Soutěže dětí z náboženství Lenešice 2015

19. 06. 2015

V pátek 19.6.2015 se uskutečnila poslední hodina náboženství dětí na faře v Lenešicích, v rámci které se uskutečnily soutěže dětí o ceny. Zúčastnilo se sedm dětí. Nejprve se zpívaly 3 písničky s kytarou z Cantate a to Laudato si, Na kolenou a Raketa. Následoval náboženský kvíz a dovednostní soutěže na př. hod šipek na terč, hod míčků do koše, kroužky na cíl, nesení míčku na pálce atd. V soutěži zvítězil Martin Lacko, na druhém místě se umístily dívky Maruška Peštová a Veronika Lacková. Na dalších místech Michal Pešta, Mirka Lacková, Bára Košťálová a Mireček Lacko. Podle pořadí obdržel každý věcnou cenu. Děkan Rudolf Prey poděkoval dětem za navštěvování hodin náboženství v celém roce a popřál všem radostné prázdniny. Na závěr byly pořízeny fotografie dětí, které se zúčastnily soutěžení