Aktivity farnosti

 1. Svátosti
  1. Křest svatý – pro děti a dospělé
   V případě křtu dětí rodiče se dostaví na farní úřad alespoň tři týdny před křtem k přípravě.
   Dospělý se zapíše na farním úřadě do katechumenátu a nejméně půl roku se připravuje na udělení křtu.
  2. Biřmování – připuštěn může být pokřtěný od čtrnácti let věku, který se zúčastní přípravy
  3. Manželství – snoubenci se dostaví na farní úřad k sepsání snoubeneckého zápisu nejméně jeden měsíc před svatbou
  4. Pomazání nemocných – přijímají věřící těžce nemocní nebo nad 70 let věku po předchozí dohodě s farářem
  5. Smíření – zpověď – na požádání kdykoliv, v kostele nebo na faře; každý první pátek v měsíci je příležitost ke sv. zpovědi v kostele
  6. Mše svatá – termíny mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech jsou uvedeny na úvodní stránce
  7. Kněžství – kandidát s ukončenou maturitní zkouškou si přijde pro doporučení k místnímu faráři
 2. Výuka náboženství
  Výuka probíhá v Postoloprtech ve farní učebně v prvním poschodí v pondělí a pátek, vždy ve 14.00 odpoledne. Setkání dětí v Bitozevsi vždy v sobotu ve 14.00 u kostela, v Blažimi v sobotu v 16.00 hod. u kostela. V Lenešicích se vyučuje náboženství ve farní učebně v pátek odpoledne -P.Rudolf Prey
 3. Biblická hodina
  Každý první čtvrtek v měsíci probíhá na faře v Postoloprtech biblická hodina.
  Součástí programu je modlitba, četba a výklad, prostor pro dotazy, příp. také zpěv.
 4. Modlitební setkání
  Společná modlitba rozjímavého růžence probíhá třetí čtvrtek v měsíci v kostele.
 5. Farní sbor
  V současné době se jedná pouze o ženský sbor, který nacvičuje jedenkrát týdně (úterý nebo pátek ve večerních hodinách) v kostele. Vedoucí sboru p. Irena Pauříková srdečně zve další zájemce o chrámový zpěv a rovněž zájemce o vahranní hudbu.
 6. Ministranti
  Služby laiků při liturgii jsou rozděleny na vlastní ministrování v presbytáři a na ostatní služby. Ti, kteří již neministrují, jsou zváni k čtení epištoly (druhé čtení), k předčítání jednotlivých proseb při přímluvách, k přinášení obětních darů, pomoci při sbírce, ke zpěvu atd.
 7. Fotbalové mužstvo Porta Postoloprty
  Od roku 2007 byla ustanovena fotbalová mužstva s názvem Porta, a to pro chlapce a dívky. Aktuality jsou k dispozici zde.