Historie

Historie katolické církve v Postoloprtech

Nejstarším kostelem byl románský kostel z 11.století, který patřil Benediktinským mnichům a měl krásnou vstupní bránu-portu, na které byly sochy, proto se jí říkalo „apostolorum porta“ a podle toho dostalo název i město Postoloprty. Klášter spolu s kostelem byl v Postoloprtech až do 13. května 1420, kdy byl husitskými vojsky zničen, vypálen a nebyl již nikdy obnoven. Bohužel byla zničena i klášterní knihovna – jedna z největších ve střední Evropě.

Druhým kostelem, doloženým historií, byl kostelík sv.Ondřeje, o kterém je zpráva z roku 1384 a pravděpodobně stál na místě dnešního plaveckého bazénu a však koncem 15.stol.zanikl a na jeho místě byl postaven třetí kostel zasvěcený Nejsvětější trojici, kolem něhož byl zřízen i městský hřbitov. Tento třetí kostel byl v roce 1792 pro zcela zchátralý stav zbořen a na jeho místě vznikla hřbitovní kaple a ta byla o 100 let později „přemístěna“ za město na nynější hřbitov.

Čtvrtým kostelem byl kostel sv. Františka z Asisi poblíž zámku a sloužil hlavně pánům šlechticům ze zámku na př.Štemberků a Schwarzenberků k bohoslužbám a krypty pod kostelem sloužily k pohřbívání zemřelých členů šlechty a některých duchovních. Tento gotický kostel byl stavěn v druhé polovině 15. století a sloužil až do roku 1746, kdy byl zbourán, aby udělal místo nově stavěnému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, který je zde do současnosti.

Kostel Nejsvětější Trojice i kostel sv. Františka je možno vidět na obrazech – vedutách (intarziích), které pochází z roku 1727 od řezbáře Meinolfa a jsou umístěny na městském úřadě v Postoloprtech.

Pátým kostelem je současný kostel Nanebevzetí Panny Marie – nyní jediným v Postoloprtech. Nechal jej postavit kníže Josef Schwarzenberk ze dvou důvodů :
1. Děkanský kostel Nejsv.Trojice byl již velmi zchátralý a nebylo by rentabilní jej obnovovat,
2. kníže Josef dal slib, narodí-li se mu mužský potomek, nechá vystavět velkolepý kostel.
Tento mužský potomek se knížecím manželům narodil, byl to syn Jan a tak stavitel Alto Monte mohl 13. října 1746 položit základní kámen ke stavbě nového kostela. Stavba trvala 7 let a dne 16. září 1753 byl nový kostel benediktován.

Seznam děkanů a administrátorů působících v Postoloprtech

Následující seznam farářů – děkanů obsahuje všechny děkany, kteří působili v Postoloprtech od 1. prosice 1740, kdy byla farnost Postoloprty povýšena dekretem pražského arcibiskupa Jana Gustava na děkanství.

1/ Jakub Johann Endler od r.1737 do r.1754 – 17 let
2/ Karel Sonntag od r.1754 do r.1761 – 7 let
3/ Adalbert Gebhart od r.1761 do r.1768 – 7 let
4/ Franz Zeppel od r.1768 do r.1775 – 7 let
5/ Jan Naxer od r.1775 do r.1790 – 15 let
6/ Karel Fuka od r.1790 do r.1793 – 3 roky
7/ Josef Panernepl od r.1793 do r.1811 – 18 let
8/ Jan Jeltsch od r.1811 do r.1822 – 11 let
9/ Franz Apltauer – od r.1822 do r.1830 – 8 let
10/ Martin Blaško od r.1830 do r.1841 – 11 let
11/ Josef Köhler od r.1841 do r.1855 – 14 let
12/ Josef Vačkář od r.1855 do r.1869 – 14 let
13/ Josef Klein od r.1869 do r.1869 – 1 rok
14/ Václav Weiss od r.1870 do r.1889 – 19 let
15/ Josef Tschochner od r.1889 do r.1895 – 6 let
16/ František Polívka od r.1895 do r.1895 – l rok
17/ František Vlasák od r.1895 do r.1914 – 19 let
18/ Matheus Würstl od r.1914 do r. 1941 – 27 let
19/ Dr.Alois Thomas od r.1941 do r.1945 – 4 roky
20/ Franz Rech během r.1945 – 1 rok
21/ Jan Schroller od r.1945 do r.1946 – 1 rok
22/ František Kolář od r.1946 do r.1953 – 7 let
23/ Stanislav Rozkopal od r.1953 do r.1964 – 11 let
24/ František Klapuch od r.1964 do r.1972 – 8 let
25/ Josef Petrucha od r.1972 do r.1974 – 2 roky
26/ Rudolf Prey od roku 1974 do r. 2013 – 39 let
27/ Josef Peňáz od roku 2013 do r. 2015 – 1,5 roku

28/ Radim Vondráček od roku 2015

 

Děkanství kostela Nanebevzetí Panny Marie mělo 28 duchovních od r. 1740 do současnosti. Působili zde v rozmezí 1 roku až 39 let. Bohu díky všem, kteří ve zdejším děkanství rozsévali slovo Boží a udělovali svátosti a sloužili Božímu lidu – církvi ve službě učitelské, pastýřské a kněžské! Všem zemřelým kněžím ať Bůh udělí věčný život a odpočívají v pokoji!