Akce farnosti Lenešice 2020 – 2021

 

Modlitba růžence se v době pandemie nekoná 

 

 

Biblická hodina v době pandemie se nekoná

 

Náboženství dětí v době pandemie se nekoná

V zimním období od adventní doby budou 

bohoslužby ve všední dny v kapli na faře! 

 

 

 

 

 

 

 

 

D o b a   a d v e n t n í  a  v á n o č n í :

20.11.2020 – 4. neděle adventní mše sv. od 10.30 v kostele

Narození Ježíše v Betlémě

Narození Ježíše v Betlémě

24.12.2020 –  První vánoční mše od 16 hod. 

25.12.2020 – Hod Boží vánoční mše sv. v kostele od 10.30

26.12.2020 – Svátek  sv. Štěpána mše sv. v kostele od 10.30

27.12.2020 –  Svaté Rodiny mše sv. v kostele od 10.30

31.12.2020 – Sv. Silvestra mše sv. a poděkování v kostele od 16 h.

1.1.2021 – Slavnost Matky Boží P.Marie mše sv. v kostele od 10.30 h.

6.1.2021- Slavnost Zjevení Páně mše sv. v  kostele v 16 h.

10.1.2021  – Svátek Křtu Páně mše sv. v kostele v 10.30 h.

Tímto svátkem končí doba vánoční a následuje mezidobí.

 

 

D o b a   p o s t n í  : 

17.2.2021 – Popeleční středa – popelec, mše sv. od 16 h.

Modlitba křížové cesty bude v r.2021 vždy v pátek přede mší sv. v kapli na faře

Ježíš na kříži

Ježíš na kříži

28.3.2021- Květná ( pašijová ) neděle od 10.30 h.

1.4.2021 – Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně od 16 h.

2.4.2021- Velký pátek – pašije, uctívání sv. kříže, Boží hrob od 16 h.

3.4.2021 – Bílá sobota – obřady velikonoční svíce, křestní slib, mše sv. a vzkříšení od 18 h.

4.4.2021- Slavnost Zmrtvýchvstání Páně od 10.30 h.

5.4.2021  – Pondělí velikonoční mše sv. od 10.30 h.

11.4.2021- 2.neděle velikonoční Božího milosrdenství od 10.30 h.

Májové pobožnosti v r. 2021 v květnu každé úterý a pátek od 16 h. po mši sv.- zpívané litanie

13.5.2021  – Slavnost Nanebevstoupení Páně – překládá se na neděli 16.5.2021 od 10.30 h.

Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatého

23.5.2021 – Slavnost Seslání Ducha sv. v 10.30 h.

30.5.2021 – Slavnost Nejsvětější Trojice od 10.30 h.

3.6.2021 – Slavnost Těla a Krve Páně – překládá se na neděli 6.6.2021 od 10.30 h.

11.6.2021 – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova od 16 h.

24.6.2021 – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele v kostele od  – překládá se na neděli 27.6.2021

29.6.2021 – . Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů -mše sv. od 16 h.

5.7.2021 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje  – překládá se na neděli 4.7.2021 od 10.30 h.

15.8.2021- Slavnost Nanebevzetí Panny Marie .

28.9.2021- Slavnost sv. Václava – překládá se na neděli 16.9..2021 od 10.30

28.10.2021 – Svátek sv. Šimona a Judy – překládá se na neděli 31.10.2021 od 10.30

1.11.2021-Slavnost Všech svatých – od 16 h.

2.11.2021 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše v kostele od 16 h.

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

2.11.2021 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – na hřbitově bohoslužba slova od 14 h.

21.11.2021- Slavnost Ježíše Krista Krále -od 10.30h.