Články – Lenešice

Bohoslužby v Lenešicích v adventní době 2022

26. 11. 2022
Bohoslužby v Lenešicích od adventní doby 2022 tj. od 27.11.2022 budou v kapli na faře v přízemí z důvodu dlouhodobé nemoci děkana a to:   v pátek od 16 hod.   v neděli od 10.30 hod.   Upozornění: je třeba si desinfikovat ruce a kdo má rýmu nebo kašel použije roušku. Chraňme jeden druhého i to je skutek lásky. Děkujeme.
zobrazit celý článek »

Nová křížová cesta v kostele Lenešice

20. 08. 2022
Na základě jednání s paní  Hlaváčkovou z Biskupství Litoměřického a darovací smlouvě byla dne 11.8,2022 dovezena do Lenešic křížová cesta z kostela Sutomi a následně instalována v kostele. Zatímco staré obrazy byly v počtu 9 ks uloženy do depozitáře fary Lenešice, dalších 5 pouze tisk na papíře byly ponechány v kostele spolu s rámy. I […]
zobrazit celý článek »

Děkovná mše sv. k 50. výročí kněžského svěcení P.Rudolfa Preye v Lenešicích

25. 06. 2022
V pátek 24. 6. 2022 se konala v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích děkovná mše sv. k 50. výročí kněžského svěcení P. Rudolfa Preye, který svěcení přijal od biskupa Štěpána Trochty v Litoměřicích 24. 6. 1972. Děkovné mše se zúčastnil jako hlavní celebrant otec biskup Jan Baxant z Litoměřic, dále 5 kněží koncelebrantů, […]
zobrazit celý článek »

50. výročí kněžského svěcení děkana Rudolfa Preye 24.6.2022 Lenešice

13. 06. 2022
S radostí v srdci oznamujeme, že na svátek sv. Jana Křtitele, dne 24. června 2022, oslaví P. Rudolf Prey 50. výročí od svého kněžského svěcení. Svěcení obdržel z rukou litoměřického biskupa Štěpána, pozdějšího Štěpána kardinála Trochty v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. K této události bude slavena slavnostní mše svatá v den výročí, tedy 24. června […]
zobrazit celý článek »

Bohoslužby od 1.června 2022 opět v kostele Lenešice

9. 05. 2022
  Od června 2022 budou mše sv. v kostele, ale zatím pouze v neděli od 10.30 hod. z důvodu nemoci děkana. Děkujeme za pochopení.
zobrazit celý článek »

2022

Bohoslužby v Lenešicích v květnu 2022
Nedělní mše 24.4.2022 v Lenešicích nebude
Mše v Lenešicích v neděli 17.4.2022 nebude
Mše na Květnou neděli v Lenešicích nebude pro nemoc děkana
Bohoslužby od Květné neděle v Lenešicích 2022
Bohoslužby v postní době v Lenešicích 2022
Bohoslužby v Lenešicích v novém roce 2022

2021

Vánoční bohoslužby v Lenešicích v r.2021
Opravená věž kostela sv. Šimona a Judy Lenešice
Stav obnovy věže kostela listopad 2021
Mše v adventní době v Lenešicích
nové motu proprio o mši sv. papeže Františka
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2021
Velikonoční obřady v Lenešicích 2021

2020

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2020
Bohoslužby ve vánoční době 2020 v Lenešicích
Bohoslužby v adventní době v kostele Lenešice 2020
Stav opravy věže kostela Lenešice listopad 2020
Bohoslužby v kostele Lenešice
Nové směrnice o bohoslužbách v nouzovém stavu do 20.11.2020
Bohoslužby v kostele Lenešice v době pandemie
Pokácení stromu – vrby v areálu fary Lenešice
Novoroční koncert v kostele Lenešice

2019

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2019
Bohoslužby o vánocích 2019 v Lenešicích
stav výstavby věže kostela v Lenešicích 2019
Květinová výzdoba kostela v Lenešicích k 80. výročí emer.děkana
Oslava 80. narozenin emeritního děkana z Lenešic
Mše sv. s biskupem Janem Baxantem v Lounech
Koncert Evy Henychové v kostele Lenešice
Svatební obřad v kostele Lenešice 27.7.2019
Soutěže dětí z náboženství v Lenešicích 2019
Májové pobožnosti v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích 2019
1. svaté přijímání v kostele Lenešice
Noc kostelů v kostele Lenešice 2019
První svaté přijímání dětí v kostele Lenešice
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2019
Obřady Svatého týdne velikonočního 2019 Lenešice

2018

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2018
Usazení nové kopule na věž kostela v Lenešicích
Bohoslužby vánoční doby v kostele Lenešice 2018
Kopule pro obnovenou věž se připravuje k usazení na věž v Lenešicích
Návštěva paní Frankeové z Německa
Návštěva žáků 8. třídy ZŠ Lenešice v kostele
Poutní mše sv. v Nehasicích
Pouť mladých Litoměřické diecése
Mše sv. v kostele Bitozeves k 700. výročí obce
Májové pobožnosti a výzdoba kostela v květnu 2018
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2018
Plán rekonstrukce kostela v Lenešicích
Žehnání nového hasičského auta – Lenešice 28.4.2018
Obřady Svatého týdne v kostele Lenešice 2018

2017

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2017
Stav opravené věže kostela v Lenešicích k 6.11.2017
Věž kostela v Lenešicích roste
Návštěva emeritního děkana uctít Pannu Marii Fatimskou v Liběšicích
Branislav Škrípek na návštěvě v Lenešicích a Postoloprtech
Návštěva Sudetských Němců v Lenešicích a Postoloprtech
Pohřeb pana Josefa Eisenhammera – 29.8.2017 Lenešice
Žehnání nové kapličky sv.Vavřince v Lenešicích
Nová kaplička v Lenešicích a její požehnání 9.8.2017
Nová firma pro výstavbu věže kostela v Lenešicích
Noc kostelů v kostele sv. Šimona a Judy Lenešice 2017
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2017
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2017
Nejnovější zprávy o opravě kostela v Lenešicích
Promluva na Bílou sobotu v kostele Lenešice
Promluva na Velký pátek v kostele Lenešice
Promluva na Zelený čtvrtek v kostele Lenešice
Pohřeb paní Milady Dubské z Lenešic 10.2.2017

2016

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2016
Děti ze Základní školy Lenešice zpívaly koledy v kostele Lenešice
Pohřeb z kostela Lenešice na hřbitov dne 7.11.2016
Podzimní koncert studentů ZUŠ Slaný v kostele Lenešice 2016
Poutní cesta farnosti Lenešice ke Svaté bráně v Liběšicích
Noví ministranti v kostele Lenešice
Renovace oltáře v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Emeritní děkan Rudolf Prey se zúčastnil setkání maturantů v Teplicích dne 2.9.2016
Vikariátní konference kněží v Lenešicích 1.9.2016
Poutní cesta na Svatou Horu u Příbrami ke Svaté bráně
Ekumenická bohoslužba 6. července 2016 v Lenešicích
Noc kostelů LENEŠICE 2016
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2016
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016
Svátost křtu sv. v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Třídenní Svatého týdne v kostele Lenešice
Výzdoba kostela v Lenešicích ke Svatému týdnu
Svatý týden a velikonoční bohoslužby v Postoloprtech a okolí
Bohoslužby Svatého týdne v Lenešicích 2016

2015

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2015
Vánoce v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích 2015
Pohřeb v kostele Lenešice Jaroslava Malého
Česko zpívá koledy – koncert dětí ze školy v kostele Lenešice
Stav opravy věže kostela v Lenešicích – prosinec 2015