Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2020

31. 12. 2020

1/ Duchovní služby:  Křty – 1 nad 1 r. – do 5 let

                                                      Svatby – 1 v kostele Postoloprty

                                                      Pohřby – 2 na hřbitově Postoloprty

                                                                       1 v Lenešicích – mše pohřební

                                                      Náboženství: 2 děti na faře

                                                      Biblické hodiny: 1 x měsíčně na faře

                                                      Rozjímavý růženec: 1 x měsíčně

                                                      Poutní mše v kapli Seménkovice – srpen

                                                      Vánoční mše byla od 16 h. – varhanice sl.Pauřík.

Několikrát v r.2020 vyhlášen nouzový stav pro pandemii koronavirové chřipky, byla karanténa, mše s omezeným počtem věřících,roušky, dezinfekce, rozestupy, bez podávání rukou atd.

2/ Ostatní akce v kostele:  3.1.2020 koncert Vláďi Heulera a Venduly Chmelíkové – zpěv a hra na klavír ( přítomno asi 30 lidí ).

3/ Ostatní akce ve farnosti:

     Odborné odstranění stromu ze dvora fary, který ohrožoval sousedovi střechu

         Opravena zeď sousedního domu sousedící se zahradou fary, která způsobovala zatékání sousedovi.

          Odborně opraven komín vnější i vnitřní a připojení kamen a vydání povolení k topení.

           Dokončena oprava věže kostela – zbývá pouze odstranit lešení a vyhlášena sbírka na nové hodiny- bude třeba cca 330.000,–

 

4/ Odeslané sbírky do Postoloprt na účet farnosti

     Kč 2.420,–

5/ Odeslané sbírky na Biskupství Litoměřice

      Kč 2.390,–

 

Bohu díky za duchovní život ve farnosti a poděkování věřícím, že přicházeli na bohoslužby a přispívali finančně ve sbírkách.