Návštěva emeritního děkana uctít Pannu Marii Fatimskou v Liběšicích

24. 09. 2017

Zásluhou iniciativy P.Viléma Štěpána, mariánského ctitele z řádu Premonstrátů, byla socha Panny Maria Fatimské na den 21.9. mimořádně propůjčena do farnosti Liběšice u Žatce k pobožnosti pro žatecko a lounsko. Jelikož emeritní děkan Rudolf Prey dostal návštěvu věřícího přítele ze Slovenska pana Branislava Škrípka, oba využili možnost setkat se „tváří v tvář“ s milostnou soškou Panny Marie Fatimské a zajeli do farnosti Liběšice, kde s dovolením P.Viléma Štěpána mohli vykonat soukromou pobožnost před sochou Panny Marie v tamní farní kapli a následně za to pak poděkovat v kapli ustavičného klanění před vystavenou eucharistií. Bohu díky za tuto mimořádnou milost!