Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2016

24. 12. 2016

 

1/ Duchovní služby

      Křty do 3 r. – 4

       Pohřby Lenešice do hrobu – 2

                                      kremace  –  1

       Náboženství dětí 2016-17 : 7 dětí na faře

 

       Rozjímavý růženec nebo adorace vždy 2. čtvrtek v měsíci

       Biblická hodina vždy 4. čtvrtek v měsíci (evangelium sv. Jana)

 

       Účast na ekumenické bohoslužbě s církví CSSH Louny v Lenešicích 6.7.2016

 

      Poutní cesta ke Sv.bráně v Příbrami 15.8.2016

      Poutní cesta ke Sv.bráně s Liběšicích 24.9.2016

      Půlnoční mše sv. 24.12.2016 ve 24.00 – přítomno asi 60 věřících

  

2/ Koncerty v kostele Lenešice a Noc kostelů

       Koncert ZUŠ Slaný  4.11.2016

       Koncert ZŠ Lenešice: zpívání koled v kostele 14.12.2016

       Noc kostelů 10.6.2016 – přednáška o stavu opravy věže kostela a prohlídka kostela s výkladem

 

3/ Účast na fotbalových turnajích s dětmi

     Litoměřice: 10. diecésní turnaj 1.10.2016

     Žatec: Turnaj KDUČSL 17.11.2016

 

4/  Vikariátní konference kněží v Lenešicích:
kostel, fara, restaurace u Kaiserů 1.9.2016

 

5/  Pořízení a instalace 2 ks akumulačních kamen a další

      pořízení: akumulační kamna pro kancelář a pokoj děkana z finančního příspěvku Cesty 121, nové závěsy do kostela ve vlastní režii, zednická oprava omítek stěn v kanceláři ve vlastní režii.

 

 6/ Odeslané sbírky na Biskupství Litoměřice:    

Na katolické školy 641 112 250,–
Svatopetrský haléř 649 113 150,–
Pojištění kostelů 649 222 350,–
Záchrana kostelů 649 117 300,–
Na TV Noe 649 116 200,–
Na bohoslovce 649 115 250,–
Na charitu 05   150,–
Na pojištění kostelů 649 222 300,–
Na potřeby diecése 649 121 200,–
Na bibli                         649 140 300,–

C e l k e m                                                                                             2450,–

Za ACEL                                                              380,–

  

7/    Dar pro Hospic Litoměřice……………………….1.000,–

 

8/    Odeslané sbírky do farnosti Postoloprty…….2.860,–

 

9/    Ze zdravotních důvodů ukončila paní A.Heulerová kostelnictví (konala jí 16 roků), náhradnice dočasná je paní Magda Malá.