Nedělní mše 24.4.2022 v Lenešicích nebude

20. 04. 2022

O z n á m e n í : V neděli 24.4.2022

nebude v Lenešicích mše svatá z důvodu nemoci děkana.

Děkujeme za  pochopení!