Akce farnosti Lenešice 2016 – 2017

 

Modlitba růžence v kostele: každý druhý čtvrtek od 16 h. O prázdninách červenec – srpen růženec nebude!!

v zimním období bude modlitba růžence ve farní učebně!!

 

Biblická hodina na faře: každý čtvrtý čtvrtek od 16 h. O prázdninách červenec – srpen biblické hodiny nebudou!

Náboženství dětí ve farní učebně každý pátek od 12 h.

D o b a   a d v e n t n í :

8.12.2016 – čtvrtek od 16 h. adorace v adventní době v kostele

14.12.2016 – děti ze základní školy zpívají koledy v kostele – středa od 18 h.

Narození Ježíše v Betlémě

Narození Ježíše v Betlémě

24.12.2016 – sobota od 24 h. půlnoční mše sv. v kostele

25.12.2016 – neděle: Hod Boží vánoční mše sv. v kostele od 10.30

26.12.2016 – pondělí sv. Štěpána mše sv. v kostele od 10.30 h.

30.12.2016 – pátek Svaté Rodiny mše sv. v kostele od 16 h.

31.12.2016 – sobota sv. Silvestra mše sv. a poděkování v kostele od 16 h.

1.1.2017 – neděle slavnost Matky Boží P.Marie mše sv. v kostele od 10.30 h.

6.1.2017 – pátek slavnost Zjevení Páně mše sv. v kostele od 16 h.

8.1.2017 – neděle svátek Křtu Páně mše sv. v kostele od 10.30 h.

 

D o b a   p o s t n í  : 

1.3.2017 – Popeleční středa – popelec, mše sv. od 16 h.

Modlitby na křížové cestě budou v postní době vždy v pátek od 16h.,  po ní mše sv.

Ježíš na kříži

Ježíš na kříži

9.4.2017- Květná ( pašijová ) neděle od 10.30 h.

13.4.2017 – Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně od 16 h.

14.4.2017 – Velký pátek – pašije, uctívání sv. kříže, Boží hrob od 16 h.

15.4.2017 – Bílá sobota – obřady velikonoční svíce, křestní slib, mše sv. a vzkříšení od 18 h.

16.4.2017 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně od 10.30 h.

17.4.2017 – Pondělí velikonoční mše sv. od 10.30 h.

23.4.2017 – 2.neděle velikonoční Božího milosrdenství od 10.30 h.

Májové pobožnosti v květnu každé úterý a pátek od 16 h. po mši sv.- zpívané litanie

25.5.2017 – Slavnost Nanebevstoupení Páně – překládá se na neděli 28.5.2017 od 10.30 h.

Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatého

4.6.2017 – Slavnost Seslání Ducha sv. v 10.30 h.

11.6.2017 – Slavnost Nejsvětější Trojice od 10.30 h.

15.6.2017 – Slavnost Těla a Krve Páně – překládá se na neděli 18.6. od 10.30 h.

23.6.2017 – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova od 16.00 h.

24.6.2017 – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – překládá se na neděli 25.6.2017 od 10.30 h.

29.6.2017 . Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů -překládá se na neděli 2.7.2017 od 10.30 h.

5.7.2017 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – překládá se na neděli 9.7. od 10.30 h.

15.8.2017 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – překládá se na neděli 13.8.2017 od 10.30 h.

28.9.2017 – Slavnost sv. Václava – překládá se na neděli 1.10.2017

28.10.2017 – Svátek sv. Šimona a Judy – překládá se na neděli dne 29.10.2017 od 10.30 h.

1.11.2017 -Slavnost Všech svatých –  překládá se na úterý 31.102017 od 16 h-

2.11.2017 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. ranní v kapli od 7.00 h.

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

2.11.2017 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – na hřbitově bohoslužba slova od 15 h.

26.11.2017 – Slavnost Ježíše Krista Krále -od 10.30 h.