Akce farnosti Lenešice 2019 – 2020

 

Modlitba růžence v kostele: každý druhý čtvrtek od 16 h.

v zimním období bude modlitba růžence ve farní učebně!!

 

Biblická hodina na faře: každý čtvrtý čtvrtek od 16 h.

V zimních měsících: prosinec – březen biblické hodiny nebudou!

Náboženství dětí ve farní učebně každý pátek od 13 h.

V zimním období mohou být bohoslužby přesunuty do zimní

kaple na faře!

 

 

 

 

 

 

D o b a   a d v e n t n í  a  v á n o č n í :

22.12.2019 – 4. neděle adventní mše sv. od 10.30 v kostele

Narození Ježíše v Betlémě

Narození Ježíše v Betlémě

24.12.2019 – Půlnoční mše vánoční ve 24.00 v kostele

25.12.2019 – Hod Boží vánoční mše sv. v kostele od 10.30

26.12.2019 – Svátek  sv. Štěpána mše sv. v kostele od 10.30

29.12.2019 –  Svaté Rodiny mše sv. v kostele od 10.30

31.12.2019  – Sv. Silvestra mše sv. a poděkování v kostele od 16 h.

1.1.2020 – Slavnost Matky Boží P.Marie mše sv. v kostele od 10.30 h.

5.1.2020 – Slavnost Zjevení Páně mše sv. v  kostele v 10.30 h.

12.1.2020  – Svátek Křtu Páně mše sv. v kostele v 10.30 h.

Tímto svátkem končí doba vánoční a následuje mezidobí.

 

 

D o b a   p o s t n í  : 

26.2.2020 – Popeleční středa – popelec, mše sv. od 16 h.

Modlitba křížové cesty bude v r.2020 vždy v pátek přede mší sv. v kapli na faře

Ježíš na kříži

Ježíš na kříži

5.4.2020 – Květná ( pašijová ) neděle od 10.30 h.

9.4.2020 – Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně od 16 h.

10.4.2020 – Velký pátek – pašije, uctívání sv. kříže, Boží hrob od 16 h.

11.4.2020 – Bílá sobota – obřady velikonoční svíce, křestní slib, mše sv. a vzkříšení od 18 h.

12.4.2020 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně od 10.30 h.

12.4.2020  – Pondělí velikonoční mše sv. od 10.30 h.

19.4.2020 – 2.neděle velikonoční Božího milosrdenství od 10.30 h.

Májové pobožnosti v květnu každé úterý a pátek od 16 h. po mši sv.- zpívané litanie

21.5.2020  – Slavnost Nanebevstoupení Páně – překládá se na neděli 24.5.2020 od 10.30 h.

Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatého

31.5.2020 – Slavnost Seslání Ducha sv. v 10.30 h.

7.6.2020 – Slavnost Nejsvětější Trojice od 10.30 h.

11.6.2020 – Slavnost Těla a Krve Páně – překládá se na neděli 14.6.2020 od 10.30 h.

19.6.2020 – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova od 16 h.

24.6.2020 – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele v kostele od  – překládá se na 28.6.2020 od 16 h.

29.6.2020 . Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů -mše sv. od 16 h.
5.7.2020 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – od 10.30 h.

15.8.2020- Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – překládá se na neděli 18.8.2020 od 10.30 h.

28.9.2020- Slavnost sv. Václava – překládá se na neděli 27.9.2020od 10.30

28.10.2020 – Svátek sv. Šimona a Judy – překládá se na neděli 25.10.2020 od 10.30

1.11.2020-Slavnost Všech svatých – od 10.30

2.11.2020 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. ranní ve farní kapli od 7 h.

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

2.11.2020- Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – na hřbitově bohoslužba slova od 15 h.

22.11.2020- Slavnost Ježíše Krista Krále -od 10.30h.