přehled bohoslužeb v Postoloprtech a okolí od 19. 5. do 26. 5. 2024

20. 05. 2024

Slavnost Seslání Ducha svatého, neděle 19. 5. 2024,

Postoloprty, mše svatá v 8. 30 hod.

Lenešice, 10. 30 hod.

Blažim 15. 00 hod.     

pondělí, památka Panny Marie, Matky církve

Postoloprty, mše svatá není        

úterý 7. týdne v mezidobí, památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů mučedníků

Postoloprty, mše svatá není                                                                   

středa 7. týdne v mezidobí, památka sv. Rity z Cascie

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.                                                    

čtvrtek, Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a Věčného kněze

Postoloprty, mše svatá v 7. 00 hod.

od 16. 00 hod. generální úklid v kostele                                              

pátek 7. týdne v mezidobí,

mše svatá v 17. 00 hod.                                                                         

sobota 7. týdne v mezidobí, sobotní památka Panny Marie

Postoloprty, mše svatá v 8. 00 hod.                                                      

Slavnost Nejsvětější Trojice, neděle 26. 5. 2024

Postoloprty, mše svatá v 10. 00 hod., mše svatá s udělením svátosti biřmování, mši svatou slouží Mons. Stanislav Přibyl

Lenešice, 10. 30 hod.                                                                              

V měsíci květnu máme po každé mši svaté možnost prožít májovou pobožnost.