Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2017

21. 12. 2017

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2017

 

1) svátost křtu sv.: do jednoho roku…….. 5

                                    do 7 let……………………2

                                     nad 7 let…………………1

    c e l k e m   k ř t ů………………………………..8

 

2) pohřby: do hrobu………………………………. 9

                     kremace……………………………….. 1

    celkem pohřbů……………………………………. 10

 

3) náboženství děti 1 x týdně……………………. 7

 

4) koncerty v kostele: 1.11.2017 – koncert duchovní hudby

                                        13.12.2017 – Česko zpívá koledy – děti

    ze základní školy.

 

5) žehnání nové kapličky sv. Vavřince dne 9.8.2017 vykonal

    emer.děkan P.Rudolf Prey, za účasti mnoha přítomných

 

6) sudetští Němci na návštěvě Lenešic, Postoloprt, Nehasic

    dne 9.- 10. 9.2017. Ubytování na faře Postoloprty, P.Rudolf Prey, sloužil mši v kostele Nehasice 10.9. v něm.jazyce od 14 h.

 

7) Nová firma na opravu věže kostela: PP –stavby s.r.o. Jimlín, Pavel Patta, a Luděk Běhal stavbyvedoucí.

 

8) Odeslané sbírky na Biskupství Litoměřice:

na katol.školy 649 112 250,–
svatopetr.haléř 649 113 200,–
pojištění diecése 649 222 250,– + 300,–
svatoštěp. koleda 649 121 250,–
na záchr.kostelů 649 117 300,–
na TV Noe 649 116 250,–
na bohoslovce 649 115 250,–
na misie 649 118 270,–
na Bibli 649 140 300,–
na charitu 05 270,–

9) Odeslané sbírky do farnosti Postoloprty: 2.740,–