přehled bohoslužeb v Postoloprtech a okolí od 21. 5 do 28. 5. 2023

21. 05. 2023

Slavnost Nanebevstoupení Páně, neděle 21. 5. 2023, po mši svaté „Farní káva“

Postoloprty, mše svatá v 8. 30 hod.

Lenešice, 10. 30 hod.   

pondělí po 7. neděli velikonoční, památka sv. Rity z Cascie, řeholnice

Postoloprty, mše svatá není 

úterý po 7. neděli velikonoční

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.                                                         

středa, po 7. neděli velikonoční

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.                                                         

čtvrtek po 7. neděli velikonoční, památka sv. Řehoře VII., papeže

Postoloprty, mše svatá není

v 17. 00 hod. adorace                                                                                 

pátek, památka sv. Filipa Neriho, kněze

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.                                                         

sobota po 7. neděli velikonoční, památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa

Postoloprty, mše svatá v 8. 00 hod.

Mradice, poutní mše svatá v 15. 00 hod.                                                   

Slavnost Seslání Ducha Svatého, neděle 28. 5. 2023

Postoloprty, mše svatá v 8. 30 hod.

Lenešice, 10. 30 hod.