Výběr z kázání P.Rudolfa Preye

2. neděle adventní “ B „

20. 11. 2017
Minulou neděli jsme si řekli, že adventní doba je doba vážná. Vážný hlas slyšíme také v této adventní době od proroků a to zejména od Izaiáše a Jana Křtitele. Prorok je muž Boží, který hlásá lidem Boží dobra. Jako lékař musí nejdříve říci pacientovi o vážnosti nemoci a pak naordinovat účinnou léčbu, stejně tak musí […]
zobrazit celý článek »

1. neděle adventní “ B „

14. 11. 2017
Začínáme nový církevní rok, zahajujeme adventní dobu, kterou symbolizuje adventní věnec, na němž hoří první svíce. Jak postupně budou se rozsvěcovat další svíčky má i v nás stále více svítit Ježíš Kristus svým slovem a milostí. V adventní době zahajujeme také nový cyklus čtení z Písma sv. a to cyklus B věnovaný evangeliu sv. Marka. […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Ježíše Krista Krále “ A „

7. 11. 2017
Dnešní neděle je závěrečná neděle církevního roku a v ní chceme poděkovat Ježíše Kristu Králi, že patříme do jeho království, do společenství lidí, kteří se křtem stali novým Božím lidem, svatým, kněžským a královským lidem. Království Kristovo je tedy již zde na zemi a projevuje se v každodenním životě pokřtěných lidí. Má své prameny, ze […]
zobrazit celý článek »

33. neděle v mezidobí “ A „

6. 11. 2017
Aby Ježíš zdůraznil důležitost úsilí o vstup do nebeského království uvádí několik podobenství. Církev nám dnes předkládá jedno z dalších podobenství s touto tematikou. Podobenství o hřivnách chce ukázat, že Pán Bůh dal každému člověku hřivny tj. dary. V oblasti přirozené jsou těmi dary především vlastnosti zděděné jako je naše povaha, nadání, dar zručnosti rukodělné, […]
zobrazit celý článek »

32. neděle v mezidobí “ A „

30. 10. 2017
  Podobenství o moudrých – prozíravých a nemoudrých – pošetilých pannách chce ukázat na příkladu ze života tehdejšího lidu a zvyků při svatbě, kde ženicha doprovázely družičky s lampami k nevěstě, setkání člověka s Pánem Ježíšem a sdělit podmínky vstupu do nebe. Vzpomínám na svou návštěvu v Erfurtu, kde mohutný dóm Panny Marie má dva […]
zobrazit celý článek »

2017

31. neděle v mezidobí “ A „
Slavnost sv.Šimona a Judy a posvěcení chrámu „A“
29. neděle v mezidobí “ A „
28. neděle v mezidobí “ A „
27. neděle v mezidobí “ A „
26. neděle v mezidobí “ A „
25. neděle v mezidobí “ A „
24. neděle v mezidobí “ A „
23. neděle v mezidobí „A“
22. neděle v mezidobí „A“
21. neděle v mezidobí „A“
20. neděle v mezidobí „A“
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie „A“
19. neděle v mezidobí „A“
Svátek Proměnění Páně „A“
18. neděle v mezidobí „A“
17. neděle v mezidobí „A“
16.neděle v mezidobí “ A „
15. neděle v mezidobí „A“ 
14. neděle v mezidobí „A“
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy „A“
Slavnost sv. Petra a Pavla „A“
Nejsvětější srdce Ježíšovo – cyklus „A“
5. neděle velikonoční „A“
4. neděle velikonoční „A“
3. neděle velikonoční „A“
2. neděle velikonoční „A“
Slavnost Vzkříšení Páně „A“
Promluva na Bílou sobotu v kostele Lenešice
Promluva na Velký pátek v kostele Lenešice
Promluva na Zelený čtvrtek v kostele Lenešice