Kázání cyklu „B“ P. Rudolfa Preye

17. neděle v mezidobí “ B „

18. 07. 2021
Tuto neděli slavíme v období, kdy dozrává obilí a začínají žně. Na dobré úrodě závisí život obyvatel každé země.  Chceme si uvědomit, že je to velký Boží zázrak, že z jednoho zrnka, které bylo zaseto vyroste klas, který má mnoho zrn jak říká Pán Ježíš třicet, šedesát a dokonce sto. Jako věřící máme být vděční za tento […]
zobrazit celý článek »

16. neděle v mezidobí “ B „

15. 07. 2021
Minulou neděli jsme uvažovali o apoštolské církvi a poznali jsme, že je to církev, která šíří učení Pána Ježíše a to jak slovem tak příkladem života. A tento apoštolát konají nejen biskupové a jejich pomocníci kněží, jáhnové, katecheté a pastorační asistenti, ale také všichni ostatní pokřtění věřící ženy a muži. Kromě toho jsme se dozvěděli, […]
zobrazit celý článek »

13. neděle v mezidobí “ B „

21. 06. 2021
Prožíváme  krásné letní období. Lidé se těší nebo již prožívají dovolenou nejraději někde u moře nebo poznáváním krás vzdálených krajin mimo Evropu. A přece jsme četli z Písma sv. jak z knihy Moudrosti tak z evangelia o smrti. Církev totiž dobře ví, že i v této letní době je člověk ohrožen smrtí ať už nějakou […]
zobrazit celý článek »

12. neděle v mezidobí “ B „

19. 06. 2021
Tuto neděli můžeme nazvat nedělí sv. Jana Křtitele. Pod záštitou Jana Křtitele bývají svěceni novokněží v katedrálních kostelích. Po vysvěcení následují první mše novokněží, kterým se říká primice a to většinou v místě svého bydliště. Jako kdysi přicházely za Janem Křtitelem zástupy lidí, ne však všichni proto, aby změnili svůj život tak i na slavnost […]
zobrazit celý článek »

14. neděle v mezidobí „B „- svátost manželství – katechetická

14. 06. 2021
Bez Ježíšova mysteria paschalis – velikonočního tajemství – by nebylo ani setkání svátostné s Kristem vzkříšeným, nebyly by ani svátosti církve. Ježíš je však Vzkříšený a Slavný vítěz nad smrtí a zlem hříchu a proto platí: “ Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém jsem uprostřed nich.“                […]
zobrazit celý článek »

2021

13.neděle v mezidobí “ B “ – o svátosti smíření – katechetická
12. neděle v mezidobí “ B “ – svátost svěcení kněží – katechetická
Slavnost Seslání Ducha sv. – svátost biřmování “ B “ – katechetická
Slavnost Těla a Krve Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B “ – katechetická
Ježíšovo zmrtvýchvstání – katechetická promluva “ B „
2. neděle postní “ B “ – katechetická
6. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
5. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
4. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
3.neděle v mezidobí “ B “ – katechetická
2. neděle v mezidobí “ B “ – katechetická

2020

Svátek Křtu Páně “ B “ – katechetická
2. neděle po Narození Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Zjevení Páně “ B “ – katechetická
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B “ – katechetická
Svátek sv. Rodiny “ B “ – katechetická
Svátek sv. Štěpána “ B “ – katechetická
4. neděle adventní “ B “ – katechetická
3. neděle adventní “ B “ – katechetická
2. nedšle adventní “ B “ katechetická
1. neděle adventní “ B “ katechetická

2018

Slavnost Ježíše Krista Krále “ B „
33. neděle v mezidobí “ B „
30. neděle v mezidobí “ B „
32. neděle v mezidobí “ B „
31. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Posvěcení chrámu “ B „
29. neděle v mezidobí “ B „
28. neděle v mezidobí “ B „
27. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost svatého Václava “ B „
25. neděle v mezidobí “ B „
24. neděle v mezidobí “ B „
23. neděle v mezidobí “ B „
22. neděle v mezidobí “ B „
21. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie “ B „
20. neděle v mezidobí “ B „
19. neděle v mezidobí “ B „
18. neděle v mezidobí “ B „
17. neděle v mezidobí “ B „
16. neděle v mezidobí “ B „
Homilie na 15. neděli v mezidobí “ B „
Slavnost Nanebevstoupení Páně “ B „
14. neděle v mezidobí “ B „
11. neděle v mezidobí “ B „
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele “ B „
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B „
Slavnost Těla a Krve Páně “ B „
Slavnost Nejsvětější Trojice “ B „
Slavnost Seslání Ducha svatého “ B „
7. neděle velikonoční “ B „
6. neděle velikonoční “ B „
5. neděle velikonoční “ B „
4. neděle velikonoční “ B „
3. neděle velikonoční “ B „
2. neděle velikonoční “ B „
Pondělí velikonoční “ B „
Zmrtvýchvstání Páně “ B „
Bílá sobota “ B „
Velký pátek “ B „
Zelený čtvrtek “ B „
Květná neděle “ B „
4. neděle postní “ B „
2. neděle postní “ B „
5. neděle postní “ B „
3. neděle postní “ B „
1. neděle postní “ B „
Svátek Uvedení Páně do chrámu “ B „
7. neděle v mezidobí “ B „
6. neděle v mezidobí “ B „
5. neděle v mezidobí “ B „
4. neděle v mezidobí “ B „

2017

3. neděle v mezidobí “ B „
2. neděle v mezidobí “ B „
Svátek Křtu Páně “ B „
Slavnost Zjevení Páně “ B „
Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B „
Závěr občanského roku sv. Silvestr “ B „
Svátek Svaté Rodiny “ B“
Svátek sv. Štěpána prvomučedníka “ B „
Slavnost Narození Páně “ B „
První vánoční mše – půlnoční “ B „
4. neděle adventní “ B „
3. neděle adventní “ B „
2. neděle adventní “ B „
1. neděle adventní “ B „