Články – Lenešice

nové motu proprio o mši sv. papeže Františka

17. 07. 2021
Nové motu proprio mění pravidla pro předkoncilní liturgii Papež dnes zveřejnil motu proprio, kterým nově definuje způsoby používání předkoncilního misálu. Papež je znepokojen a cítí nutnost zasáhnout. Skupiny spojené se starobylou liturgií nesmí vylučovat legitimitu liturgické reformy, nařízení II. vatikánského koncilu a papežského magisteria.   Papež František se po konzultaci se světovými biskupy rozhodl změnit […]
zobrazit celý článek »

Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2021

21. 04. 2021
M á j o v é   p o b o ž n o s t i každé  ú t e r ý  a  p á t e k  po mši sv. od 16 h.v kostele. Promluvy k sv.Josefovi a P. Marii a recitované litanie k sv.Josefovi a P.Marii. Srdečně zveme vyprosit si pomoc !
zobrazit celý článek »

Velikonoční obřady v Lenešicích 2021

24. 03. 2021
Bohoslužby o velikonocích v kostele LENEŠICE   Květná neděle – 10.30   Zelený čtvrtek  – 16.00    Velký pátek – 16.00   Bílá sobota        – 18.00   Zmrtvýchvstání Páně – 10.30   Pondělí velikonoční –    10.30 Kostel otevřen vždy 1/2 hod. před obřadem. Radostné a požehnané velikonoce !
zobrazit celý článek »

2020

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2020

31. 12. 2020
1/ Duchovní služby:  Křty – 1 nad 1 r. – do 5 let                                                       Svatby – 1 v kostele Postoloprty                                                       Pohřby – 2 na hřbitově Postoloprty                                                                        1 v Lenešicích – mše pohřební                                                       Náboženství: 2 děti na faře                                                       Biblické hodiny: 1 x měsíčně na faře                                                       Rozjímavý růženec: 1 x měsíčně                                                       Poutní mše […]
zobrazit celý článek »

Bohoslužby ve vánoční době 2020 v Lenešicích

9. 12. 2020
  Vánoční  bohoslužby v kostele Šimona a Judy Lenešice v době pandemie 24.12.2020 : Vánoční mše v 16.00 25.12.2020 : Hod Boží vánoční v 10.30 26.12.2020 : Svatý Štěpán v 10.30 27.12.2020 : Svatá Rodina v 10.30 31.12.2020 : Sv. Silvestr v 16 h.    1.1.2021 : Nový Rok – P.Maria v 10.30    3.1.2021 : Zjevení Páně v 10.30   10.1.2021: […]
zobrazit celý článek »

2020

Bohoslužby v adventní době v kostele Lenešice 2020
Stav opravy věže kostela Lenešice listopad 2020
Bohoslužby v kostele Lenešice
Nové směrnice o bohoslužbách v nouzovém stavu do 20.11.2020
Bohoslužby v kostele Lenešice v době pandemie
Pokácení stromu – vrby v areálu fary Lenešice
Novoroční koncert v kostele Lenešice

2019

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2019
Bohoslužby o vánocích 2019 v Lenešicích
stav výstavby věže kostela v Lenešicích 2019
Květinová výzdoba kostela v Lenešicích k 80. výročí emer.děkana
Oslava 80. narozenin emeritního děkana z Lenešic
Mše sv. s biskupem Janem Baxantem v Lounech
Koncert Evy Henychové v kostele Lenešice
Svatební obřad v kostele Lenešice 27.7.2019
Soutěže dětí z náboženství v Lenešicích 2019
Májové pobožnosti v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích 2019
1. svaté přijímání v kostele Lenešice
Noc kostelů v kostele Lenešice 2019
První svaté přijímání dětí v kostele Lenešice
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2019
Obřady Svatého týdne velikonočního 2019 Lenešice

