Usazení nové kopule na věž kostela v Lenešicích

14. 12. 2018

Dne 14.12.2018 firma PP – Stavby s.r.o. Jimlín za pomoci vysokozdvižného jeřábu trasportovala bez problémů dřevěnou kopuli – báň na věž kostela sv. Šimona a Judy a tak se splnil plánovaný úkol pro letošní rok 2018. Oplechování dřevěné báně, podle sdělení Okrašlovacího spolku – bratří Plačkových –  bude provedeno pro nedostatek finančních prostředků až v r.2019. Firma provedla ještě zhotovení nového zaskleného okna pro kostel, které bylo také zničeno zřícením věže a zhotovila i okénka ve věži. Bohu díky, že opět oprava poskočila do další etapy.