Kázání cyklu „C“ P. Rudolfa Preye

2. neděle po Narození Páně “ C „

27. 12. 2021
Připomeňme si, že události narození Božího Syna Ježíše hlavně uvádí sv. Lukáš ve svém evangeliu, protože psal pohano- křesťanům a ti byli zvyklí zdůrazňovat narození. Sv. Matouš jen krátce se zmiňuje o narození Ježíšově, sv. Marek se o tom vůbec nezmiňuje, ale začíná křtem Pána Ježíše od sv. Jana Křtitele. Dnes slyšíme evangelium od sv. […]
zobrazit celý článek »

2019

Slavnost Ježíše Krista Krále “ C „

11. 11. 2019
V nové liturgii po 2. Vatikánském koncilu se slaví slavnost Ježíše Krista krále poslední neděli v církevním roce, aby více vynikl cíl putujícího Božího lidu a tím je právě Ježíš Kristus král nebe a země, který přijde ve slávě s anděly soudit živé a mrtvé a definitivně nastolit své království pravdy, života, svatosti, milosti, spravedlnosti, […]
zobrazit celý článek »

33 neděle v mezidobí “ C „

3. 11. 2019
Blíží se konec církevního roku a proto je vhodný čas, abychom více slyšeli slova Písma sv. o budoucnosti naší planety země a co my křesťané si můžeme od této budoucnosti slibovat.  Dejme si otázku: je náš pohled víry na budoucnost optimistický nebo pesimistický? Lidi nevěřící ovládá strach ze zničení světa ekologickou nebo jinou katastrofou, mnozí […]
zobrazit celý článek »

32. neděle v mezidobí “ C „

29. 10. 2019
Dnešní hlavní myšlenkou Božího slova bylo vzkříšení z mrtvých a nebe, což je příhodné pro dobu po slavnosti Všech svatých a Památky věrných zemřelých. Zároveň v tomto měsíci slavíme sv. Martina a sv. Anežky České se kterými budeme srovnávat toto téma. Sv. Martin žijící ve 4 století již jako chlapec dosud nepokřtěný si oblíbil nedělní […]
zobrazit celý článek »

31. neděle v mezidobí “ C „

21. 10. 2019
Dnešní evangelium nám ukazuje povolání celníka Zachea k následování Pána Ježíše a já bych  se chtěl také zmínit o následování Pána Ježíše svatou Anežkou, naší českou světicí, kterou budeme tento měsíc slavit. Následovat Pána Ježíše může ten, kdo je chudý v duchu a pokorný. Chudoba i pokora je pravda jak řekl papež sv. Jan Pavel […]
zobrazit celý článek »

2019

29. neděle v mezidobí “ C „
30. neděle v mezidobí “ C “ a Posvěcení chrámu
28. neděle v mezidobí “ C „
27. neděle v mezidobí “ C „
26. neděle v mezidobí “ C „
25. neděle v mezidobí “ C „
24. neděle v mezidobí “ C „
23. neděle v mezidobí “ C „
22. neděle v mezidobí “ C „
21. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Panny Marie Královny “ C „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ C „
Svátek Proměnění Páně “ C „
19. neděle v mezidobí “ C „
18. neděle v mezidobí “ C „
17. neděle v mezidobí “ C „
16. neděle v mezidobí “ C „
15. neděle v mezidobí “ C „
14. neděle v mezidobí “ C „
13. neděle v mezidobí “ C „
Slavnost sv. Petra a Pavla “ C „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ C „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ C „
Slavnost Těla a Krve Páně “ C „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ C „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ C „
Nanebevstoupení Páně “ C „
7. neděle velikonoční “ C „
6. neděle velikonoční “ C „
5. neděle velikonoční “ C „
4. neděle velikonoční „C“
3. neděle velikonoční “ C „
2. neděle velikonoční “ C „
Pondělí velikonoční “ C „
Vzkříšení Páně “ C „
Bílá sobota “ C „
Velký pátek “ C „
Zelený čtvrtek “ C „
Květná neděle “ C „
5. neděle postní “ C „
4. neděle postní “ C „
3. neděle postní “ C „
2. neděle postní “ C „
1. neděle postní “ C „
8. neděle v mezidobí “ C „
7. neděle v mezidobí “ C „
6. neděle v mezidobí “ C „
5. neděle v mezidobí “ C „
4. neděle v mezidobí “ C „
Svátek Křtu Páně “ C „
3. neděle v mezidobí “ C „
2. neděle v mezidobí “ C „

2018

Slavnost Zjevení Páně “ C „
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ C „
Svátek Svaté Rodiny “ C „
Svátek svatého Štěpána “ C „
Slavnost Narození Páně “ C „
1. vánoční mše v noci „C „
4. neděle adventní “ C „
3. neděle adventní “ C „
2. neděle adventní “ C „
1. neděle adventní “ C „