Akce farnosti Lenešice 2021 – 2022

 

Modlitba růžence se v době pandemie nekoná 

 

 

Biblická hodina v době pandemie se nekoná

 

Náboženství dětí v době pandemie se nekoná

V zimním období od adventní doby budou 

bohoslužby ve všední dny v kapli na faře! 

 

 

 

 

 

 

 

 

D o b a   a d v e n t n í  a  v á n o č n í :

V době rehabilitace děkana Rudolfa Preye budou v adventní a vánoční

době mše pouze o nedělích a slavnostech od 10.30 a v pátek od 16 h. a to 

v kapli na faře v přízemí.

 

 

 

D o b a   p o s t n í  a  v e l i k o n o č n í :

Z důvodu rehabilitace děkana Rudolfa Preye  budou v době postní a velikonoční mše sv. pouze

v neděli od 10.30, v postní době v pátek křížová cesta od 16 h.

Svaté třídenní Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota budou konány pouze jako soukromé bez

účasti věřících a to v kapli farnosti v přízemí. 

 

 

Májové pobožnosti v r. 2022 budou z důvodu rehabilitace děkana pouze v pátek od 16 h. po mši sv. v kostele

 

Nanebevstoupení Páně bude 27. 5.2022 od 16 h-v kostele

Seslání Ducha sv. v neděli 5.6.2022 od 10.30 h. v kostele

Nejsvětější Trojice v neděli 12.6.2022 od 10.30 v kostele

Tělo a krev Páně v neděli 19.6.2022 od 10.30 v kostele

Cyril a Metoděj v neděli 3.7.2022 od 10.30 v kostele

Nanebevzetí Panny Marie v neděli 14.8.202 id 10.30 v kostele

Sv. Václav v neděli 25.9.2022 od 10.30 v kostele 

Sv.Šimon a Juda poutní mše dne 30.10.2022 od 10.30 v kostele

Památka zesnulých 2.11.2022 na hřbitově od 11 hod. a mše od 16 h- v kostele

Ježíše Krista Krále v neděli 20.11. 2022 od 10.30 v kostele

Děkujeme za přijetí těchto změn z důvodu rehabilitace děkana.

 

Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatéh

 

 

 

 

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie