Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích

Kostel sv. Šimona a Judy, původně románský, upraven v r. 1539, přestavěn barokně v r. 1666. Kostel je jednolodní s hranolovou věží s dvěma řadami románských okének.
Celá stavba je z kamenného zdiva.

V červenci 2008 bohužel došlo ke zřícení věže kostela v Lenešicích – více informací zde.

Oprava věže a lodi kostela

Pro potřeby obnovy kostela v Lenešicích bylo ustanoveno občanské sdružení Lenos – lenešický okrašlovací spolek.
Číslo účtu na obnovu kostela: 2300031983/2010
Webová prezentace spolku Lenos: www.lenos.cz
E-mailové spojení: zdenek.placek@lenos.cz

Fotografie


Svatební obřad v kostele Lenešice 27.7.2019

27. 07. 2019

V sobotu dne 27.7.2019 od 11 hod. se konal svatební obřad – konvalidace manželství – Martina a Petry Šmejkalových ze Břvan. které připravoval na tuto svátost emer.děkan. P.Rudolf Prey. Jednalo se o konvalidaci s biskupským dovolením disparitas cultus pro sňatek pokřtěné Petry s nepokřtěným Martinem. Obřad svátostného manželství konal opět emer.děkan P.Rudolf Prey, varhanní doprovod […]

zobrazit celý článek »

Soutěže dětí z náboženství v Lenešicích 2019

31. 05. 2019

V pátek dne 31.5.2019 se konaly na faře Lenešice soutěže pro děti z náboženství a to v šipkách, hodech míčků suchý zip, míčků do košíku, kroužků na cíl, nesení míčku na pálce a náboženský kvíz. Na prvním místě se umístil Michal a na druhém místě Anička. Obdrželi diplom a věcnou cenu. Bohu díky.

zobrazit celý článek »

Májové pobožnosti v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích 2019

30. 05. 2019

V kostele sv. Šimona a Judy se v r.2019 konaly májové pobožnosti vždy v úterý a pátek po mši sv. od 16 h. Konaly se tematické promluvy na Litanii loretánskou, jmenovitě na některé invokace na př. matko Božské milosti,  věži Davidova, růže tajemná,  zrcadlo spravedlnosti, hvězdo jitřní, archo úmluvy, bráno nebeská, královno posvátného růžence, matko […]

zobrazit celý článek »

1. svaté přijímání v kostele Lenešice

26. 05. 2019

V neděli 26.5.2019 se konalo 1. svaté přijímání dětí při mši svaté. Tři děti: Anička, Mirek a Pepa po několikaletém přicházení na hodiny náboženství na faru Lenešice a po náležité přípravě a první svaté zpovědi přišly se svými rodiči, sourozenci a příbuznými, aby přijaly první svaté přijímání. Děkan Rudolf Prey přivítal děti a přítomné a […]

zobrazit celý článek »

Noc kostelů v kostele Lenešice 2019

25. 05. 2019

V pátek 24.5.2019 v rámci NOCI kostelů se otevřel i kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích a sice následujícími akcemi: od 16 hod. byla mše sv. s májovou pobožnosti. Od 18 hod.se otevřel kostel pro návštěvníky ke komentované prohlídce kostela a to jak interiéru, exteriéru a hlavně ke shlédnutí stavu prací na obnově zřícené […]

zobrazit celý článek »

První svaté přijímání dětí v kostele Lenešice

5. 05. 2019

První svaté přijímání dětí v kostele L e n e š i c e v neděli dne 26.5.2019 od 10.30 hod.   Přijďte povzbudit děti modlitbou a zpěvem!

zobrazit celý článek »

Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2019

29. 04. 2019

  M á j o v é   p o b o ž n o s t i každé  ú t e r ý  a  p á t e k  po mši sv. od 16 h. Promluvy k Panně Marii a zpívané litanie Loretánské! Srdečně zveme uctít Pannu Marii a vyprosit si pomoc !

zobrazit celý článek »

Obřady Svatého týdne velikonočního 2019 Lenešice

8. 04. 2019

Bohoslužby o velikonocích v kostele LENEŠICE 2019 14.4.2019  Květná neděle – 10.30 18.4.2019  Zelený čtvrtek  – 16.00 19.4.2019  Velký pátek      – 16.00 20.4.2019  Bílá sobota        – 18.00 21.4.2019  Zmrtvýchvstání Páně – 10.30 22.4.2019  Pondělí velikonoční –    10.30 Kostel otevřen vždy 1/2 hod. před obřadem. Radostné a požehnané velikonoce !

zobrazit celý článek »

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2018

29. 12. 2018

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2018 Svátost křtu svatého: do 1 roku …………….2 od 1 do 7 roku…….…….…….…….…….……..2 celkem……………………………………………………4  Pohřby: do hrobu…………………………………. 4 kremace……………………………………….…….. 2 celkem………………………………………………….6  Náboženství dětí: 4 děti – 2 hodiny týdně na faře Koncerty v kostele:  12.11. Vokální hudba 11.12. Česko zpívá koledy (školní děti s ředitelkou) Návštěva Sudetských Němců: 8.9. Frau Franken […]

zobrazit celý článek »

Usazení nové kopule na věž kostela v Lenešicích

14. 12. 2018

Dne 14.12.2018 firma PP – Stavby s.r.o. Jimlín za pomoci vysokozdvižného jeřábu trasportovala bez problémů dřevěnou kopuli – báň na věž kostela sv. Šimona a Judy a tak se splnil plánovaný úkol pro letošní rok 2018. Oplechování dřevěné báně, podle sdělení Okrašlovacího spolku – bratří Plačkových –  bude provedeno pro nedostatek finančních prostředků až v […]

zobrazit celý článek »