Úvod

Vítáme vás na stránkách Římskokatolické farnosti – děkanství Postoloprty, připojených farností Bitozeves, Blažim, Minice, Břvany, Raná u Loun a farnosti Lenešice. 

—————————————————————————————————-

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině.

Více zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska

 

Od středy 18. listopadu jsou v Postoloprtech obnoveny veřejné bohoslužby s možností účasti až 15 – ti věřících. 

Tato možnost je dána novým usnesením Vlády ČR a platí od 18. 11. do 20. 11. 2020, pak se předpokládá buď trvání tohoto stavu nebo možnost navýšení počtu věřících v kostele při mši svaté. Mše svaté budou tedy zatím v obvyklém pořádku, jen tuto středu 18. 11. bude mše svatá až v 17. 30 hod. 

 

Stále trvá večerní (20. 00 hod.), společná modlitba růžence za ukončení pandemie a s tím spojené úmysly.

Pro ty z vás, kdo se nechtějí  modlit sami, uvádíme odkaz na stránky a přímé přenosy této večerní modlitby bratří salesiánů z Brna Žabovřesk.

odkaz viz zde: https://brno.sdb.cz/farnost/aktualni-informace-k-bohosluzbam-617

https://www.youtube.com/watch?v=i6fUEv5Nt20

 

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Přinášíme vám výzvu předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, ohledně dodržování aktuálních nařízení Vlády ČR: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201027vyzva-predsedy-cbk-k-dodrzovani-aktualnich-vladnich-narizeni

Bohoslužby

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v PostoloprtechFara a kostel v Postoloprtech
neděle 8.30 h 
úterý, středa a pátek 17.00 h
čtvrtek 7. 00 h
sobota 8. 00 h

Bohoslužby v okolí

Blažim 1. a 3. neděle v měsíci v 15. 00 h
Břvany 1. neděle v měsíci v 11. 15 h
Bítozeves 2. neděle v měsíci v 11. 15 h
Velemyšleves 4. neděle v měsíci v 11. 15 h
Levonice 4. sobota v měsíci v 15. 00 h/let. čas 17. 00 h
Biblická hodina 
1. čtvrtek v měsíci od  17.00 hod. na faře
Společenství seniorů s modlitbou růžence 
3. čtvrtek v měsíci od 17. 00 hod. na faře
Adorace v kostele
2. a 4. čtvrtek v měsíci od  17.00 do 18. 00 hod. 

Další aktivity farnosti Postoloprty, aktuality a týdenní rozpis mší svatých viz zde.

—————————————————————————————————–

Bohoslužby

Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicíchv kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
neděle a svátky 10.30 h
úterý a pátek 16.00 h
Biblická hodina na faře
4. čtvrtek v měsíci od  16.00 h
Rozjímavý růženec nebo adorace  v kostele
2. čtvrtek v měsíci od  16.00 h

Další aktivity farnosti Lenešice viz zde.

———————————————————————————————–

Kontakt

Farní kancelář
Husova 124
439 42 Postoloprty

Úřední hodiny:
pondělí až pátek, 8 – 15 h

 

e-mail: farnost.postoloprty@dltm.cz

Telefon: 415 783 183

Mobil: P. Radim Vondráček: 605 032 253

pí. Anežka Straková (pastor. asistentka):  607 381 075

Všem dárcům děkujeme za příspěvky na potřeby kostelů postoloprtského farního obvodu.         Číslo účtu:  10 20 12 83 99/0800

ZÁCHRANA KOSTELA LENEŠICE: finanční příspěvky na obnovu zřícené věže kostela v Lenešicích lze zasílat na transparentní účet občanského sdružení LENOS  – č. účtu: 2900039719/2010 

 

Duchovní správce
P. Radim Vondráček, děkan
P. Rudolf Prey, osobní arciděkan, administrátor „in spiritualibus“ farnosti Lenešice, tel.: 776 872 009, e-mail: paterrudolf@centrum.cz