O žehnání, svěcení, křesťanských zvycích a symbolech

Ježíš Kristus ustanovil sedm svátostí. Skrze jejich konání je Pán Ježíš v Duchu sv. přítomen, aby věřící posvěcoval milostí Boží (působí ex opere operato = jistě).

Vedle těchto božských zdrojů milosti ustanovila sama církev tzv.svátostiny (tj. malé svátosti).Církev jako dobrá matka na nás myslí a prosí za nás Boha. Svátostina je zvláštní požehnání nebo posvěcení. Svátostiny nepůsobí Boží milost přímo, ale jen nepřímo a přinášejí Boží ochranu (odpouštějí lehké hříchy, chrání proti moci zlých duchů na základě modlitby a podle dispozice víry, udělují pomáhající milost). Příklady svátostin: pokaždé, když kněz uděluje požehnání, někdy i věřící může udělit požehnání, když se uděluje svatoblažejské požehnání, při svěcení ratolestí na Květnou neděli, při svěcení hromničních svící, na Popeleční středu – popelec, kdo kropí svěcenou vodou, kdo se modlí posvěcený růženec, kdo se modlí křížovou cestu, kdo žije v posvěceném příbytku a další. Je nebezpečí, aby v těchto svátostinách nebylo pověrečné jednání, vždyť nechrání nás sama posvěcená věc, ale spíše zbožné její užívání, spojené s modlitbou.

U svátostin rozlišujeme:

 1. Svěcení tj. vyjmutí z běžného lidského používání (např. kostel, kaple, oltář, obrazy svatých, růženec, zvon, kříž, hřbitov apod.).
 2. Žehnání tj. pro ostatní věci lidského života (dům, most, úroda, chléb, jídlo, byt atd.)

Nyní něco o symbolech, se kterými  se setkáváme v církvi až do dnešních dnů. Některé pocházejí z Písma sv., jiné důmyslně vytvořila křesťanská tradice, zejména prvotní církve, která byla pronásledována a symboly nutně potřebovala. Písmena Alfa a Omega jsou znamení z Písma sv. pro Boha, symbol ryby, řecky ichthis. Písmena tohoto slova ryby jsou začátečními písmeny důležitého sdělení naší spásy: I = Ježíš, Ch = Kristus, Th = Boží, Hy = Syn, S = Spasitel.

P X neznamená pax – mír, ale Kristus (začátek řeckých písmen P a X)

I H S jsou začáteční písmena řecká pro: I = Ježíš, H = Syn, S = Spasitel.

Trojúhelník s okem je symbol pro Boží Trojici a vševidoucnost Boha.

Kříž je nejcennější znamení Kristovy smrti a vzkříšení. Pelikán s mláďaty je láska Krista Pána, který nám dává své tělo za pokrm jako pelikán svým mláďatům.

Symbol kříže, kotvy a srdce s plamenem znamená tři božské ctnosti: víru, naději a lásku. Holubice je symbol Ducha sv.

S těmito symboly se setkáváme v kostele, na obrazech, mešním rouchu, hřbitovech, svatých knihách atd.

Během církevního roku křesťané konají starobylé zvyky:

 • adventní věnec se 4 svícemi: znázorňuje 4 neděle před vánocemi.
 • Sv.Mikuláš, který dává dárky – proč? (na památku dobročinného svatého z 5.stol.).
 • Barborky – větvičky třešně v den sv.Barbory se dají do vody a rozkvetou na vánoce.
 • Jesličky (Betlém) a vánoční stromek.
 • Písmena křídou K + M + B – požehnání domu a radost z narození Krista Ježíše, též jména mudrců Kašpar, Melichar, Baltazar.
 • Svíce hromničky proti bleskům a nebezpečí smrti.
 • Kočičky posvěcené se dávají za obraz na znamení věrnosti Kristu i v utrpení.
 • Křížek při načínání nového chleba či jiného pokrmu.
 • Svěcení pokrmů na svátek Nanebevzetí Panny Marie.