Bohoslužby v postní době v Lenešicích 2022

22. 02. 2022

Bohoslužby v postní době v Lenešicích v r. 2022 budou ve farní kapli ( přízemí ) a to :

V neděli od 10.30 hod.

V pátek bude křížová cesta od 16 hod.

Je třeba nosit při bohoslužbě respirátory a před vstupem do kaple desinfikovat si ruce.

Čiň pokání a věř evangeliu.