přehled bohoslužeb v Postoloprtech a okolí od 26. 5. do 2. 6. 2024

29. 05. 2024

Slavnost Nejsvětější Trojice, neděle 26. 5. 2024

Postoloprty, mše svatá v 10. 00 hod. s udělením svátosti biřmování, Slouží Mons. Stanislav Přibyl 

pondělí 8. týdne v mezidobí, památka sv. Augustina

z Canterbury, biskupa

Postoloprty, mše svatá není        

úterý 8. týdne v mezidobí

Postoloprty, mše svatá v 17. 30 hod.                                                    

středa 8. týdne v mezidobí, památka sv. Pavla VI., papeže

Postoloprty, mše svatá v 17. 00 hod.       

od 18. 30 hod. varhanní koncert v kostele, absolventi konzervatoře Teplice v oboru varhany                                              

čtvrtek, Svátek svaté Zdislavy, hlavní patronky diecéze

Postoloprty, mše svatá v 7. 00 hod.

v 17. 00 hod. v kostele adorace                                                             

pátek, Svátek Navštívení Panny Marie, po ní poslední májová pobožnost

mše svatá v 17. 00 hod.                                                                         

sobota, sobotní památka Panny Marie

Postoloprty, mše svatá v 8. 00 hod.                                                     

Slavnost Těla a Krve Páně, neděle 2. června 2024

Postoloprty, mše svatá s eucharistickým průvodem v 8. 30 hod.

Lenešice, 10. 30 hod.

Blažim 15. 00 hod.                                                                                  

v měsíci květnu máme po každé mši svaté možnost prožít májovou pobožnost