Nová křížová cesta v kostele Lenešice

20. 08. 2022

Na základě jednání s paní  Hlaváčkovou z Biskupství Litoměřického a darovací smlouvě byla dne 11.8,2022 dovezena do Lenešic křížová cesta z kostela Sutomi a následně instalována v kostele. Zatímco staré obrazy byly v počtu 9 ks uloženy do depozitáře fary Lenešice, dalších 5 pouze tisk na papíře byly ponechány v kostele spolu s rámy. I když rámy od původních obrazů byly restaurovány, 9 obrazů by potřebovalo renovaci a 5 obrazů chybějících by bylo potřeba znovu namalovat. Tato skutečnost byla také nahlášena na odbor movitých památek paní Hlaváčkové.  Kostel novou křížovou cestou získal ucelenou jednotnou křížovou cestu 14 obrazů hlavně k modlitbě a rozjímání. Farnost je vděčná panu biskupovi, na jehož doporučení tato akce probíhala a také paní Hlaváčkové a paní Černé z Biskupství. Bohu díky. Celá křížová cesta – 14 obrazů je v galerii webu farnosti Postoloprty- Lenešice.