Oslava 84. narozenin emerit.děkana Rudolfa Preye

21. 11. 2023

V sobotu dne 18.11,2023 oslavil emeritní děkan Rudolf Prey 84 narozeniny v Lenešicích na faře s věrnými farnicemi, které děkanovi pomáhaly v jeho těžké nemoci a v pooperačním stavu. Tato oslava měla i duchovní obsah a to, že se na úvod konala zpívaná litanie Loretánská, slavnostní přípitek a při hostině se také zpívaly písně z Cantate na př. Madona, Anežka Česká, Jednou budem dál, Krásný je vzduch. Děkan děkuje věřícím ženám za dárky a krásně připravenou oslavu. Kéž na přímluvu Panny Marie a svatých křestních a biřmovacích patronů udělí všem farnicím zdraví duše i těla a stálé Boží požehnání.