Stav opravy věže kostela v Lenešicích – prosinec 2015

6. 12. 2015

Firma Pegisan Plzeň zahájila opět v září 2015 další práce na obnově věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích, když Okrašlovací spolek Lenos pod vedením bratří Plačkových zajistil pro rok 2015 finanční prostředky a to z Ministerstva kultury, Krajského úřadu, Obecního úřadu Lenešice a Biskupství Litoměřice. Pracovníci odborné firmy Pegisan zevnitř pokračovali ve výstavbě oblouků a zvnějšku navýšili věž do úrovně střechy jak to dokreslují fotografie. Emeritní děkan přijal informaci od mistra firmy Pegisan, že vyšlo od pana Zdeňka Plačky, aby v následujícím roce se firma věnovala dokončení vnitřní části věže kostela včetně zhotovení omítek, aby mohla být odstraněna umělá stěna ze dřevotřísky a kostel tak byl zvětšen. Z pohledu emeritního děkana k tomuto záměru je plný souhlas, bude ovšem záležet na schválení od stavebního dozoru ing.Vinaře a vedení firmy. Ve Svobodném Hlasu č. 48 ze dne 2.12.2015 byl celostránkový článek od paní redaktorky o kostele Lenešice a vývoji oprav od zřícení věže v r.2008 do současnosti, článek byl napsán v pozitivním smyslu a obdivu k dosud vykonanému dílu. Emeritní děkan s věřícími konají pravidelné modlitby a mše sv. za zdárné pokračování průběhu oprav.Bohu díky všem za dosud vykonané dílo.