Akce farnosti Lenešice 2017 – 2018

 

Modlitba růžence v kostele: každý druhý čtvrtek od 16 h. O prázdninách červenec – srpen růženec nebude!!

v zimním období bude modlitba růžence ve farní učebně!!

 

Biblická hodina na faře: každý čtvrtý čtvrtek od 16 h. O prázdninách červenec – srpen biblické hodiny nebudou!

Také v zimních měsících: prosinec – únor biblické hodiny nebudou!

Náboženství dětí ve farní učebně každý pátek od 12,30 h.

Vzhledem k zimnímu počasí budou mše sv. od 8.2.2018 ve všední dny i v neděli až do odvolání ve farní kapli v obvyklou dobu:

v neděli od 10.30 h. v úterý a v pátek od 16 h. Děkujeme za pochopení!

 

 

 

 

 

 

D o b a   a d v e n t n í  a  v á n o č n í :

24.12.2017 – 4. neděle adventní mše sv. od 10.30 v kostele

Narození Ježíše v Betlémě

Narození Ježíše v Betlémě

24.12.2017 – Půlnoční mše vánoční ve 24.00 v kostele

25.12.2017 – Hod Boží vánoční mše sv. v kostele od 10.30

26.12.2017 – Svátek  sv. Štěpána mše sv. v kostele od 10.30

31.12.2017 –  Svaté Rodiny mše sv. v kostele od 10.30

31.12.2017 – Sv. Silvestra mše sv. a poděkování v kostele od 16 h.

1.1.2018 – Slavnost Matky Boží P.Marie mše sv. v kostele od 10.30 h.

7.1.2018 – Svátek Křtu Páně mše sv. v kostele od 10.30 h.

Tímto svátkem končí doba vánoční a následuje mezidobí.

 

 

D o b a   p o s t n í  : 

14.2.2018 – Popeleční středa – popelec, mše sv. od 16 h.

Modlitby na křížové cestě budou v postní době vždy v pátek od 16h.,  po ní mše sv.

Ježíš na kříži

Ježíš na kříži

25.3.2018- Květná ( pašijová ) neděle od 10.30 h.

29.3.2018 – Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně od 16 h.

30.3.2018 – Velký pátek – pašije, uctívání sv. kříže, Boží hrob od 16 h.

31.3.2018 – Bílá sobota – obřady velikonoční svíce, křestní slib, mše sv. a vzkříšení od 18 h.

1.4.2018 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně od 10.30 h.

2.4.2018 – Pondělí velikonoční mše sv. od 10.30 h.

8.4.2018 – 2.neděle velikonoční Božího milosrdenství od 10.30 h.

Májové pobožnosti v květnu každé úterý a pátek od 16 h. po mši sv.- zpívané litanie

10.5.2018 – Slavnost Nanebevstoupení Páně – překládá se na neděli 13.5.2018 od 10.30 h.

Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatého

20.5.2018 – Slavnost Seslání Ducha sv. v 10.30 h.

27.5.2018 – Slavnost Nejsvětější Trojice od 10.30 h.

31.5.2018 – Slavnost Těla a Krve Páně – překládá se na neděli 3.6. od 10.30 h.

8.6.2018 – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova překládá se na neděli 10.6.2018 od 10.30

24.6.2018 – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele v kostele od 10.30

29.6.2018 . Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů -překládá se na neděli 1.7.2018 od 10.30 h.

5.7.2018 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – překládá se na neděli 8.7. od 10.30 h.

15.8.2018 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – překládá se na neděli 19.8.2018 od 10.30 h.

28.9.2018 – Slavnost sv. Václava – překládá se na neděli 30.9.2018 od 10.30

28.10.2018 – Svátek sv. Šimona a Judy – v kostele od 10.30

1.11.2018 -Slavnost Všech svatých –  překládá se na úterý 30.10.2018 od 16 h-

2.11.2018 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. ranní ve farní kapli od 7 h.

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

2.11.2018 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – na hřbitově bohoslužba slova od 15 h.

25.11.2018 – Slavnost Ježíše Krista Krále -od 10.30 h. v kostele