Kázání cyklu „B“ P. Rudolfa Preye

Slavnost Ježíše Krista Krále “ B „

12. 11. 2018
Již minulou neděli jsme četli z Písma sv. o konci světa a tuto neděli jsme četli z evangelia, že konec světa bude spojen s druhým příchodem Ježíše Krista. Dnešní poslední nedělí v církevním roce si chceme uvědomit, že tím přicházejícím Ježíšem na konci světa je Ježíš Kristus Král – Král Králů a Pán Pánů. V […]
zobrazit celý článek »

33. neděle v mezidobí “ B „

29. 10. 2018
Když jsme slyšeli dnešní evangelium o vesmírných jevech konce světa můžeme asi tušit o čem bude dnešní promluva. Nejprve se ptejme co říká věda o naší planetě vzhledem k její budoucnosti: optimističtí vědci tvrdí, že naše země sice zanikne, ale zatím je prý ještě mladá a má mnoho stotisíceletí před sebou, pesimističtí vědci zase tvrdí, […]
zobrazit celý článek »

30. neděle v mezidobí “ B „

23. 10. 2018
    Dnešní evangelium, radostná zvěst Pána Ježíše, je o slepci v Jerichu, kterého Ježíš zázračně uzdravil z jeho slepoty, takže začal vidět. Pro uzdraveného to znamenalo, že ze tmy přešel do světla a mohl vidět svět: lidi i přírodu, oblohu, zkrátka všechno pro něj nové a krásné. Jelikož při dnešní mši vzpomínáme na tragicky zemřelého Jaroslava […]
zobrazit celý článek »

32. neděle v mezidobí “ B „

22. 10. 2018
Pravděpodobně jsme již všichni byli v tyto dny na hřbitově a uctili jsme památku zemřelých. Jako věřící křesťané jsme požehnali hroby křížem a pomodlili se. Dnešní Boží slovo bych rád spojil s tímto vážným zamyšlením nad životem a smrtí, vždyť z listu Židům jsem četl: “ A jako lidem je určeno, že musí jednou umřít […]
zobrazit celý článek »

31. neděle v mezidobí “ B „

11. 10. 2018
V dnešní době se někdy kladou věřícím v církvi různé otázky z oblasti náboženství, někdy dokonce dosti ožehavé na př. ohledně křížových výprav, inkvizice, majetku církve a pod. I Pánu Ježíši byly dávány v jeho době otázky jako na př. v dnešním evangeliu mu byla dána otázka jaké je největší přikázání. Ježíš krásně odpověděl i […]
zobrazit celý článek »

2018

Slavnost Posvěcení chrámu “ B „
29. neděle v mezidobí “ B „
28. neděle v mezidobí “ B „
27. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost svatého Václava “ B „
25. neděle v mezidobí “ B „
24. neděle v mezidobí “ B „
23. neděle v mezidobí “ B „
22. neděle v mezidobí “ B „
21. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ B „
20. neděle v mezidobí “ B „
19. neděle v mezidobí “ B „
18. neděle v mezidobí “ B „
17. neděle v mezidobí “ B „
16. neděle v mezidobí “ B „
Homilie na 15. neděli v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevstoupení Páně “ B „
14. neděle v mezidobí “ B „
11. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ B „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B „
Slavnost Těla a Krve Páně “ B „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ B „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ B „
7. neděle velikonoční “ B „
6. neděle velikonoční “ B „
5. neděle velikonoční “ B „
4. neděle velikonoční “ B „
3. neděle velikonoční “ B „
2. neděle velikonoční “ B „
Pondělí velikonoční “ B „
Zmrtvýchvstání Páně “ B „
Bílá sobota “ B „
Velký pátek “ B „
Zelený čtvrtek “ B „
Květná neděle “ B „
4. neděle postní “ B „
2. neděle postní “ B „
5. neděle postní “ B „
3. neděle postní “ B „
1. neděle postní “ B „
Svátek Uvedení Páně do chrámu “ B „
7. neděle v mezidobí “ B „
6. neděle v mezidobí “ B „
5. neděle v mezidobí “ B „
4. neděle v mezidobí “ B „

2017

3. neděle v mezidobí “ B „
2. neděle v mezidobí “ B „
Svátek Křtu Páně “ B „
Slavnost Zjevení Páně “ B „
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B „
Závěr občanského roku sv. Silvestr “ B „
Svátek Svaté Rodiny “ B“
Svátek sv. Štěpána prvomučedníka “ B „
Slavnost Narození Páně “ B „
První vánoční mše – půlnoční “ B „
4. neděle adventní “ B „
3. neděle adventní “ B „
2. neděle adventní “ B „
1. neděle adventní “ B „