Kázání cyklu „B“ P. Rudolfa Preye

6. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

8. 01. 2021
„Nebuďte pohoršením ani Židům ani pohanům ani Boží církevní obci“ – četli jsme z listu sv. Pavla Korintským. Chceme se zamyslet nad slovem p o h o r š e n í. Toto slovo znamená činit někoho druhého horším a to vědomě nebo nevědomě, úmyslně nebo neúmyslně. Je to slovo patřící do oblasti mravního zákona […]
zobrazit celý článek »

5. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

7. 01. 2021
Četl jsem z listu sv. Pavla ke Korintským 2,1-5 že Pavel hlásal učení Pána Ježíše – evangelium. Sv. Pavel tak chtěl naplnit poslání, které dal Ježíš své církvi: “ jděte do celého světa a hlásejte mé učení a kdo uvěří a bude pokřtěn bude spasen.“ Četl jsem, že sv. Pavel nikomu nic nenutil ani nikoho […]
zobrazit celý článek »

4. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

5. 01. 2021
V dnešní katechetické promluvě se budeme věnovat opět listu sv. Pavla Korintským a sice 1 Kor. 7,32. Sv. Pavel zde che doporučit věřícím stav tzv. dokonalosti v čistotě, chudobě a poslušnosti. Zdánlivě jakoby nepovažoval stav manželský za dosti důstojný. Sv. Pavel i církev však nejenom hlásá, ale i praktikuje udílení svátosti manželství – je tedy […]
zobrazit celý článek »

3.neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

4. 01. 2021
Slyšeli jsme z listu sv. Pavla Korintským výzvy a napomenutí sv. Pavla, aby křesťané byli jednotní a nebyly mezi nimi roztržky. Ve skutečnosti však tam roztržky a různice byly. I v pozdějších dobách v církvi se objevovaly silné osobnosti, které strhly za sebou mnoho důvěřivých pokřtěných lidí např. Eutychus v polovině 5. století, který učil, […]
zobrazit celý článek »

2. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

3. 01. 2021
V dnešní katechetické promluvě se budeme zabývat tématem z listu sv. Pavla ke Korinťanům. Korint – přístavní město bylo v době sv. Pavla velmi nemravné asi podobně jako v současné době některé evropské přístavní město. Nemravnost Bůh i Pán Ježíš nazývá v 6. přikázání s m i l s t v e m. Nemravnost má […]
zobrazit celý článek »

2020

Svátek Křtu Páně “ B “ – katechetická
2. neděle po Narození Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Zjevení Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B “ – katechetická
Svátek sv. Rodiny “ B “ – katechetická
Svátek sv. Štěpána “ B “ – katechetická
4. neděle adventní “ B “ – katechetická
3. neděle adventní “ B “ – katechetická
2. nedšle adventní “ B “ katechetická
1. neděle adventní “ B “ katechetická

2018

Slavnost Ježíše Krista Krále “ B „
33. neděle v mezidobí “ B „
30. neděle v mezidobí “ B „
32. neděle v mezidobí “ B „
31. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Posvěcení chrámu “ B „
29. neděle v mezidobí “ B „
28. neděle v mezidobí “ B „
27. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost svatého Václava “ B „
25. neděle v mezidobí “ B „
24. neděle v mezidobí “ B „
23. neděle v mezidobí “ B „
22. neděle v mezidobí “ B „
21. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ B „
20. neděle v mezidobí “ B „
19. neděle v mezidobí “ B „
18. neděle v mezidobí “ B „
17. neděle v mezidobí “ B „
16. neděle v mezidobí “ B „
Homilie na 15. neděli v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevstoupení Páně “ B „
14. neděle v mezidobí “ B „
11. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ B „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B „
Slavnost Těla a Krve Páně “ B „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ B „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ B „
7. neděle velikonoční “ B „
6. neděle velikonoční “ B „
5. neděle velikonoční “ B „
4. neděle velikonoční “ B „
3. neděle velikonoční “ B „
2. neděle velikonoční “ B „
Pondělí velikonoční “ B „
Zmrtvýchvstání Páně “ B „
Bílá sobota “ B „
Velký pátek “ B „
Zelený čtvrtek “ B „
Květná neděle “ B „
4. neděle postní “ B „
2. neděle postní “ B „
5. neděle postní “ B „
3. neděle postní “ B „
1. neděle postní “ B „
Svátek Uvedení Páně do chrámu “ B „
7. neděle v mezidobí “ B „
6. neděle v mezidobí “ B „
5. neděle v mezidobí “ B „
4. neděle v mezidobí “ B „

2017

3. neděle v mezidobí “ B „
2. neděle v mezidobí “ B „
Svátek Křtu Páně “ B „
Slavnost Zjevení Páně “ B „
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B „
Závěr občanského roku sv. Silvestr “ B „
Svátek Svaté Rodiny “ B“
Svátek sv. Štěpána prvomučedníka “ B „
Slavnost Narození Páně “ B „
První vánoční mše – půlnoční “ B „
4. neděle adventní “ B „
3. neděle adventní “ B „
2. neděle adventní “ B „
1. neděle adventní “ B „