Akce farnosti Lenešice 2018 – 2019

 

Modlitba růžence v kostele: každý druhý čtvrtek od 16 h.

v zimním období bude modlitba růžence ve farní učebně!!

 

Biblická hodina na faře: každý čtvrtý čtvrtek od 16 h.

V zimních měsících: prosinec – březen biblické hodiny nebudou!

Náboženství dětí ve farní učebně každý pátek od 12,30 h.

 

 

 

 

 

 

D o b a   a d v e n t n í  a  v á n o č n í :

23.12.2018 – 4. neděle adventní mše sv. od 10.30 v kostele

Narození Ježíše v Betlémě

Narození Ježíše v Betlémě

24.12.2018 – Půlnoční mše vánoční ve 24.00 v kostele

25.12.2018 – Hod Boží vánoční mše sv. v kostele od 10.30

26.12.2018 – Svátek  sv. Štěpána mše sv. v kostele od 10.30

30.12.2018 –  Svaté Rodiny mše sv. v kostele od 10.30

31.12.2018 – Sv. Silvestra mše sv. a poděkování v kostele od 16 h.

1.1.2019 – Slavnost Matky Boží P.Marie mše sv. v kostele od 10.30 h.

6.1.2019 – Slavnost Zjevení Páně mše sv. v  kostele v 10.30 h.

13.1.2019 – Svátek Křtu Páně mše sv. v kostele v 10.30 h.

Tímto svátkem končí doba vánoční a následuje mezidobí.

 

 

D o b a   p o s t n í  : 

6.3.2019 – Popeleční středa – popelec, mše sv. od 16 h.

Modlitba křížové cesty bude v r.2019 vždy v neděli přede mší svatou

Ježíš na kříži

Ježíš na kříži

14.4.2019 – Květná ( pašijová ) neděle od 10.30 h.

18.4.2019 – Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně od 16 h.

19.4.2019 – Velký pátek – pašije, uctívání sv. kříže, Boží hrob od 16 h.

20.4.2019 – Bílá sobota – obřady velikonoční svíce, křestní slib, mše sv. a vzkříšení od 18 h.

21.4.2019 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně od 10.30 h.

22.4.2019  – Pondělí velikonoční mše sv. od 10.30 h.

28.4.2019 – 2.neděle velikonoční Božího milosrdenství od 10.30 h.

Májové pobožnosti v květnu každé úterý a pátek od 16 h. po mši sv.- zpívané litanie

30.5.2019  – Slavnost Nanebevstoupení Páně – překládá se na neděli 2.6.2019 od 10.30 h.

Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatého

9.6.2019 – Slavnost Seslání Ducha sv. v 10.30 h.

16.6.2019  – Slavnost Nejsvětější Trojice od 10.30 h.

20.6.2019 – Slavnost Těla a Krve Páně – překládá se na neděli 23.6. od 10.30 h.

28.6.2019 – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova od 16 h.

24.6. 2019 – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele v kostele od  – překládá se na 25.6.2019 od 16 h.

29.6.2019 . Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů -překládá se na neděli 30.6.2019 od 10.30

5.7.2019 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – překládá se na neděli 7.7. od 10.30 h.

15.8.2019 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – překládá se na neděli 18.8.2019 od 10.30 h.

28.9.2019 – Slavnost sv. Václava – překládá se na neděli 29.9.2019 od 10.30

28.10.2019 – Svátek sv. Šimona a Judy – překládá se na neděli 27.10.2019 od 10.30

1.11.2019 -Slavnost Všech svatých – od 16 h-

2.11.2019 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. ranní ve farní kapli od 7 h.

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

2.11.2019 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – na hřbitově bohoslužba slova od 15 h.

25.11.2019 – Slavnost Ježíše Krista Krále -od 10.30 h. v kostele