2018

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2018
Usazení nové kopule na věž kostela v Lenešicích
Bohoslužby vánoční doby v kostele Lenešice 2018
Kopule pro obnovenou věž se připravuje k usazení na věž v Lenešicích
Návštěva paní Frankeové z Německa
Návštěva žáků 8. třídy ZŠ Lenešice v kostele
Poutní mše sv. v Nehasicích
Pouť mladých Litoměřické diecése
Mše sv. v kostele Bitozeves k 700. výročí obce
Májové pobožnosti a výzdoba kostela v květnu 2018
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2018
Plán rekonstrukce kostela v Lenešicích
Žehnání nového hasičského auta – Lenešice 28.4.2018
Obřady Svatého týdne v kostele Lenešice 2018

2017

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2017
Stav opravené věže kostela v Lenešicích k 6.11.2017
Věž kostela v Lenešicích roste
Návštěva emeritního děkana uctít Pannu Marii Fatimskou v Liběšicích
Branislav Škrípek na návštěvě v Lenešicích a Postoloprtech
Návštěva Sudetských Němců v Lenešicích a Postoloprtech
Pohřeb pana Josefa Eisenhammera – 29.8.2017 Lenešice
Žehnání nové kapličky sv.Vavřince v Lenešicích
Nová kaplička v Lenešicích a její požehnání 9.8.2017
Nová firma pro výstavbu věže kostela v Lenešicích
Noc kostelů v kostele sv. Šimona a Judy Lenešice 2017
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2017
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2017
Nejnovější zprávy o opravě kostela v Lenešicích
Promluva na Bílou sobotu v kostele Lenešice
Promluva na Velký pátek v kostele Lenešice
Promluva na Zelený čtvrtek v kostele Lenešice
Pohřeb paní Milady Dubské z Lenešic 10.2.2017

2016

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2016
Děti ze Základní školy Lenešice zpívaly koledy v kostele Lenešice
Pohřeb z kostela Lenešice na hřbitov dne 7.11.2016
Podzimní koncert studentů ZUŠ Slaný v kostele Lenešice 2016
Poutní cesta farnosti Lenešice ke Svaté bráně v Liběšicích
Noví ministranti v kostele Lenešice
Renovace oltáře v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Emeritní děkan Rudolf Prey se zúčastnil setkání maturantů v Teplicích dne 2.9.2016
Vikariátní konference kněží v Lenešicích 1.9.2016
Poutní cesta na Svatou Horu u Příbrami ke Svaté bráně
Ekumenická bohoslužba 6. července 2016 v Lenešicích
Noc kostelů LENEŠICE 2016
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2016
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016
Svátost křtu sv. v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Třídenní Svatého týdne v kostele Lenešice
Výzdoba kostela v Lenešicích ke Svatému týdnu
Svatý týden a velikonoční bohoslužby v Postoloprtech a okolí
Bohoslužby Svatého týdne v Lenešicích 2016

2015

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2015
Vánoce v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích 2015
Pohřeb v kostele Lenešice Jaroslava Malého
Česko zpívá koledy – koncert dětí ze školy v kostele Lenešice
Stav opravy věže kostela v Lenešicích – prosinec 2015
Vzpomínka na věrné zemřelé na hřbitově Lenešice 2015
Koncert v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích 25.10.2015
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Pozvánka – ekumenická bohoslužba v Lenešicích
9.fotbalový turnaj litoměřické diecése
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2015
Akce Den otevřených dveří kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích 29.5.2015
Změna bohoslužeb v kostele Lenešice ve 24. týdnu 2015
Pozvánka – zpřístupnění kostela v Lenešicích 29. 5. 2015 v rámci „Noci kostelů“
Změna bohoslužeb v kostele Lenešice z důvodu nemoci děkana
Pořízení obrazů křížové cesty a obnova sošky Ježíše Vzkříšeného
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2015 v kostele Lenešice

2014

Vánoce v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích 2014
Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2014
Stav opravy věže kostela v Lenešicích – prosinec 2014
Česko zpívá koledy v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích