Články – Lenešice

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2017

21. 12. 2017
Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2017   1) svátost křtu sv.: do jednoho roku…….. 5                                     do 7 let……………………2                                      nad 7 let…………………1     c e l k e m   k ř t ů………………………………..8   2) pohřby: do hrobu………………………………. 9                      kremace……………………………….. 1     celkem pohřbů……………………………………. 10   3) náboženství děti 1 x týdně……………………. 7   […]
zobrazit celý článek »

Stav opravené věže kostela v Lenešicích k 6.11.2017

6. 11. 2017
Firma PP – Stavby s.r.o. Jimlín – Pavel Patta a stavbyvedoucí Luděk Běhal na základě smlouvy s Okrašlovacím spolkem Lenešice – bratří Plačkových dokončili výstavbu věže do výše, na kterou bude v příštím roce 2018 se provádět barokní báň – kopule a to opět z lešení podle projektové dokumentace. Farní úřad Lenešice děkuje firmě a […]
zobrazit celý článek »

Věž kostela v Lenešicích roste

14. 10. 2017
Nová firma PP – stavby s.r.o. Jimlín se pustila s vervou do výstavby věže kostela v Lenešicích. Fotografie ukazují jak povyrostla věž do 15. října 2017. Bohudíky za dobré počasí a pracovitost výšeuvedené firmy. Kéž by věž vyrostla do konce roku až po okraj báně.
zobrazit celý článek »

Návštěva emeritního děkana uctít Pannu Marii Fatimskou v Liběšicích

24. 09. 2017
Zásluhou iniciativy P.Viléma Štěpána, mariánského ctitele z řádu Premonstrátů, byla socha Panny Maria Fatimské na den 21.9. mimořádně propůjčena do farnosti Liběšice u Žatce k pobožnosti pro žatecko a lounsko. Jelikož emeritní děkan Rudolf Prey dostal návštěvu věřícího přítele ze Slovenska pana Branislava Škrípka, oba využili možnost setkat se „tváří v tvář“ s milostnou soškou […]
zobrazit celý článek »

Branislav Škrípek na návštěvě v Lenešicích a Postoloprtech

21. 09. 2017
Od roku 2015 navštěvuje pan Branislav Škrípek ze Slovenska patera Rudolfa Preye, emeritního děkana na faře v Lenešicích, naposledy dne 21.9.2017. Pan Škrípek vykonával základní vojenskou službu v Postoloprtech v letech 1989 – 91 a v kostele Nanebevzetí Panny Marie došlo k jeho konverzi ve víře, kdy zde vykonal celoživotní svatou zpověď a přijal svaté […]
zobrazit celý článek »

2017

Návštěva Sudetských Němců v Lenešicích a Postoloprtech
Pohřeb pana Josefa Eisenhammera – 29.8.2017 Lenešice
Žehnání nové kapličky sv.Vavřince v Lenešicích
Nová kaplička v Lenešicích a její požehnání 9.8.2017
Nová firma pro výstavbu věže kostela v Lenešicích
Noc kostelů v kostele sv. Šimona a Judy Lenešice 2017
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2017
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2017
Nejnovější zprávy o opravě kostela v Lenešicích
Promluva na Bílou sobotu v kostele Lenešice
Promluva na Velký pátek v kostele Lenešice
Promluva na Zelený čtvrtek v kostele Lenešice
Pohřeb paní Milady Dubské z Lenešic 10.2.2017

2016

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2016
Děti ze Základní školy Lenešice zpívaly koledy v kostele Lenešice
Pohřeb z kostela Lenešice na hřbitov dne 7.11.2016
Podzimní koncert studentů ZUŠ Slaný v kostele Lenešice 2016
Poutní cesta farnosti Lenešice ke Svaté bráně v Liběšicích
Noví ministranti v kostele Lenešice
Renovace oltáře v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Emeritní děkan Rudolf Prey se zúčastnil setkání maturantů v Teplicích dne 2.9.2016
Vikariátní konference kněží v Lenešicích 1.9.2016
Poutní cesta na Svatou Horu u Příbrami ke Svaté bráně
Ekumenická bohoslužba 6. července 2016 v Lenešicích
Noc kostelů LENEŠICE 2016
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2016
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016
Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016
Svátost křtu sv. v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Třídenní Svatého týdne v kostele Lenešice
Výzdoba kostela v Lenešicích ke Svatému týdnu
Svatý týden a velikonoční bohoslužby v Postoloprtech a okolí
Bohoslužby Svatého týdne v Lenešicích 2016

