Pouť mladých Litoměřické diecése

3. 07. 2018

V úterý dne 3.7.2018 v den sv. Tomáše apoštola doputovali mladí poutníci z Litoměřické diecéze na cestě přes Louny do Dolního Ročova do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie do farnosti Lenešice. Skupinu poutníků v počtu 20, kde většinu tvořily dívky, ale také chlapci a tři kněží a to P.Jiří Smolek, P.Kamil Škoda a P.Vít Machek přijal  ve farnosti Lenešice P.Rudolf Prey, emer.děkan. V kostele poutníci si zazpívali, pomodlili se a otec Rudolf jim udělil požehnání pro další cestu. Následně otec Rudolf sdělil poutníkům několik informací ohledně zřícené věži kostela v r. 2008 a odpověděl na jejich dotazy. Také poutníkům umožnil zhlédnout faru, zejména kapli a učebnu a použít WC. S kněžími a některými poutníky zavzpomínal otec Rudolf na pouť asi před 10 lety, kdy poutníci v počtu asi 40 dorazili na faru v Postoloprtech, kde pak byla mše sv., večeře a kde přenocovali v dosti stísněných podmínkách, ale šťastní. Z Lenešic se vydali poutníci do Loun okolo hřbitova polními cestami a přes park v Lounech, aby se vyhnuli cestování po hlavních komunikacích. Bohudíky, že se poutníci zastavili ve farnosti Lenešice, čímž potěšili emeritního děkana a sami nalezli krátký odpočinek těla i duše pro další putování.