyvolalo vzpomínku na výrok člena Velerady  Gamaliela, který prohlásil o šíření učení Pána Ježíše:“ Je-li toto učení dílo Boží nikdo proti němu nic nezmůže, je-li to však dílo lidské, samo zanikne.“ Pán Ježíš právě v dnešních přirovnáních ukazuje, že semeno Božího království, tj. radostná zvěst […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ B „

22. 04. 2018
Církev obvykle neslaví narozeniny svatých, ale spíše jejich den narození pro nebe tj. jejich blaženou smrt. Výjímkou je však Panna Maria a sv. Jan Křtitel a sice pro jejich mimořádné postavení v dějinách spásy. Oba byli ještě před svým narozením prosti dědičného hříchu, životopisy obou jsou v Písmu sv. a sám Pán Ježíš vyzdvihl jejich […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B „

19. 04. 2018
Tak jako slavnost Těla a Krve Páně ukazovala na lásku Pána Ježíše při poslední večeři na Zelený čtvrtek, tak dnešní slavnost Srdce Ježíšova ukazuje na lásku Pána Ježíše na Velký Pátek. Ježíš je vlastně zobrazením Božího srdce a tedy i výraznou podobou Boží lásky. Každou mši sv. se zpřítomňuje láskyplná smrt Pána Ježíše na kříži, […]
zobrazit celý článek »

2018

Slavnost Těla a Krve Páně “ B „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ B „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ B „
7. neděle velikonoční “ B „
6. neděle velikonoční “ B „
5. neděle velikonoční “ B „
4. neděle velikonoční “ B „
3. neděle velikonoční “ B „
2. neděle velikonoční “ B „
Pondělí velikonoční “ B „
Zmrtvýchvstání Páně “ B „
Bílá sobota “ B „
Velký pátek “ B „
Zelený čtvrtek “ B „
Květná neděle “ B „
4. neděle postní “ B „
2. neděle postní “ B „
5. neděle postní “ B „
3. neděle postní “ B „
1. neděle postní “ B „
Svátek Uvedení Páně do chrámu “ B „
7. neděle v mezidobí “ B „
6. neděle v mezidobí “ B „
5. neděle v mezidobí “ B „
4. neděle v mezidobí “ B „

2017

3. neděle v mezidobí “ B „
2. neděle v mezidobí “ B „
Svátek Křtu Páně “ B „
Slavnost Zjevení Páně “ B „
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B „
Závěr občanského roku sv. Silvestr “ B „
Svátek Svaté Rodiny “ B“
Svátek sv. Štěpána prvomučedníka “ B „
Slavnost Narození Páně “ B „
První vánoční mše – půlnoční “ B „
4. neděle adventní “ B „
3. neděle adventní “ B „
2. neděle adventní “ B „
1. neděle adventní “ B „
Slavnost Ježíše Krista Krále “ A „
33. neděle v mezidobí “ A „
32. neděle v mezidobí “ A „
31. neděle v mezidobí “ A „
Slavnost sv.Šimona a Judy a posvěcení chrámu „A“
29. neděle v mezidobí “ A „
28. neděle v mezidobí “ A „
27. neděle v mezidobí “ A „
26. neděle v mezidobí “ A „
25. neděle v mezidobí “ A „
24. neděle v mezidobí “ A „
23. neděle v mezidobí „A“
22. neděle v mezidobí „A“
21. neděle v mezidobí „A“
20. neděle v mezidobí „A“
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie „A“
19. neděle v mezidobí „A“
Svátek Proměnění Páně „A“
18. neděle v mezidobí „A“
17. neděle v mezidobí „A“
16.neděle v mezidobí “ A „
15. neděle v mezidobí „A“ 
14. neděle v mezidobí „A“
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy „A“
Slavnost sv. Petra a Pavla „A“
Nejsvětější srdce Ježíšovo – cyklus „A“
5. neděle velikonoční „A“
4. neděle velikonoční „A“
3. neděle velikonoční „A“
2. neděle velikonoční „A“
Slavnost Vzkříšení Páně „A“
Promluva na Bílou sobotu v kostele Lenešice
Promluva na Velký pátek v kostele Lenešice
Promluva na Zelený čtvrtek v kostele Lenešice