Akce farnosti Lenešice 2022 – 23

Oznámení pro rok 2023

V zimním období od adventní doby budou 

bohoslužby ve všední dny v kapli na faře a to

v neděli od 10.30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D o b a   a d v e n t n í  a  v á n o č n í :

 Z důvodu dlouhodobé nemoci děkana Rudolfa Preye budou v adventní a vánoční

době mše pouze o nedělích a slavnostech od 10.30, vyjímečně v pátek od 16  h.

v kapli na faře v přízemí. 

 

 

 

 

D o b a   p o s t n í  a  v e l i k o n o č n í :

Z důvodu dlouhodobé nemoci děkana Rudolfa Preye  budou v době postní a velikonoční mše sv. pouze

v neděli od 10.30, v postní době v pátek křížová cesta od 16 h.

Svaté třídenní Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota budou konány pouze jako soukromé bez

účasti věřících a to v kapli farnosti v přízemí. 

 

 

Májové pobožnosti v r. 2022 budou z důvodu dlouhodobé nemoci děkana pouze v pátek od 16 h. po mši sv. v kostele

 

Nanebevstoupení Páně bude 18. 5.2023 od 16 h-v kostele

Seslání Ducha sv. v neděli 28.5.2023 od 10.30 h. v kostele

Nejsvětější Trojice v neděli 4.6.2023 od 10.30 v kostele

Tělo a krev Páně v neděli 11.6.2023 od 10.30 v kostele

Cyril a Metoděj v neděli 2.7.2023 od 10.30 v kostele

Nanebevzetí Panny Marie v neděli 13.8.2023  10.30 v kostele

Sv. Václav v neděli 24.9.2023 od 10.30 v kostele 

Sv.Šimon a Juda poutní mše dne 29.10.2023 od 10.30 v kostele

Památka zesnulých 2.11.2023  mše od 16 h- v kostele

Ježíše Krista Krále v neděli 26.11.2023 od 10.30 v kostele

Děkujeme za přijetí těchto změn z důvodu rehabilitace děkana.

 

Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatéh

 

 

 

 

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie