Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích

Kostel sv. Šimona a Judy, původně románský, upraven v r. 1539, přestavěn barokně v r. 1666. Kostel je jednolodní s hranolovou věží s dvěma řadami románských okének.
Celá stavba je z kamenného zdiva.

V červenci 2008 bohužel došlo ke zřícení věže kostela v Lenešicích – více informací zde.

Oprava věže a lodi kostela

Pro potřeby obnovy kostela v Lenešicích bylo ustanoveno občanské sdružení Lenos – lenešický okrašlovací spolek.
Číslo účtu na obnovu kostela: 2300031983/2010
Webová prezentace spolku Lenos: www.lenos.cz
E-mailové spojení: zdenek.placek@lenos.cz

Fotografie


stav výstavby věže kostela v Lenešicích 2019

11. 12. 2019

Firma PP – Stavby s.r.o. Jimlín provedla v roce 2019 následující práce: vnitřní omítky předsíně kostela a věže, dále usazení pozlacené makovice a kříže a oplechování věžičky. Do  makovice byly dány různé zprávy na př. o zřícení věže a pod. Také firma provedla vyčištění žlabů a případně je vyspravila. Pro příští rok, podle Okrašlovacího spolku […]

zobrazit celý článek »

Květinová výzdoba kostela v Lenešicích k 80. výročí emer.děkana

19. 11. 2019

Dne 18.11.2019 oslavil emer.děkan P.Rudolf Prey 80. výročí narození a k tomuto jubileu farníci z Lenešic a Postoloprt věnovali pro výzdobu kostela v Lenešicích krásné květiny jak to dosvědčují následující fotografie. Děkan v neděli dne 17.11.2019 sloužil v kostele sv. Šimona a Judy děkovnou mši sv. a zároveň na poděkování za květinové a další dary, […]

zobrazit celý článek »

Oslava 80. narozenin emeritního děkana z Lenešic

17. 11. 2019

V sobotu dne 16.11.2019 se uskutečnila oslava 80. narozenin emeritního děkana Rudolfa Preye z Lenešic a sice farníci tuto oslavu uspořádali v restauraci „U Kaiserů“ v Lenešicích a to od 12 hodin. Zúčastnilo se 18 pozvaných farníků a také klavírista Vláďa Heuler se zpěvačkou Vendulou. Oslava měla slavnostní ráz, když na začátku pan Fric přednesl […]

zobrazit celý článek »

Mše sv. s biskupem Janem Baxantem v Lounech

8. 11. 2019

Ve čtvrtek 7.11.2019 slavil pan biskup z Litoměřic Jan Baxant spolu s kněžími lounského vikariátu mši sv. hlavně kvůli dvěma výročím kněží a to 75 let Wernera Horáka, lounského děkana a Rudolfa Preye, emer.arciděkana z Lenešic. Vikář Joseff Špaček na úvod přivítal pana biskupa a popřál jmenovaným jubilantům vše dobré do dalších let a předal […]

zobrazit celý článek »

Koncert Evy Henychové v kostele Lenešice

26. 10. 2019

V pondělí 21.10.2019 se konal koncert kytaristky a zpěvačky Evy Henychové v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích. Koncert začal v 17 h. a bylo přítomno nejméně 30 lidí. V úvodu pan Zdeněk Plaček jako pořadatel koncertu za Okrašlovací spolek zdůraznil, že koncert se koná především pro emeritního děkana Rudolfa Preye, který slaví jubileum […]

zobrazit celý článek »

Svatební obřad v kostele Lenešice 27.7.2019

27. 07. 2019

V sobotu dne 27.7.2019 od 11 hod. se konal svatební obřad – konvalidace manželství – Martina a Petry Šmejkalových ze Břvan. které připravoval na tuto svátost emer.děkan. P.Rudolf Prey. Jednalo se o konvalidaci s biskupským dovolením disparitas cultus pro sňatek pokřtěné Petry s nepokřtěným Martinem. Obřad svátostného manželství konal opět emer.děkan P.Rudolf Prey, varhanní doprovod […]

zobrazit celý článek »

Soutěže dětí z náboženství v Lenešicích 2019

31. 05. 2019

V pátek dne 31.5.2019 se konaly na faře Lenešice soutěže pro děti z náboženství a to v šipkách, hodech míčků suchý zip, míčků do košíku, kroužků na cíl, nesení míčku na pálce a náboženský kvíz. Na prvním místě se umístil Michal a na druhém místě Anička. Obdrželi diplom a věcnou cenu. Bohu díky.

zobrazit celý článek »

Májové pobožnosti v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích 2019

30. 05. 2019

V kostele sv. Šimona a Judy se v r.2019 konaly májové pobožnosti vždy v úterý a pátek po mši sv. od 16 h. Konaly se tematické promluvy na Litanii loretánskou, jmenovitě na některé invokace na př. matko Božské milosti,  věži Davidova, růže tajemná,  zrcadlo spravedlnosti, hvězdo jitřní, archo úmluvy, bráno nebeská, královno posvátného růžence, matko […]

zobrazit celý článek »

1. svaté přijímání v kostele Lenešice

26. 05. 2019

V neděli 26.5.2019 se konalo 1. svaté přijímání dětí při mši svaté. Tři děti: Anička, Mirek a Pepa po několikaletém přicházení na hodiny náboženství na faru Lenešice a po náležité přípravě a první svaté zpovědi přišly se svými rodiči, sourozenci a příbuznými, aby přijaly první svaté přijímání. Děkan Rudolf Prey přivítal děti a přítomné a […]

zobrazit celý článek »

Noc kostelů v kostele Lenešice 2019

25. 05. 2019

V pátek 24.5.2019 v rámci NOCI kostelů se otevřel i kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích a sice následujícími akcemi: od 16 hod. byla mše sv. s májovou pobožnosti. Od 18 hod.se otevřel kostel pro návštěvníky ke komentované prohlídce kostela a to jak interiéru, exteriéru a hlavně ke shlédnutí stavu prací na obnově zřícené […]

zobrazit celý článek »