Další kostely a kaple

Zobrazit Kostely a kaple spravované z Postoloprt na velké mapě.

Připravujeme pro Vás novou přehlednou tabulku, ve který den se budou konat bohoslužby v jednotlivých kostelích a kaplích spravovaných z Postoloprt. V případě potřeby mít tuto informaci dříve prosím kontaktujte děkana farního obvodu.

Bitozeves – kostel sv. Michaela archanděla

Kostel je ze 14. století, jednolodní s opěráky. Na severní straně presbytáře sakristie s hranolovou věží. Presbytář sklenut žebrovou klenbou, okna presbytáře gotická, dvojdílná s kružbami.
Padá omítka, plíseň a vlhkost do výšky několika metrů, špatná střecha, poškozené opěrné pilíře

Bohoslužby: mše svatá 2. neděle v měsíci v 11. 15 hod.

Blažim – kostel sv. Prokopa

Kostel je pozdně barokní z roku 1781. Jednolodní s hranolovou věží a presbytářem s půlkruhovým závěrem, fasáda s lizénovými rámci.
Kostel opraven roku 1993 a nově vysvěcen.

Bohoslužby: mše svatá 1. a 3. neděle v 15. 00 hod.

 

Břvany – kostel sv. Martina

Kostel z roku 1501, později upravován, věž znovupostavena v roce 1720. Pozdně gotický, jednolodní s hranolovou věží. Před jižní fasádou lodi pozdně gotický portál, pod štítem je zasazen reliéf sv. Martina ze 16. stolení.
Kostel opraven v roce 2004 a nově vysvěcen.

Bohoslužby: mše svatá 1. neděle v měsíci v 11. 15. hod.

 

Hrádek – kaple Božského Srdce

Čtvercová stavba s lizénovými rámci a se zvoničkou. Vnitřek kryt dřevěným stropem.
obecní kaple, opravena v roce 1996.
Bohoslužby: poutní mše svatá, zpravidla v blízkosti Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v 15,00 hod.

Levonice – kaple sv. Petra a Pavla

Kaple z roku 1829. Obdélná, polokruhová s jednoduchým průčelím a zvoničkou. Na průčelí dvě niky a arkáda.

Bohoslužby: mše svatá 4. sobota v měsíci v letním období v 17. 00 hod. v zimním v 15. 00 hod.

 

Minice – kostel sv. Martina

Gotický kostel ze 14.století, upravený v 16. století, jednolodní, s obdélným presbytářem s opěráky, dřevěná zvonice ze 16.století. V presbytáři křížová žebrová klenba s konzolami. V kostele restaurátoři odkryli vzácné nástěnné fresky a to v presbytáři.
Špatná střecha, shnilé trámy ve věži, padá omítka v sakristii, pobořené oltáře, zdevastovaný interiér; kostel byl v minulosti vícekrát vykraden
Bohoslužby: mše svaté se slaví ve Velemyšlevsi.

 

Mnichov – kaple sv. Jiří

Kaple z roku 1900; secesní, obdélná, s věží v průčelí a polygonálním závěrem.
Bohoslužby: pouze poutní mše svatá v sobotu blízko svátku sv. Jiří (24. dubna)

Jedná se o obecní kapli, která byla naposledy opravena v roce 2009.

 

Mradice – kaple 14 svatých pomocníků

Kaple z roku 1841. Na půdorysu polokruhu, průčelí s risalitem, trojúhelníkovým štítem a věžičkou.

Bohoslužby: pouze poutní mše svatá v sobotu blízko slavnosti Seslání Ducha Svatého

 

Nehasice – kostel Narození Panny Marie

Pozdně gotický kostel z 15. století, zbarokizovaný v roce 1677, jednolodní, obdélný. Na severní straně presbytáře hranolová věž se sakristií. V západním průčelí pozdně gotický portál. Presbytář sklenut třemi křížovými klenbami žebrovými. V přesbytáři pískovcový epitaf s postavami Vojtěcha z Údrče, syna Viléma a manželky Kateřiny z roku 1591.
Problém s plísní a vlhkostí, špatná střecha (krytina i krov), v minulosti vícekrát vykradený
Bohoslužby:  poutní mše svatá v blízkosti Svátku Narození Panny Marie (8. září)

 

Počerady – kostel sv. Anny

Barokní kostel z r.1720, upraven v roce 1782. Průčelí s jednoosým risalitem, nástavcem s volutami a členěn lizénovými rámci s věžičkou.
Problémy s vlhkostí, plíseň do výšky 4 m
Bohoslužby: pouze poutní mše svatá v sobotu blízko svátku sv. Anny (26. července)

Raná – kostel Všech Svatých

Kostel ze 14. století, přestavěný v 18. století, gotický, zbarokizovaný, jednolodní s polokruhovým presbytářem. Hranolová věž, boční fasády s lizénovými rámci a opěrnými pilíři.
Zjištěny výrazné vady ve statice kostela, několikacentimetrové trhliny, opadaná omítka, zdevastovaný interiér. Kostel do vyřešení oprav zatím k bohoslužbám neslouží.

Seménkovice – kaple Panny Marie Královny

Kaple Panny Marie Královny s malou věžičkou a zvonem.
obecní kaple
Bohoslužby: poutní mše svatá v sobotu blízko svátku Panny Marie Královny (22. 8.)

Skupice – kostel sv. Jana Křtitele

Gotický kostelík asi ze 13. století. Presbytář klenut křížovou klenbou s hruškovými žebry. Kolem kostela je hřbitov, poblíž kostela zvonice z roku 1633.
Problémy s vlhkostí, plíseň a opadaná omítka na severní straně, v minulosti vykraden

Bohoslužba: poutní mše svatá v blízkosti Svátku Narození sv. Jana Křtitele, (24. 6.)

Velemyšleves – kostel sv. Antonína

Pseudorománská stavba z roku 1863 s věžičkou nad průčelím.
obecní; opraven v r.2004.

Bohoslužby: mše svatá 4. neděle v měsíci v 11. 15 hod.

Výškov – kostel Obětování Panny Marie

Barokní kaple z roku 1743. Průčelí s lizénovými rámci a plochým rizalitem, s trojúhelníkovým štítem a věžickou se zvonem.
problémy s vlhkostí, opadaná omítka, rozbitá okna
Bohoslužby: poutní mše svatá v blízkosti památky Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (21. listopadu)

 

Zálezly – kaple sv. Prokopa

Obecní kaple
Bohoslužby: poutní mše svatá v sobotu blízko svátku sv. Prokopa (4. července)

obr. není k dispozici