2015

Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2015
Vánoce v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích 2015
Pohřeb v kostele Lenešice Jaroslava Malého
Česko zpívá koledy – koncert dětí ze školy v kostele Lenešice
Stav opravy věže kostela v Lenešicích – prosinec 2015
Vzpomínka na věrné zemřelé na hřbitově Lenešice 2015
Koncert v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích 25.10.2015
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Pozvánka – ekumenická bohoslužba v Lenešicích
9.fotbalový turnaj litoměřické diecése
Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2015
Akce Den otevřených dveří kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích 29.5.2015
Změna bohoslužeb v kostele Lenešice ve 24. týdnu 2015
Pozvánka – zpřístupnění kostela v Lenešicích 29. 5. 2015 v rámci „Noci kostelů“
Změna bohoslužeb v kostele Lenešice z důvodu nemoci děkana
Pořízení obrazů křížové cesty a obnova sošky Ježíše Vzkříšeného
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2015 v kostele Lenešice

2014

Vánoce v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích 2014
Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2014
Stav opravy věže kostela v Lenešicích – prosinec 2014
Česko zpívá koledy v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích
POZVÁNKA: Česko zpívá koledy – kostel Lenešice,10. 12. 2014
75. výročí narození arciděkana Rudolfa Preye
Klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Pozvánka: klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Dušičková pobožnost na hřbitově v Lenešicích
Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů ve sboru Dr.Farského v Lounech
Účast emeritního děkana z Lenešic na mši sv.v Nehasicích
Obnovení prací na zřícené věži kostela v Lenešicích
Setkání absolventů abiturientského kursu VHŠ po 56 letech v Teplicích
Ekumenická bohoslužba v kostele Lenešice
Poutní cesta farnosti Lenešice
Hasící přístroje pro kostel a faru Lenešice
Restaurační práce na oltáři v kostele Lenešice
Instalace schodišťové sedačky na faru Lenešice
Pohřební obřad v kostele Lenešice dne 13.6.2014
Soutěže dětí z náboženství Lenešice
Křest svatý v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Májové pobožnosti v r. 2014 v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Slavení Svatého týdne v kostele Lenešice
Pražské Jezulátko v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích
Informativní návštěva školních dětí s učitelkou v kostele Lenešice
Doba postní a Svatý týden v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích v r. 2014
Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2013
Půlnoční mše sv. v kostele Lenešice

2013

Vánoce v kostele Lenešice
Pohřební obřad v Lenešicích
Duchovní služby ve farnosti Lenešice od 1.9.2013
První mše sv. v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích po zřícení věže s panem biskupem Mons. Janem Baxantem z Litoměřic
Kostel sv. Šimona a Judy Lenešice na počátku roku 2013

2012

Klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Lenešice – Hubertova jízda – slavnost koní a jezdců
Kam dosáhne věž v roce 2012

2011

Jednání na faře v Lenešicích ohledně financování opravy kostela v Lenešicích
Vnitřní úpravy farní budovy v Lenešicích

2010

Požehnání základů věže kostela v Lenešicích
Informace o provedených pracích na obnově zřícené věže kostela v Lenešicích a stavu zajištěnosti k 31.1.2010

2009

Obnova kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích – stav podzim 2009
Pokračování obnovy – léto 2009
Jednání leden až duben 2009
Obnova kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích – leden 2009

2008

Kontrolní den v Lenešicích konaný v pátek 7.11.2008