Články – Lenešice

Májové pobožnosti a výzdoba kostela v květnu 2018

27. 05. 2018
V kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích se v měsíci květnu 2018 konaly májové pobožnosti vždy v úterý a pátek po mši sv. od 16 h. V bohoslužbě slova se konalo rozjímání nad modlitbou Zdrávas Maria a po mši sv. u oltáře Panny Marie Lurdské se konaly zpívané Loretánské litanie, další modlitby k Panně […]
zobrazit celý článek »

Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2018

25. 05. 2018
V rámci Dne dětí se konaly pro děti z náboženství v Lenešicích na faře v pátek dne 25.5.2018 soutěže. Přítomno bylo 6 dětí, které chodily na náboženství. Soutěžilo se v 8 soutěžních disciplinách a to tradičně v hody šipek na terč, v hodu míčků se suchým zipem na terč, hodu míčku do koše, kroužků na […]
zobrazit celý článek »

Plán rekonstrukce kostela v Lenešicích

29. 04. 2018
Podle Okrašlovacího spolku ve Zpravodaji obce Lenešice z jara 2018 je následující plán rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích: V roce 2018 se má vykonat zastřešení věže kostela barokní bání, osazení oken věže a lodě kostela, restaurování nápisového kamene a novorománských sloupků věže ( 1. etapa ),  v roce 2019 se má vykonat […]
zobrazit celý článek »

Žehnání nového hasičského auta – Lenešice 28.4.2018

28. 04. 2018
V sobotu dne 28.4.2018 děkan P.Rudolf Prey z Lenešic požehnal v areálu před sokolovnou v Lenešicích nové hasičské auto a to na pozvání velitele dobrovolných hasičů pana Beránka. Akce proběhla ve 14 hod., když zástupce hasičů přednesl zprávu o činnosti hasičského sboru a o stavu hasičských aut a kdo se podílel na nákupu nového auta […]
zobrazit celý článek »

Obřady Svatého týdne v kostele Lenešice 2018

18. 03. 2018
Bohoslužby o velikonocích v kostele LENEŠICE 2018 25.3.2018  Květná neděle – 10.30 29.3.2018  Zelený čtvrtek  – 16.00 30.3.2018  Velký pátek      – 16.00 31.3.2018  Bílá sobota        – 18.00 1.4.2018  Zmrtvýchvstání Páně – 10.30 2.4.2018  Pondělí velikonoční –    10.30 Kostel otevřen vždy 1/2 hod. před obřadem. Radostné a požehnané velikonoce !
zobrazit celý článek »

2017

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2017
Stav opravené věže kostela v Lenešicích k 6.11.2017
Věž kostela v Lenešicích roste
Návštěva emeritního děkana uctít Pannu Marii Fatimskou v Liběšicích
Branislav Škrípek na návštěvě v Lenešicích a Postoloprtech
Návštěva Sudetských Němců v Lenešicích a Postoloprtech
Pohřeb pana Josefa Eisenhammera – 29.8.2017 Lenešice
Žehnání nové kapličky sv.Vavřince v Lenešicích
Nová kaplička v Lenešicích a její požehnání 9.8.2017
Nová firma pro výstavbu věže kostela v Lenešicích
Noc kostelů v kostele sv. Šimona a Judy Lenešice 2017
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2017
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2017
Nejnovější zprávy o opravě kostela v Lenešicích
Promluva na Bílou sobotu v kostele Lenešice
Promluva na Velký pátek v kostele Lenešice
Promluva na Zelený čtvrtek v kostele Lenešice
Pohřeb paní Milady Dubské z Lenešic 10.2.2017

