Žehnání nového hasičského auta pro Lenešice

4. 06. 2023

V sobotu dne 3.6.2023 vykonal emeritní děkan P.Rudolf Prey žehnání nového hasičského auta pro Lenešice a to v rámci Lenešických slavností.                                     

V rámci obřadu žehnání podle církevního Benedikcionálu pronesl děkan po přečtení úryvku z Písma sv. podle Matouše Mt 22. 35-39 tuto promluvu:                          

Jsem rád, že mohu za církev požehnat nové hasičské auto ( lidově se říká pokřtít ), protože hasičský sbor v Lenešicích, který byl obnoven v r.2011 koná nepostradatelné skutky záchrany lidských životů i záchrany majetku a to nejen při hašení požárů objektů soukromých nebo společenských, ale také polí, lesů.    Kromě toho hasiči poskytují pomoc při automobilových nebo živelních neštěstích, abych uvedl alespoň některé z činností hasičského sboru. Podle Bible i textu Písma sv. podle Matouše, které jsem četl, je konání lásky spolubližním největším Božím přikázáním. Domnívám se, že právě hasiči toto přikázání lásky naplňují v největší míře. Ať tomuto naplnění slouží i toto nové hasičské auto, které bude požehnáno a ať Boží požehnání spočívá na všech členech zdejšího hasičského sboru a jejich rodinách.