Ekumenická bohoslužba 6. července 2016 v Lenešicích

6. 07. 2016

SAM_1677Dne 6. července 2016 se konala pravidelná roční bohoslužba u kapličky v Lenešicích, kterou pořádala církev Československo-husitská Louny, letos spolu s Římsko-katolickou církví Lenešice jako ekumenickou bohoslužbu slova. Za církev ČSSH byla předsedající p.farářka ThDr. Helena Smolová, za církev Ř.kat. emer.děkan Rudolf Prey. Přítomni byli věřící z obou církví celkem v počtu deseti. Zpívaly se písně Hleď Bože lásky a Jeden Pán, jedna víra. Děkan četl čtení ze S.Z. z proroka Zachariáše 1, 1-6 a z 2 listu Tim. 2,22-26 a zpíval žalm 681 Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Paní farářka četla ev.Mt.23.25-36 a pronesla promluvu v ekumenickém duchu. Vyznání víry, modlitba Páně Otče náš a přímluvné modlitby spojilo ekumenicky obě církve v jednotě. Pozdravení pokoje a požehnání bylo vedeno v bratrské lásce. Připravit bohoslužebné místo pomohl pan Zdeněk Plaček s manželkou z Lenešic. Bohu díky za tuto ekumenickou  bohoslužbu, která je v souladu s přáním sv. Otce Františka.