Duchovní slovo

Autorem těchto promluv je P. Rudolf Prey, emeritní arciděkan postoloprtský. Duchovní slovo je systematicky rozčleněno do následujících pěti okruhů:

Oratio Dominica – rozjímání nad modlitbou Otče náš

Ave Maria – rozjímání nad modlitbou Zdrávas Maria

Beatitudines – rozjímání nad Ježíšovými blahoslavenstvími