Články – Lenešice

Žehnání nové kapličky sv.Vavřince v Lenešicích

9. 08. 2017
Ve středu dne 9.8.2017 se uskutečnila slavnost žehnání nové kapličky sv. Vavřince v Lenešicích. Za krásného počasí se zúčastnilo nejméně 100 lidí. Nejprve uvedl celou slavnost pan Zdeněk Plaček z Okrašlovacího spolku a po něm dcera pana Dittricha zazpívala píseň Ach synku, synku…Dalším řečníkem byl pan Karel Dittrich mladší a vysvětlil jak došlo k úmyslu […]
zobrazit celý článek »

Nová kaplička v Lenešicích a její požehnání 9.8.2017

9. 08. 2017

zobrazit celý článek »

Nová firma pro výstavbu věže kostela v Lenešicích

5. 08. 2017
Na základě výběrového řízení byla vybrána nová firma pro výstavbu věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích, která po zřícení v r. 2008 se nově buduje. Tato nová firma je PP – Stavby, s.r.o. Jimlín. Smlouvu s touto firmou sjednal Okrašlovací spolek Lenešice, zastoupený p.Zdeňkem Plačkem a děkan. úřadem, Postoloprty a to dne 29.7.2017. […]
zobrazit celý článek »

Noc kostelů v kostele sv. Šimona a Judy Lenešice 2017

4. 06. 2017
V pátek 9.6.2017 bude v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích Noc kostelů konána tak, že od 17 do 20 hod. bude možno shlédnout kostel s odborným výkladem a také možnost shlédnout vykonané práce na obnově zřícené věže kostela. Těšíme se na Vaši návštěvu. Farní úřad Lenešice a Okrašlovací spolek Lenos Lenešice.
zobrazit celý článek »

Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2017

2. 06. 2017
V rámci Dětského dne se v pátek 2.6.2017 konaly soutěže pro děti z náboženství v Lenešicích a to na farním dvoře. Celkem soutěžilo 6 dětí a to od 12 h. v těchto disciplínách: hod šipek do terče, hody míčků se zipem do terče, hody míčků do koše, hody kroužků na cíl, nesení míčku na pálce […]
zobrazit celý článek »

2017

Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2017
Nejnovější zprávy o opravě kostela v Lenešicích
Promluva na Bílou sobotu v kostele Lenešice
Promluva na Velký pátek v kostele Lenešice
Promluva na Zelený čtvrtek v kostele Lenešice
Pohřeb paní Milady Dubské z Lenešic 10.2.2017

2016

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2016
Děti ze Základní školy Lenešice zpívaly koledy v kostele Lenešice
Pohřeb z kostela Lenešice na hřbitov dne 7.11.2016
Podzimní koncert studentů ZUŠ Slaný v kostele Lenešice 2016
Poutní cesta farnosti Lenešice ke Svaté bráně v Liběšicích
Noví ministranti v kostele Lenešice
Renovace oltáře v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Emeritní děkan Rudolf Prey se zúčastnil setkání maturantů v Teplicích dne 2.9.2016
Vikariátní konference kněží v Lenešicích 1.9.2016
Poutní cesta na Svatou Horu u Příbrami ke Svaté bráně
Ekumenická bohoslužba 6. července 2016 v Lenešicích
Noc kostelů LENEŠICE 2016
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2016
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016
Svátost křtu sv. v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Třídenní Svatého týdne v kostele Lenešice
Výzdoba kostela v Lenešicích ke Svatému týdnu
Svatý týden a velikonoční bohoslužby v Postoloprtech a okolí
Bohoslužby Svatého týdne v Lenešicích 2016

2015

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2015
Vánoce v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích 2015
Pohřeb v kostele Lenešice Jaroslava Malého
Česko zpívá koledy – koncert dětí ze školy v kostele Lenešice
Stav opravy věže kostela v Lenešicích – prosinec 2015
Vzpomínka na věrné zemřelé na hřbitově Lenešice 2015
Koncert v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích 25.10.2015
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Pozvánka – ekumenická bohoslužba v Lenešicích
9.fotbalový turnaj litoměřické diecése
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2015
Akce Den otevřených dveří kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích 29.5.2015
Změna bohoslužeb v kostele Lenešice ve 24. týdnu 2015
Pozvánka – zpřístupnění kostela v Lenešicích 29. 5. 2015 v rámci „Noci kostelů“
Změna bohoslužeb v kostele Lenešice z důvodu nemoci děkana
Pořízení obrazů křížové cesty a obnova sošky Ježíše Vzkříšeného
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2015 v kostele Lenešice

2014

Vánoce v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích 2014
Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2014
Stav opravy věže kostela v Lenešicích – prosinec 2014
Česko zpívá koledy v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích
POZVÁNKA: Česko zpívá koledy – kostel Lenešice,10. 12. 2014
75. výročí narození arciděkana Rudolfa Preye
Klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Pozvánka: klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Dušičková pobožnost na hřbitově v Lenešicích
Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů ve sboru Dr.Farského v Lounech
Účast emeritního děkana z Lenešic na mši sv.v Nehasicích
Obnovení prací na zřícené věži kostela v Lenešicích
Setkání absolventů abiturientského kursu VHŠ po 56 letech v Teplicích
Ekumenická bohoslužba v kostele Lenešice
Poutní cesta farnosti Lenešice
Hasící přístroje pro kostel a faru Lenešice
Restaurační práce na oltáři v kostele Lenešice
Instalace schodišťové sedačky na faru Lenešice
Pohřební obřad v kostele Lenešice dne 13.6.2014
Soutěže dětí z náboženství Lenešice
Křest svatý v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Májové pobožnosti v r. 2014 v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Slavení Svatého týdne v kostele Lenešice
Pražské Jezulátko v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích
Informativní návštěva školních dětí s učitelkou v kostele Lenešice
Doba postní a Svatý týden v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích v r. 2014
Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2013
Půlnoční mše sv. v kostele Lenešice

2013

Vánoce v kostele Lenešice
Pohřební obřad v Lenešicích
Duchovní služby ve farnosti Lenešice od 1.9.2013
První mše sv. v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích po zřícení věže s panem biskupem Mons. Janem Baxantem z Litoměřic
Kostel sv. Šimona a Judy Lenešice na počátku roku 2013

2012

Klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Lenešice – Hubertova jízda – slavnost koní a jezdců
Kam dosáhne věž v roce 2012

2011

Jednání na faře v Lenešicích ohledně financování opravy kostela v Lenešicích
Vnitřní úpravy farní budovy v Lenešicích

2010

Požehnání základů věže kostela v Lenešicích
Informace o provedených pracích na obnově zřícené věže kostela v Lenešicích a stavu zajištěnosti k 31.1.2010

2009

Obnova kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích – stav podzim 2009
Pokračování obnovy – léto 2009
Jednání leden až duben 2009
Obnova kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích – leden 2009

2008

Kontrolní den v Lenešicích konaný v pátek 7.11.2008
Novinky září – říjen 2008
Jednání ve věci postupu obnovy kostela sv. Šimona a Judy dne 5.8.2008
Jednání ve věci postupu obnovy kostela sv. Šimona a Judy dne 11.7.2008
Zřícení věže kostela v Lenešicích

2007

Opakovaná vloupání do fary v Lenešicích

2006

Zpráva o aktuálním stavu kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Zřízení kaple ve farní budově Lenešice