Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích

Kostel sv. Šimona a Judy, původně románský, upraven v r. 1539, přestavěn barokně v r. 1666. Kostel je jednolodní s hranolovou věží s dvěma řadami románských okének.
Celá stavba je z kamenného zdiva.

V červenci 2008 bohužel došlo ke zřícení věže kostela v Lenešicích – více informací zde.

Oprava věže a lodi kostela

Pro potřeby obnovy kostela v Lenešicích bylo ustanoveno občanské sdružení Lenos – lenešický okrašlovací spolek.
Číslo účtu na obnovu kostela: 2300031983/2010
Webová prezentace spolku Lenos: www.lenos.cz
E-mailové spojení: zdenek.placek@lenos.cz

Fotografie


Obřady Svatého týdne v kostele Lenešice 2018

18. 03. 2018

Bohoslužby o velikonocích v kostele LENEŠICE 2018 25.3.2018  Květná neděle – 10.30 29.3.2018  Zelený čtvrtek  – 16.00 30.3.2018  Velký pátek      – 16.00 31.3.2018  Bílá sobota        – 18.00 1.4.2018  Zmrtvýchvstání Páně – 10.30 2.4.2018  Pondělí velikonoční –    10.30 Kostel otevřen vždy 1/2 hod. před obřadem. Radostné a požehnané velikonoce !

zobrazit celý článek »

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2017

21. 12. 2017

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2017   1) svátost křtu sv.: do jednoho roku…….. 5                                     do 7 let……………………2                                      nad 7 let…………………1     c e l k e m   k ř t ů………………………………..8   2) pohřby: do hrobu………………………………. 9                      kremace……………………………….. 1     celkem pohřbů……………………………………. 10   3) náboženství děti 1 x týdně……………………. 7   […]

zobrazit celý článek »

Stav opravené věže kostela v Lenešicích k 6.11.2017

6. 11. 2017

Firma PP – Stavby s.r.o. Jimlín – Pavel Patta a stavbyvedoucí Luděk Běhal na základě smlouvy s Okrašlovacím spolkem Lenešice – bratří Plačkových dokončili výstavbu věže do výše, na kterou bude v příštím roce 2018 se provádět barokní báň – kopule a to opět z lešení podle projektové dokumentace. Farní úřad Lenešice děkuje firmě a […]

zobrazit celý článek »

Věž kostela v Lenešicích roste

14. 10. 2017

Nová firma PP – stavby s.r.o. Jimlín se pustila s vervou do výstavby věže kostela v Lenešicích. Fotografie ukazují jak povyrostla věž do 15. října 2017. Bohudíky za dobré počasí a pracovitost výšeuvedené firmy. Kéž by věž vyrostla do konce roku až po okraj báně.

zobrazit celý článek »

Návštěva emeritního děkana uctít Pannu Marii Fatimskou v Liběšicích

24. 09. 2017

Zásluhou iniciativy P.Viléma Štěpána, mariánského ctitele z řádu Premonstrátů, byla socha Panny Maria Fatimské na den 21.9. mimořádně propůjčena do farnosti Liběšice u Žatce k pobožnosti pro žatecko a lounsko. Jelikož emeritní děkan Rudolf Prey dostal návštěvu věřícího přítele ze Slovenska pana Branislava Škrípka, oba využili možnost setkat se „tváří v tvář“ s milostnou soškou […]

zobrazit celý článek »

Branislav Škrípek na návštěvě v Lenešicích a Postoloprtech

21. 09. 2017

Od roku 2015 navštěvuje pan Branislav Škrípek ze Slovenska patera Rudolfa Preye, emeritního děkana na faře v Lenešicích, naposledy dne 21.9.2017. Pan Škrípek vykonával základní vojenskou službu v Postoloprtech v letech 1989 – 91 a v kostele Nanebevzetí Panny Marie došlo k jeho konverzi ve víře, kdy zde vykonal celoživotní svatou zpověď a přijal svaté […]

zobrazit celý článek »

Návštěva Sudetských Němců v Lenešicích a Postoloprtech

10. 09. 2017

V sobotu dne 9.9.2017 přijely dvě poutnice z Německa a to paní Maria Franken – Sudetská Němka pocházející z Nehasic a to ve věku 92 roků a její doprovod paní Theresa  Höpfl Bavorská rodačka bydlící v městě Pocking okr.Pasov a pomáhající paní Franken v její pohybové nemohoucnosti. V Lenešicích obě ženy se naobědvaly, pobesedovaly s […]

zobrazit celý článek »

Pohřeb pana Josefa Eisenhammera – 29.8.2017 Lenešice

29. 08. 2017

V úterý dne 29.8.2017 se konal v Lenešicích pohřeb v kostele a pak průvod na místní hřbitov. Zemřelý byl pan Josef Eisenhammera jako dítě býval ministrantem v tomto kostele. Pan Josef pocházel z devíti dětí, sám měl čtyři děti a tak bylo v kostele nejméně 50 přítomných pozůstalých. Rakev se zemřelým zkrášlilo větší množství věnců […]

zobrazit celý článek »

Žehnání nové kapličky sv.Vavřince v Lenešicích

9. 08. 2017

Ve středu dne 9.8.2017 se uskutečnila slavnost žehnání nové kapličky sv. Vavřince v Lenešicích. Za krásného počasí se zúčastnilo nejméně 100 lidí. Nejprve uvedl celou slavnost pan Zdeněk Plaček z Okrašlovacího spolku a po něm dcera pana Dittricha zazpívala píseň Ach synku, synku…Dalším řečníkem byl pan Karel Dittrich mladší a vysvětlil jak došlo k úmyslu […]

zobrazit celý článek »

Nová kaplička v Lenešicích a její požehnání 9.8.2017

9. 08. 2017
zobrazit celý článek »