Mše sv. v kostele Bitozeves k 700. výročí obce

24. 06. 2018

V sobotu dne 23.6.2018 se emeritní děkan Rudolf Prey z Lenešic zúčastnil slavnostní mše sv. s biskupem Janem Baxantem z Litoměřic a také s děkanem z Postoloprt Radimem Vondráčkem, aby od 10 hod. v kostele sv. Michala archanděla poděkovali za 700 let obce Bitozeves i za gotický kostel  ze 13. století. Při této mši zpíval sbor ze Sušan a u oltáře sloužili ministranti z Chomutova. V kostele bylo asi 60 lidí z Bitozevse a okolí. Biskup Jan Baxant ve své promluvě se držel textů ke sv. Janu Křtiteli v souvislosti s výročím obce, když poděkoval předkům v této obci, že pro jejich víru v Boha a Ježíše Krista nechali zbudovat dům Boží, kostel a tento kostel se snažili další generace obyvatel obce udržovat, případně vylepšovat. I v současné době má být kostel otevřen pro všechny lidi hledající Boha, zvláště však má sloužit pro potřeby věřících křesťanů k nekrvavé oběti Ježíše Krista, ke křtům a dalším svátostem, případně pro poslední rozloučení se zemřelými věřícími. Biskup v souvislosti s narozením sv. Jana Křtitele hájil život dítěte proti tendenci současného světa k otázce potratů, který církev odsuzuje. Také obhajoval život starých lidí, aby nebyli odsunováni do ústavů a starobinců, ale aby mohli žít uprostřed rodin svých drahých a předávat jim svou zkušenost. Na závěr mše pan biskup poděkoval vedení obce, zejména panu starostovi Horákovi za dobře zorganizovanou oslavu i za osobní přijetí biskupa a poděkoval všem učinkujícím a přítomným věřícím a popřál všem radostné prožití výročního dne naplánovanými oslavami. Děkan z Postoloprt zase poděkoval panu biskupovi, že přijal pozvání a přijel na slavnostní mši, zástupci farnosti manželé Tyrpákovi pak předali panu biskupovi knihu o Bitozevsi a malý dárek a poděkovali mu, rovněž oba kněží z Postoloprt a Lenešic obdrželi malý dárek. Neočekávaně pak vystoupil pan ing.Zahradníček ze Zálezel u Velemyšlevse s děkovným projevem a s historickou vzpomínkou a také se dostavili na konci mše herci, aby svým vystoupením pozvali přítomné na program slavností v obci. Pan biskup se svým asistentem a oba kněží byli ještě pozváni na oběd k rodině Tyrpákových. Bohu díky za zdařilou slavnostní bohoslužbu.