1. vánoční mše v noci „C „

8. 12. 2018

Událost narození Pána Ježíše Krista je jistě historickou skutečností, která se stala, ale kdo by si tehdy pomyslel, že vyznavači Krista Ježíše – křesťané za 2000 let budou rozšířeni po celé naší zeměkouli, ve všech světadílech a téměř 2 miliardy křesťanů bude zpívat nejvíce rozšířenou koledu “ Tichá noc, svatá noc“. Mimoděk se nám do mysli vtírá otázka jak je možné, že právě toto dítě Ježíš, které se narodilo tak mladé a chudé dívce Marii, která byla ženou chudého tesaře Josefa z Nazareta a které se narodilo v tak chudých a neobvyklých podmínkách v jeskyni za městečkem Betlémem, že právě tento Ježíš Kristus a jeho narození je tak mimořádně oslavováno na celém světě? Je vůbec možné, že by toto chudé dítě chudých rodičů tak zásadně ovlivnilo naši planetu zemi? Dnes to můžeme říci s daleko větším klidem a jistotou, že je to nejenom možné, ale je to i jisté. Protože totiž toto dítě Ježíš nebylo obyčejné dítě tesaře Josefa z Nazareta, ale bylo to dítě Boží, Syn Boží, Syn Boží, který je od věčnosti a jenom vstoupil do lidského života a to zázračným početím a zázračným narozením. Tento Ježíš Kristus byl a je “ pravý život“ a proto přišel na naši zemi, aby lidem přinesl jedinečný Boží dar a to nový Boží život, který nekončí smrtí. Tento Ježíš, můžeme-li to nazvat dnes poněkud moderně, přinesl lidem novou “ genovou informaci“ nejen k prodloužení života, ale pro nový a věčný život. Pro tento dar, který Ježíš přinesl a stále jej dává ve své církvi až do skonání tohoto světa se lidé toužící po životě o Ježíše zajímají. A ti lidé, kteří Ježíše přijmou a uvěří v jeho učení, získávají tento nový život na křtu svatém a žijí pak jako noví lidé. V narození Ježíše Krista slavíme proto narození dárce věčného života. Proto skutečný význam mají vánoce pro toho, kdo Ježíše přijímá ve víře. Ani ne tak dárky, lidské, ale především tento dar nového věčného života od Ježíše je tím pravým vánočním darem! Proto Betlémem všude na světě je každý kostel, kde Ježíš vždy znovu daruje tento nový život. Jesličkami je každý oltář a svatostánek, kde Ježíš je jako chléb života věčného a kdo ho bude jíst s čistou duší a s vírou bude mít v sobě tento nový věčný život.Ježíš tento nový život dává sice zadarmo, ale přece od nás něco žádá a to víru a lásku a to nejen k Bohu, ale kupodivu i k člověku – spolubližnímu. Proto má Ježíš dnes narozený asi radost, když o vánocích v rodinách i mezi lidmi je více lásky a vzájemné důvěry. Ježíš totiž ve svém učení řekl: “ cokoliv jste učinili jednomu z bratří nebo sester mně jste učinili. Všechny dárky, všechno přání, dobrá slova lásky, zpěvy koled v rodinách o vánocích jsou určeny jak lidem našim drahým dětem, manželům, rodičům, příbuzným, spolubližním, ale také Ježiši a tyto budou mít velkou cenu pro vstup do nebeského království věčného. Drazí bratři a sestry, prodlužme skutky lásky a víry i do dalších dnů a měsíců a uvidíte, že ve vás a mezi vámi a na celém světě více štěstí a radosti i ve všedním životě. To je jistě přání Ježíše pro nás dnes narozeného a to je i přání moje. Amen.