Vikariátní konference kněží v Lenešicích 1.9.2016

1. 09. 2016
Vikariátní konference v Lenešicích

Vikariátní konference v Lenešicích

Ve čtvrtek 1.9.2016 se konala vikariátní konference kněží lounského vikariátu v Lenešicích. Zúčastnilo se 6 kněží lounského vikariátu a dva stavební technici jakož i vikariátní účetní. Na začátku pan Plaček z Okrašlovacího spolku Lenešice referoval kněžím o zřícení věže v r. 2008 a o příčinách tohoto zřícení, jakož i o průběhu oprav od r. 2009 do součastnosti. Zdůraznil, že se oprava provádí z pálených cihel, které Památkový úřad určil jako lepší než opukové kameny. Pak byli kněží zavedeni do vnitřních prostor věže, kde mohli shlédnout krásně provedené klenby a další vnitřní části, při čemž pan Plaček sdělil, že dokončení věže bude trvat ještě tak 5 let a k odstranění umělé stěny ze dřevotřísky, která odděluje loď kostela bude až za 10 let. Následně přešli kněží do lodi kostela, kde jim pan Plaček sdělil, že zde spolek nechal restaurovat oltářní obraz sv. Šimona a Judy, oltář se svatostánkem a antependium se znakem Clary – Altringen, jakož i rámy obrazů křížové cesty. Zde v kostele se kněží pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství. Druhá část se konala ve farní kapli, kde se kněží modlili breviář, vyslechli duchovní slovo p.vikáře a kdo chtěl mohl jít ke sv. zpovědi. Další část byla v kanceláři, kde bylo připraveno malé pohoštění, které připravily ženy farnosti paní Immerová a Štěpničková. Slovo dostal jak pan účetní tak stavební technici a dále pak i pater Rudolf Prey, který přednesl referát o exortaci Evangelii gaudium papeže Františka – l. kapitolu o misijní proměně církve. Na toto tema se rozvinula diskuse. Pan vikář pak vedl další temata a stanovil se termín další konference a to na 3.11. v Liběšicích u Žatce. Kněží se ve 13. h. přemístili do restaurace u Kaiserů, kde společně poobědvali a ještě i dále pobesedovali v příjemném salonku restaurace. Všichni byli s touto konferencí spokojeni a děkovali Pánu Boho za toto bratrské společenství.