Výroční zpráva farnosti Lenešice za rok 2022

16. 01. 2023

Výroční zpráva farnosti L e n e š i c e  v r. 2022

Křty do 1 roku 1
  od 1 do 7 let 2
  celkem 4
Pohřby do hrobu 2
  kremace 2
  celkem 4

Bohoslužby v adventní a postní době se konaly ve farní kapli (z důvodu vytápění) a to jak každou neděli v 10.30 h., tak ve všední dny v pátek od 16 h. včetně křížových cest.

Mimořádná slavnostní mše se konala u příležitosti 50. výročí kněžství patera Rudolfa Preye a to 24. 6. 2022 od 17 hod. na kterou přijel i pan biskup Jan Baxant se svým sekretářem, dále kněží z vikariátu a ministranti – asistenti. Po mši se konalo posezení na faře i před kostelem za příznivého počasí. Byl plný kostel věřících, na varhany hrála a zpívala paní Immerová z Loun. Bohu díky.

Děkan Rudolf Prey na doporučení pana biskupa začal jednat s paní Hlaváčkovou z Konsistoře Litoměřice o možnosti přenechání obrazů křížové cesty, stávající obrazy v Lenešicích zčásti chyběly, zčásti byly poškozené po zřícení věže. K realizaci došlo a bylo provedeno právní předání 14 obrazů bezplatně. Obrazy přivezla paní Magda Černá z Litoměřic a předala děkanovi Rudolfu Preyovi – Bohu díky.

Děkan nechal nové obrazy instalovat za pomoci pana Martina Smejkala ze Břvan a staré – zachovalé se umístily na faru, rámy starých obrazů zůstaly v kostele za oltářem.

 

Odeslané sbírky

  1. Na Biskupství Litoměřice: v celkové částce……………….. 3.330,..
  2. Sbírky na účet farnosti v celkové částce…………………….. 3.260,– 

Vzhledem k dlouhodobé nemoci (pooperační stav) děkana z Postoloprt P. Vondráčka emer. děkan P. Rudolf Prey od října zastupoval v nedělních mších v Postoloprtech od 8.30, později od adventní doby došlo ke střídání kněží v tomto zastupování.