Akce farnosti Lenešice 2023 – 2024

Oznámení pro rok 2024

V zimním období od adventní doby budou 

bohoslužby ve všední dny v kapli na faře a to

v neděli od 10.30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D o b a   a d v e n t n í  a  v á n o č n í :

 Z důvodu dlouhodobé nemoci děkana Rudolfa Preye budou v adventní a vánoční

době mše pouze o nedělích a slavnostech od 10.30, vyjímečně v pátek od 16  h.

v kapli na faře v přízemí. 

 

 

 

 

D o b a   p o s t n í  a  v e l i k o n o č n í :

Z důvodu dlouhodobé nemoci děkana Rudolfa Preye  budou v době postní a velikonoční mše sv. pouze

v neděli od 10.30, v postní době v pátek křížová cesta od 16 h. Vše v kapli na faře v přízemí.

Svaté třídenní Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota budou konány pouze jako soukromé bez

účasti věřících a to v kapli farnosti v přízemí. 

 

 

Májové pobožnosti v r. 2024budou z důvodu dlouhodobé nemoci děkana pouze v pátek od 16 h. po mši sv. v kostele

 

Nanebevstoupení Páně bude v neděli 12.5.2024 v kostele

Seslání Ducha sv. v neděli 19.5.2024 od 10.30 h. v kostele

Nejsvětější Trojice v neděli 26.5.2024 od 10.30 v kostele

Tělo a krev Páně v neděli 2.6.2024 od 10.30 v kostele

Cyril a Metoděj v neděli 7.7.2024 od 10.30 v kostele

Nanebevzetí Panny Marie v neděli 18.8.2024  10.30 v kostele

Sv. Václav v neděli 29.9.2024 od 10.30 v kostele 

Sv.Šimon a Juda poutní mše dne 28.10.2024 od 10.30 v kostele

Památka zesnulých 2.11.2024  mše od 16 h- v kostele

Ježíše Krista Krále v neděli 24.11.2024 od 10.30 v kostele

Děkujeme za přijetí těchto změn z důvodu dlouhodobé nemoci děkana.

 

Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatéh

 

 

 

 

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie

Srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie