2. neděle po Narození Páně “ B “ – katechetická

18. 12. 2020

Ve 2. neděli po Narození Páně máme více prostoru zamýšlet se nad Ježíšem, který se narodil o vánocích. Jméno Ježíš znamená Spasitel. Bůh vybral toto jméno ( Mt. 14,22). Kristus znamená Pomazaný – Mesiáš. Místo narození Betlém je 7 km od Jeruzaléma. V tomto městě se také narodil král David, i Josef pocházel z Betléma. Zda-li se narodil Ježíš 25. prosince o tom se stále vedou spory. V každém případě se začaly vánoce a 25. prosince slavit až ve 4. století v Římě, aby církev potlačila rozmařilé pohanské slavení zimního slunovratu – boha slunce. Ježíš se narodil z lidského těla Marie, byl tedy plně lidský, národnosti židovské. Podle své matky Marie měl tmavé vlasy, tmavé oči. Do 30 let svého věku bydlel s rodiči v Nazaretě, tam chodil do církevní školy pak pracoval se svým pěstounem Josefem jako tesař. Ježíš měl ve své dospělosti dlouhé vlasy, vousy, oblékal se do dlouhé tuniky přepásané pásem, někdy nosil vrchní plášť, řeménkové sandály, mluvil hebrejsky s nářečím aramejským. Byl asi 180 cm vysoký. Ježíš vedl jednoduchý lidský život: cestoval s apoštoly pěšky, jedl jednoduchá jídla např. chleba, ryby, často nocoval venku v přírodě, uměl se radovat, plakat, projevil spravedlivý hněv, měl přátele, které navštěvoval ( např. dům Lazara s Martou a Marií) Měl rád všechny lidi zvláště děti, chudé, nemocné. Byl vyrovnaný ve své povaze. Byl tedy plně lidský – je vzorem krásného plného lidství.                                                                                           Podle dnešního evangelia: “ Slovo se stalo tělem…“ “ Slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh“ nám ukazuje, že Ježíš ve svém božství byl jako slovo od věčnosti spojen s Bohem a podle Božího slibu božství vstoupilo na zem aby bylo viditelné a mohlo spasit lidi přijalo lidskou přirozenost a to tak, že narodil ze ženy Marie. Je tedy Ježíš nejen člověk, ale i Bůh, říkáme! Bohočlověk. Své božství projevil ve svém učení, učil s božskou autoritou a mocí. Mimo jiné řekl: “ Já a Otec jsme jedno ( Jan 10,24 ), před Kaifášem jasně řekl, že je Božím Synem ( Mt 26,63 . Dále Ježíš své božství dosvědčoval zázraky: “ Nevěříte-li mým slovům, věřte alespoň skutkům.“ ( Jan 14,11 ). Zázraky se týkaly uzdravování z nemocí, vzkříšení z mrtvých, hlavně však Ježíšovou vlastní vzkříšení z mrtvých. Dále Ježíš konal zázraky přírodní na př. proměnil vodu ve víno, utišil bouři na moři atd. Od nejstarší doby církev vyznávala, že Ježíš je Bůh z Boha, stejné podstaty s Otcem. Ježíš je jedna osoba, ale má dvě přirozenosti a to lidskou a božskou – Bohočlověk. Je to jedinečná skutečnost nemající obdoby v dějinách. Je to  zároveň velké tajemství naší víry. Zvláště po 2. Vatikánském koncilu se víra v církvi koncentruje na Ježíše – Bohočlověka. Také papežové zdůrazňují, aby zbožnost byla v církvi více kristologická. Papež Benedikt vydal také krásnou knížku o Ježíši z Nazareta. Každá neděle má být pro nás dnem Pána Ježíše, kromě toho slavíme během církevního roku svátky Pána Ježíše např. Narození, Nanebevstoupení atd. Buďme vděčni za tuto pravou víru v Ježíše Krista pro nás narozeného, vyznávejme ji pevně a donesme ji až do konce svého života.