2016

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2016
Děti ze Základní školy Lenešice zpívaly koledy v kostele Lenešice
Pohřeb z kostela Lenešice na hřbitov dne 7.11.2016
Podzimní koncert studentů ZUŠ Slaný v kostele Lenešice 2016
Poutní cesta farnosti Lenešice ke Svaté bráně v Liběšicích
Noví ministranti v kostele Lenešice
Renovace oltáře v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Emeritní děkan Rudolf Prey se zúčastnil setkání maturantů v Teplicích dne 2.9.2016
Vikariátní konference kněží v Lenešicích 1.9.2016
Poutní cesta na Svatou Horu u Příbrami ke Svaté bráně
Ekumenická bohoslužba 6. července 2016 v Lenešicích
Noc kostelů LENEŠICE 2016
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2016
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016
Svátost křtu sv. v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Třídenní Svatého týdne v kostele Lenešice
Výzdoba kostela v Lenešicích ke Svatému týdnu
Svatý týden a velikonoční bohoslužby v Postoloprtech a okolí
Bohoslužby Svatého týdne v Lenešicích 2016

2015

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2015
Vánoce v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích 2015
Pohřeb v kostele Lenešice Jaroslava Malého
Česko zpívá koledy – koncert dětí ze školy v kostele Lenešice
Stav opravy věže kostela v Lenešicích – prosinec 2015
Vzpomínka na věrné zemřelé na hřbitově Lenešice 2015
Koncert v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích 25.10.2015
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Pozvánka – ekumenická bohoslužba v Lenešicích
9.fotbalový turnaj litoměřické diecése
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2015
Akce Den otevřených dveří kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích 29.5.2015
Změna bohoslužeb v kostele Lenešice ve 24. týdnu 2015
Pozvánka – zpřístupnění kostela v Lenešicích 29. 5. 2015 v rámci „Noci kostelů“
Změna bohoslužeb v kostele Lenešice z důvodu nemoci děkana
Pořízení obrazů křížové cesty a obnova sošky Ježíše Vzkříšeného
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2015 v kostele Lenešice

2014

Vánoce v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích 2014
Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2014
Stav opravy věže kostela v Lenešicích – prosinec 2014
Česko zpívá koledy v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích
POZVÁNKA: Česko zpívá koledy – kostel Lenešice,10. 12. 2014
75. výročí narození arciděkana Rudolfa Preye
Klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Pozvánka: klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Dušičková pobožnost na hřbitově v Lenešicích
Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů ve sboru Dr.Farského v Lounech
Účast emeritního děkana z Lenešic na mši sv.v Nehasicích
Obnovení prací na zřícené věži kostela v Lenešicích
Setkání absolventů abiturientského kursu VHŠ po 56 letech v Teplicích
Ekumenická bohoslužba v kostele Lenešice
Poutní cesta farnosti Lenešice
Hasící přístroje pro kostel a faru Lenešice
Restaurační práce na oltáři v kostele Lenešice
Instalace schodišťové sedačky na faru Lenešice
Pohřební obřad v kostele Lenešice dne 13.6.2014
Soutěže dětí z náboženství Lenešice
Křest svatý v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Májové pobožnosti v r. 2014 v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Slavení Svatého týdne v kostele Lenešice
Pražské Jezulátko v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích
Informativní návštěva školních dětí s učitelkou v kostele Lenešice
Doba postní a Svatý týden v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích v r. 2014
Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2013
Půlnoční mše sv. v kostele Lenešice

2013

Vánoce v kostele Lenešice
Pohřební obřad v Lenešicích
Duchovní služby ve farnosti Lenešice od 1.9.2013
První mše sv. v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích po zřícení věže s panem biskupem Mons. Janem Baxantem z Litoměřic
Kostel sv. Šimona a Judy Lenešice na počátku roku 2013

2012

Klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Lenešice – Hubertova jízda – slavnost koní a jezdců
Kam dosáhne věž v roce 2012

2011

Jednání na faře v Lenešicích ohledně financování opravy kostela v Lenešicích
Vnitřní úpravy farní budovy v Lenešicích

2010

Požehnání základů věže kostela v Lenešicích
Informace o provedených pracích na obnově zřícené věže kostela v Lenešicích a stavu zajištěnosti k 31.1.2010