Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích

Kostel sv. Šimona a Judy, původně románský, upraven v r. 1539, přestavěn barokně v r. 1666. Kostel je jednolodní s hranolovou věží s dvěma řadami románských okének.
Celá stavba je z kamenného zdiva.

V červenci 2008 bohužel došlo ke zřícení věže kostela v Lenešicích – více informací zde.

Oprava věže a lodi kostela

Pro potřeby obnovy kostela v Lenešicích bylo ustanoveno občanské sdružení Lenos – lenešický okrašlovací spolek.
Číslo účtu na obnovu kostela: 2300031983/2010
Webová prezentace spolku Lenos: www.lenos.cz
E-mailové spojení: zdenek.placek@lenos.cz

Fotografie


Návštěva paní Frankeové z Německa

14. 10. 2018

V sobotu dne 13.10.2018 navštívila paní Frankeová z Německa P.Rudolfa Preye v Lenešicích a z jeho doprovodem pak po krátké návštěvě obce Stekník, kde shlédla dům č. 20, kde bydleli její prarodiče, navštívila obec Nehasice a zejména areál kostela a hřbitova v Nehasicích. V kostele se s otcem Rudolfem pomodlili Anděl Páně a pak navštívili […]

zobrazit celý článek »

Návštěva žáků 8. třídy ZŠ Lenešice v kostele

10. 09. 2018

V pátek 7.9.2018 navštívili žáci 8 třídy ZŠ Lenešice se svým učitelem Peterem Randisem kostel Lenešice, což byla akce žáků zprostředkovat novému učiteli zajímavosti v obci Lenešice a díky žáku organizátorovi Ondrovi Plačkovi vedla první cesta do kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích. Emeritní děkan P.Rudolf Prey žáky s učitelem vřele přijal a přivítal […]

zobrazit celý článek »

Poutní mše sv. v Nehasicích

8. 09. 2018

V sobotu 8.9.2018 se konala poutní mše sv. ke svátku Narození Panny Marie v Nehasicích od 15. hod. Na tuto mši se dostavilo 5 věřících, z nich 2 byli němečtí poutníci a to paní Maria Franková se svým řidičem, protože ve svých 93 letech není již schopná sama řídit tak jako tomu bylo dříve. I […]

zobrazit celý článek »

Pouť mladých Litoměřické diecése

3. 07. 2018

V úterý dne 3.7.2018 v den sv. Tomáše apoštola doputovali mladí poutníci z Litoměřické diecéze na cestě přes Louny do Dolního Ročova do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie do farnosti Lenešice. Skupinu poutníků v počtu 20, kde většinu tvořily dívky, ale také chlapci a tři kněží a to P.Jiří Smolek, P.Kamil Škoda a P.Vít Machek […]

zobrazit celý článek »

Mše sv. v kostele Bitozeves k 700. výročí obce

24. 06. 2018

V sobotu dne 23.6.2018 se emeritní děkan Rudolf Prey z Lenešic zúčastnil slavnostní mše sv. s biskupem Janem Baxantem z Litoměřic a také s děkanem z Postoloprt Radimem Vondráčkem, aby od 10 hod. v kostele sv. Michala archanděla poděkovali za 700 let obce Bitozeves i za gotický kostel  ze 13. století. Při této mši zpíval […]

zobrazit celý článek »

Májové pobožnosti a výzdoba kostela v květnu 2018

27. 05. 2018

V kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích se v měsíci květnu 2018 konaly májové pobožnosti vždy v úterý a pátek po mši sv. od 16 h. V bohoslužbě slova se konalo rozjímání nad modlitbou Zdrávas Maria a po mši sv. u oltáře Panny Marie Lurdské se konaly zpívané Loretánské litanie, další modlitby k Panně […]

zobrazit celý článek »

Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2018

25. 05. 2018

V rámci Dne dětí se konaly pro děti z náboženství v Lenešicích na faře v pátek dne 25.5.2018 soutěže. Přítomno bylo 6 dětí, které chodily na náboženství. Soutěžilo se v 8 soutěžních disciplinách a to tradičně v hody šipek na terč, v hodu míčků se suchým zipem na terč, hodu míčku do koše, kroužků na […]

zobrazit celý článek »

Plán rekonstrukce kostela v Lenešicích

29. 04. 2018

Podle Okrašlovacího spolku ve Zpravodaji obce Lenešice z jara 2018 je následující plán rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích: V roce 2018 se má vykonat zastřešení věže kostela barokní bání, osazení oken věže a lodě kostela, restaurování nápisového kamene a novorománských sloupků věže ( 1. etapa ),  v roce 2019 se má vykonat […]

zobrazit celý článek »

Žehnání nového hasičského auta – Lenešice 28.4.2018

28. 04. 2018

V sobotu dne 28.4.2018 děkan P.Rudolf Prey z Lenešic požehnal v areálu před sokolovnou v Lenešicích nové hasičské auto a to na pozvání velitele dobrovolných hasičů pana Beránka. Akce proběhla ve 14 hod., když zástupce hasičů přednesl zprávu o činnosti hasičského sboru a o stavu hasičských aut a kdo se podílel na nákupu nového auta […]

zobrazit celý článek »

Obřady Svatého týdne v kostele Lenešice 2018

18. 03. 2018

Bohoslužby o velikonocích v kostele LENEŠICE 2018 25.3.2018  Květná neděle – 10.30 29.3.2018  Zelený čtvrtek  – 16.00 30.3.2018  Velký pátek      – 16.00 31.3.2018  Bílá sobota        – 18.00 1.4.2018  Zmrtvýchvstání Páně – 10.30 2.4.2018  Pondělí velikonoční –    10.30 Kostel otevřen vždy 1/2 hod. před obřadem. Radostné a požehnané velikonoce !

zobrazit celý článek »