Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel je jednolodní s jednou věží, na které jsou hodiny. Je situován netradičně oltářem k jihu, aby věž se vstupní bránou byly kolmo do náměstí. V průčelí kostela jsou kamenné sochy sv.Petra a Pavla. Vnitřek kostela je zdoben krásnými štukovými ozdobami – volutami a římsami, které prováděli vídenští mistři. Kostel má 5 oltářů a to hlavní a 4 boční. Oltářní obrazy jsou díla vídeňských mistrů jako Brandlera a Underberga. Na jednom z obrazů jsou zvěčněni i manželé Josef a Terezie Schwarzenberkovi a jejich synáček Jan, na jiném obraze i město Postoloprty z roku 1750.

Kostel má výstavnou kazatelnu, vyřezávané zpovědnice, původní lavice pro 300 lidí, olověná okna s výjevy Ježíše Krista a Panny Marie s Ježíškem.V klenbě je schwarzenberský erb. Vzadu na kůru jsou varhany Původní varhany pocházely od Christopha Panzera z Vídně, nynější pneumatické a 3 manuálové dodala firma Hauser z Teplic.

Historický objev

V r.1981 ve farní stodole byly zcela náhodně objeveny a následně odryty zbytky krásného románského zdiva: šestiobloukového románského okna s hlavicemi, sloupky a patkami z pískovcového kamene, dále pak část románského zdiva – kvádříkového s jedním oknem románského původu.

Podle výsledků bádání pracovníků Archeologického ústavu Praha a Okresního musea Louny, se jedná s největší pravděpodobností o zbytky klášterní budovy ze 12.století. Je to jediná památka na klášter Apostolorum porta od 15.století. Výsledky bádání byly zveřejněny v Archeologických rozhledech č.35 z r.1983.