Pohřeb pana Josefa Eisenhammera – 29.8.2017 Lenešice

29. 08. 2017

V úterý dne 29.8.2017 se konal v Lenešicích pohřeb v kostele a pak průvod na místní hřbitov. Zemřelý byl pan Josef Eisenhammera jako dítě býval ministrantem v tomto kostele. Pan Josef pocházel z devíti dětí, sám měl čtyři děti a tak bylo v kostele nejméně 50 přítomných pozůstalých. Rakev se zemřelým zkrášlilo větší množství věnců a nádherné srdce z květin s barevnou fotografií zemřelého. Ještě před obřadem pohřební bohoslužby slova nejbližším byla dána možnost vidět nebožtíka a vložit do rakve svaté obrázky a růženec. V kostele před obřadem decentně zahrály dvě harmoniky písně na rozloučenou. Ve 14 h. byl začátek obřadu, který vedl emeritní děkan P.Rudolf Prey, který ve své promluvě zdůraznil dvě větší události v životě zemřelého a to 35 roků manželství s ženou Stanislavou v lásce a úctě, ve snášení dobrého a zlého, dále předání života čtyřem dětem, které taky nechali řádné pokřtít a vychovali je tak, že založili své vlastní rodiny a obohatili rod čtyřmi vnoučaty. Druhá událost bylo následování příkladu Pána Ježíše na křížové cestě, když pan Josef 18 roků trpěl srdeční chorobou, kterou trpělivě snášel až došel jako Ježíš k cíli, aby odevzdal svou duši nebeskému Otci ve smrti, která nastala 16.8.2017 ve věku 59 let. Během průvodu hrála dechová kapela pana Laxy z Loun a na hřbitově opět nejprve hrály dvě harmoniky u jednotlivých hrobů rozvětvené rodiny Eisenhammerů a u nové hrobky vykonal opět emer.děkan obřad u hrobu a na závěr poděkoval manželce, dětem, sourozencům a všem příbuzným a přítomným s tím, aby pamatovali na zemřelého při každoroční mši svaté a také u hrobu, ze kterého dojde na konci věků ke vzkříšení. Odpočinutí věčné dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí ať odpočívá v pokoji. Amen.