Výběr z kázání P.Rudolfa Preye

Ježíšovo zmrtvýchvstání – katechetická promluva “ B „

12. 04. 2021
Katechetická promluva na Ježíšovo zmrtvýchvstání. Všichni evangelisté Mt, Mk, Lk, Jan podávají zprávy o zmrtvýchvstání Ježíše. Ježíš zemřel v pátek v 15 h. a to se právě zabíjeli beránkové pro velikonoční večeři – Ježíš tak byl pravý beránek Boží. Při smrti Pána nastalo zemětřesení, v chrámě se roztrhla opona vedoucí do velesvatyně. Ježíš byl pohřben do nového hrobu […]
zobrazit celý článek »

2. neděle postní “ B “ – katechetická

27. 02. 2021
Slyšeli jsme starozákonní biblický příběh o zkoušce víry Abraháma obětovat Bohu co mu bylo nejdražšího a to svého syna Izáka. I když líčení této zkoušky bylo velice drastické – závěr je nadějný a povzbudivý. Izák je v této postní době předobrazem Pána Ježíše, kterého jako milovaného Syna obětoval Bůh Otec pro spásu všech lidí. Abrahám […]
zobrazit celý článek »

6. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

8. 01. 2021
„Nebuďte pohoršením ani Židům ani pohanům ani Boží církevní obci“ – četli jsme z listu sv. Pavla Korintským. Chceme se zamyslet nad slovem p o h o r š e n í. Toto slovo znamená činit někoho druhého horším a to vědomě nebo nevědomě, úmyslně nebo neúmyslně. Je to slovo patřící do oblasti mravního zákona […]
zobrazit celý článek »

5. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

7. 01. 2021
Četl jsem z listu sv. Pavla ke Korintským 2,1-5 že Pavel hlásal učení Pána Ježíše – evangelium. Sv. Pavel tak chtěl naplnit poslání, které dal Ježíš své církvi: “ jděte do celého světa a hlásejte mé učení a kdo uvěří a bude pokřtěn bude spasen.“ Četl jsem, že sv. Pavel nikomu nic nenutil ani nikoho […]
zobrazit celý článek »

4. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

5. 01. 2021
V dnešní katechetické promluvě se budeme věnovat opět listu sv. Pavla Korintským a sice 1 Kor. 7,32. Sv. Pavel zde che doporučit věřícím stav tzv. dokonalosti v čistotě, chudobě a poslušnosti. Zdánlivě jakoby nepovažoval stav manželský za dosti důstojný. Sv. Pavel i církev však nejenom hlásá, ale i praktikuje udílení svátosti manželství – je tedy […]
zobrazit celý článek »

2021

3.neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
2. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

2020

Svátek Křtu Páně “ B “ – katechetická
2. neděle po Narození Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Zjevení Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B “ – katechetická
Svátek sv. Rodiny “ B “ – katechetická
Svátek sv. Štěpána “ B “ – katechetická
4. neděle adventní “ B “ – katechetická
3. neděle adventní “ B “ – katechetická
2. nedšle adventní “ B “ katechetická
1. neděle adventní “ B “ katechetická
Památka Všech věrnýcch zemřelých – Dušiček 2.11. “ A „
Slavnost Všech svatých “ A „
13. neděle v mezidobí “ A „
12. neděle v mezidobí “ A „
11. neděle v mezidobí “ A „
32. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XIV
30. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XIII
11. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XII
10. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XI
9. neděle v mezidobí “ A “ katechetická X
15. neděle v mezidobí “ A “ katechetická IX
14. neděle v mezidobí “ A “ katechetická VIII
28. neděle v mezidobí “ A “ katechetická VII
22. neděle v mezidobí “ A “ katechetická VI.
21. neděle v mezidobí “ A “ Katechetická V
19. neděle v mezidobí “ A “ katechetická IV.
18. neděle v mezidobí “ A “ katechetická III
17. neděle v mezidobí “ A “ katechetická II
16. neděle v mezidobí “ A “ katechetická I
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve 14. neděli v mezidobí “ A „
Slavnost sv. Petra a Pavla “ A „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ A „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně “ A „
Slavnost Těla a Krve Páně “ A „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ A „
Slavnost Seslání Ducha sv. “ A „
Svátek sv. Jana Nepomuckého ve velikonoční době 16.5. “ A
Slavnost Nanebevstoupení Páně “ A „
6. neděle velikonoční “ A „
5. neděle velikonoční “ A „
4. neděle velikonoční “ A „
3. neděle velikonoční “ A „
2. neděle velikonoční “ A „
Pondělí velikonoční “ A „
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně “ A „
Bílá sobota “ A „
Velký pátek “ A „
Zelený čtvrtek “ A „
Květná neděle “ A „
5. neděle postní “ A „
4. neděle postní “ A „
3. neděle postní “ A „
2. neděle postní “ A „
1. neděle postní “ A „
7. neděle v mezidobí “ A „
6. neděle v mezidobí “ A „
5. neděle v mezidobí “ A „
4. neděle v mezidobí “ A „
3.neděle v mezidobí “ A „
2. neděle v mezidobí “ A „
Svátek Křtu Páně “ A „

2019

Závěr občanského roku “ A „
Slavnost Zjevení Páně “ A „
Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa “ A „
Svátek sv. Štěpána – prvomučedníka „A „
Slavnost Narození Páně “ A „
První vánoční mše půlnoční “ A“
4. neděle adventní “ A „
3. neděle adventní „A“
2. neděle adventní „A“
1. neděle adventní cyklus „A“
Slavnost Ježíše Krista Krále “ C „
33 neděle v mezidobí “ C „
32. neděle v mezidobí “ C „
31. neděle v mezidobí “ C „
29. neděle v mezidobí “ C „
30. neděle v mezidobí “ C “ a Posvěcení chrámu
28. neděle v mezidobí “ C „
27. neděle v mezidobí “ C „
26. neděle v mezidobí “ C „
25. neděle v mezidobí “ C „
24. neděle v mezidobí “ C „
23. neděle v mezidobí “ C „
22. neděle v mezidobí “ C „
21. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Panny Marie Královny “ C „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ C „
Svátek Proměnění Páně “ C „
19. neděle v mezidobí “ C „
18. neděle v mezidobí “ C „
17. neděle v mezidobí “ C „
16. neděle v mezidobí “ C „
15. neděle v mezidobí “ C „