Poutní mše sv. v Nehasicích

8. 09. 2018

V sobotu 8.9.2018 se konala poutní mše sv. ke svátku Narození Panny Marie v Nehasicích od 15. hod. Na tuto mši se dostavilo 5 věřících, z nich 2 byli němečtí poutníci a to paní Maria Franková se svým řidičem, protože ve svých 93 letech není již schopná sama řídit tak jako tomu bylo dříve. I když byla paní Franková nedávno 3 měsíce v nemocnici a těžce nemocná, přece se odhodlala do svého oblíbeného kostelíčka, ve kterém prožila své mládí a také znovuvysvěcení biskupem Kouklem, když se postarala největší měrou o sbírky od Sudetských Němců na opravu kostela v Nehasicích, který 40 let byl nefunkční a v desolátním stavu. Paní Franková také přijela, aby zajistila opravu hrobu svých rodičů, kteří jsou na hřbitově pohřbeni a za tím účelem hovořila i ze starostou z Bitozevse, do jehož kompetence hřbitov v Nehasicích patří. Poutní mši svatou tentokrát sloužil jak současný děkan z Postoloprt P.Radim Vondráček tak bývalý děkan P.Rudolf Prey, neboť první část a to bohoslužbu slova v německém jazyce včetně promluvy konal P.Rudolf Prey, tak druhou část, bohoslužbu oběti konali oba kněží v latinském jazyce, při čemž P.Radim Vondráček jako dobrý zpěvák zpíval sanktus,Pater noster, agnus Dei a závěrečnou část mše sv. opět P.Rudolf Prey vykonal v německém jazyce a přidal ještě oblíbenou píseň Němců k Panně Marii Meerestern dich grüsse, o Maria hilf. Pan Frankeová se se všemi rozloučila a spěchala zase, aby včas mohla být zase ve svém domově a to ve městečku Pocking v Bavorsku. Bohu díky za krásně prožitou poutní slavnost k poctě Narození Panny Marie.