První svaté přijímání dětí v kostele Postoloprty v neděli 19. 5. 2013

19. 05. 2013

Na slavnost Seslání Ducha sv. v neděli od 8.30 h. při mši svaté přistoupilo šest dětí, které chodily na náboženství, poprvé k svatému přijímání. Byly to: Vanesa, Milena, Zita, Ester, Marie, Roman. Na začátku zpívaly děti píseň Ježíš žije, kterou se učily na náboženství, v bohoslužbě slova si vyslechly promluvu od děkana P. Rudolfa Preye, po promluvě byla obnova křestního slibu a Roman pak četl přímluvné modlitby.

V bohoslužbě oběti před svatým přijímáním Maruška přečetla modlitbu před přijímáním za všechny děti a pak děti přijaly svátostného Spasitele slovem Tělo KristovoAmen. Po svatém přijímání Estera za všechny děti v modlitbě poděkovala Pánu Ježíši. Na závěr děti obdržely potvrzení o svatém přijímání a malý dárek a následovalo fotografování na památku. S dětmi přišli také jejich rodiče a příbuzní, takže byla větší účast na bohoslužbě – asi 60 lidí. Bohu díky pastorační asistentce Markétě za asistování při bohoslužbě, Sylvii a Jankovi za fotografování.

Bohu díky za krásnou mši svatou s dětmi.

F o t o g r a f i e  z e  s l a v n o s t i :