Úvod – Lenešice

Pravidelné bohoslužby

neděle a svátky – 10.30h

|

pátek – 16.00h

Duchovní správce

P. Radim Vondráček – děkan

|

P. Rudolf Prey – osobní arciděkan

Kontakt – Farní kancelář

Knížete Václava 35  439 23 Lenešice

|

email[email protected]