Branislav Škrípek na návštěvě v Lenešicích a Postoloprtech

21. 09. 2017

Od roku 2015 navštěvuje pan Branislav Škrípek ze Slovenska patera Rudolfa Preye, emeritního děkana na faře v Lenešicích, naposledy dne 21.9.2017. Pan Škrípek vykonával základní vojenskou službu v Postoloprtech v letech 1989 – 91 a v kostele Nanebevzetí Panny Marie došlo k jeho konverzi ve víře, kdy zde vykonal celoživotní svatou zpověď a přijal svaté přijímání. K tomuto mu dopomohl děkan Rudolf Prey, který jmenovaného připravil duchovně na přijetí těchto svátostí. Následně pak pan Branislav přicházel jak mohl na bohoslužby do kostela a po propuštění z vojenské služby určitý čas udržoval korespondenci s paterem Preyem. Následně na Slovensku a pak také i v Anglii se začal angažovat ve prospěch evangelizace v církvi katolické, uvažoval jeden čas také o možnosti stát se knězem, nicméně přijal svátost manželství s paní doktorkou Andreou, se kterou má dva syny. Církví a křesťanskou stranou byl pověřen, aby zastupoval Slováky jako Europoslanec v Evropském parlamentu, kde působí doposud. Jelikož vyprávěl své asistentce Janě Kláře Jamborové o své konverzi v Postoloprtech a také o mně jako duchovnímu v Postoloprtech, jmenovaná zjistila, že t.č. jsem již jako emeritní kněz na faře v Lenešicích a zprostředkovala setkání s Branislavem Škrípkem, když se vracel z Bruselu na Slovensko, aby se se mnou sešel v Lenešicích. Bylo to milé shledání po mnoha letech a tato setkání se opakovala pak v dalších letech, kdy pro pana Branislava a jeho doprovod ve farní kapli se sloužila sv. mše a po společné snídani a bratrském rozhovoru, pokračoval pan Branislav s doprovodem buď do Štrasburku nebo do Bruselu. Dnes 21.9. využil pan Braňo pohostinství fary Postoloprty, kde přenocoval a zde jej navštívil pater Rudolf, aby pak ještě podnikli cestu do Lenešic, později do Liběšic, kde právě byla soška Panny Marie Fatimské, dále pak spolu navštívili Levonické pietní místo, kde byli zastřeleni Sudetští Němci a kde je pietní kříž s nápisem česko-německým, následně navštívili kasárna v Postoloprtech, která v současné době jsou demolována pro stavební výstavbu domů, nakonec navštívili hřbitov v Postoloprtech a pietní místo věnované obětem na Sudetských Němcích. Návštěva pana Braňa Škrípka se ukončila dne 22.9.2017 mší svatou ve farní kapli a společnou modlitbou a požehnáním. Bohu díky za toto bratrské společenství křesťanů Slováků a Čechů a vděčnost za dar víry a lásky získané v městě Postoloprty během vojenské služby.