Kázání cyklu „B“ P. Rudolfa Preye

12. neděle v mezidobí “ B “ – svátost svěcení kněží – katechetická

8. 06. 2021
V období po Seslání Ducha svatého se také v mnoha katedrálách koná svěcení nových kněží a mnozí kněží pak oslavují svá kněžská výročí. Je proto vhodné si obnovit znalosti o svátosti kněžství. Především je třeba si uvědomit, že jsou různé názory  na kněze tak jako jsou různé názory na Ježíše Krista. Jedni knězem pohrdají, pro […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Seslání Ducha sv. – svátost biřmování “ B “ – katechetická

8. 06. 2021
O  slavnosti Seslání Ducha sv. nebo v nedělích po Duchu svatém se často uděluje svátost biřmování, tedy svátost Ducha sv. Je to tzv. svátost dospělosti. Kdy je člověk dospělý? Podle zákona v 18 letech. Kdy je dospělý křesťan? Věk většinou nerozhoduje, ale  aby žil životem víry, naděje a lásky. Nekryje se tedy dospělost křesťanská s […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Těla a Krve Páně “ B “ – katechetická

7. 06. 2021
Svátost oltářní je cílem a korunou všech svátostí, rovněž i cílem a zdrojem vší činnosti církve zde na zemi – tak to říká liturgická konstituce 2.Vatikánského koncilu. Ostatní svátosti totiž přinášejí jen Kristovu milost, svátost oltářní i zdroj této milosti Ježíše Krista.  Je to svátost kdy pod způsobami chleba a vína je Kristus zázračně přítomen […]
zobrazit celý článek »

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B “ – katechetická

7. 06. 2021
Tak jako slavnost Těla a Krve Páně ukazovala na lásku Pána Ježíše při Poslední večeři na Zelený čtvrtek tak dnešní slavnost ukazuje na lásku Pána Ježíše na Velký Pátek. Ježíš je vlastně zobrazením Božího srdce a tedy i výraznou podobou Boží lásky. Každou mší sv. se zpřítomňuje láskyplná smrt Pána Ježíše na kříži, ale zvláštním […]
zobrazit celý článek »

Ježíšovo zmrtvýchvstání – katechetická promluva “ B „

12. 04. 2021
Katechetická promluva na Ježíšovo zmrtvýchvstání. Všichni evangelisté Mt, Mk, Lk, Jan podávají zprávy o zmrtvýchvstání Ježíše. Ježíš zemřel v pátek v 15 h. a to se právě zabíjeli beránkové pro velikonoční večeři – Ježíš tak byl pravý beránek Boží. Při smrti Pána nastalo zemětřesení, v chrámě se roztrhla opona vedoucí do velesvatyně. Ježíš byl pohřben do nového hrobu […]
zobrazit celý článek »

2021

2. neděle postní “ B “ – katechetická
6. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
5. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
4. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
3.neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
2. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

2020

Svátek Křtu Páně “ B “ – katechetická
2. neděle po Narození Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Zjevení Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B “ – katechetická
Svátek sv. Rodiny “ B “ – katechetická
Svátek sv. Štěpána “ B “ – katechetická
4. neděle adventní “ B “ – katechetická
3. neděle adventní “ B “ – katechetická
2. nedšle adventní “ B “ katechetická
1. neděle adventní “ B “ katechetická

2018

Slavnost Ježíše Krista Krále “ B „
33. neděle v mezidobí “ B „
30. neděle v mezidobí “ B „
32. neděle v mezidobí “ B „
31. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Posvěcení chrámu “ B „
29. neděle v mezidobí “ B „
28. neděle v mezidobí “ B „
27. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost svatého Václava “ B „
25. neděle v mezidobí “ B „
24. neděle v mezidobí “ B „
23. neděle v mezidobí “ B „
22. neděle v mezidobí “ B „
21. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ B „
20. neděle v mezidobí “ B „
19. neděle v mezidobí “ B „
18. neděle v mezidobí “ B „
17. neděle v mezidobí “ B „
16. neděle v mezidobí “ B „
Homilie na 15. neděli v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevstoupení Páně “ B „
14. neděle v mezidobí “ B „
11. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ B „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B „
Slavnost Těla a Krve Páně “ B „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ B „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ B „
7. neděle velikonoční “ B „
6. neděle velikonoční “ B „
5. neděle velikonoční “ B „
4. neděle velikonoční “ B „
3. neděle velikonoční “ B „
2. neděle velikonoční “ B „
Pondělí velikonoční “ B „
Zmrtvýchvstání Páně “ B „
Bílá sobota “ B „
Velký pátek “ B „
Zelený čtvrtek “ B „
Květná neděle “ B „
4. neděle postní “ B „
2. neděle postní “ B „
5. neděle postní “ B „
3. neděle postní “ B „
1. neděle postní “ B „
Svátek Uvedení Páně do chrámu “ B „
7. neděle v mezidobí “ B „
6. neděle v mezidobí “ B „
5. neděle v mezidobí “ B „
4. neděle v mezidobí “ B „

2017

3. neděle v mezidobí “ B „
2. neděle v mezidobí “ B „
Svátek Křtu Páně “ B „
Slavnost Zjevení Páně “ B „
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B „
Závěr občanského roku sv. Silvestr “ B „
Svátek Svaté Rodiny “ B“
Svátek sv. Štěpána prvomučedníka “ B „
Slavnost Narození Páně “ B „
První vánoční mše – půlnoční “ B „
4. neděle adventní “ B „
3. neděle adventní “ B „
2. neděle adventní “ B „
1. neděle adventní “ B „