Mše sv. s biskupem Janem Baxantem v Lounech

8. 11. 2019

Ve čtvrtek 7.11.2019 slavil pan biskup z Litoměřic Jan Baxant spolu s kněžími lounského vikariátu mši sv. hlavně kvůli dvěma výročím kněží a to 75 let Wernera Horáka, lounského děkana a Rudolfa Preye, emer.arciděkana z Lenešic. Vikář Joseff Špaček na úvod přivítal pana biskupa a popřál jmenovaným jubilantům vše dobré do dalších let a předal všem kytici růží. Kněží pak koncelebrovali mši sv., ve které pan biskup pronesl krásnou homilii na texty čtení a evangelia a zdůraznil také společný život s jubilanty v semináři v Litoměřicích. Na závěr přečetl důležitou zprávu, že pan děkan Werner Horák požádal od 1.1.2020 o odstoupení od funkce děkana Lounské farnosti, což bylo přijato a bude výpomocným duchovním, který zůstává ve farnosti a navíc jej pan biskup jmenoval osobním arciděkanem. Kdo jej nahradí nebylo ještě rozhodnuto. Pater Werner Horák si vzal pak slovo a poděkoval panu biskupovi a sdělil věřícím, že dále se bude snažit jako dobrý pastýř hledat zatoulané ovečky. Bylo přítomno v kostele dosti věřících ačkoliv byl všední den. Pan biskup s kněžími se pak přesunuli na faru, kde pokračovala konference kněží, ale spíše společné pohoštění a přátelské rozhovory mezi spolubratry a panem biskupem až do 14 hodin. P.Rudolf Prey vděčně děkuje panu biskupovi i všem spolubratřím kněžím, kteří mu blahopřáli a také za malé dárky, které obdržel.