Májové pobožnosti v kostele Lenešice 2016

19. 05. 2016

SAM_1631Každé úterý a pátek po mši sv. od 16 h. se konala májová pobožnost u oltáře se sochou P.Marie Lurdské. Emeritní děkan konal májová čtení na téma rozjímání o růžencových tajemstvích slavných se zaměřením na Pannu Marii: vzkříšení P.Ježíše, nanebevstoupení P.Ježíše, seslání Ducha sv., nanebevzetí Panny Marie, korunování Panny Marie. Litanie Loretánské byly zpívané s následnými modlitbami k P.Marii a specielně prosbami za déšť. Závěr májových pobožností vykonal zpěv písně Večer tichounce se sklání…Účast věřících byla ovšem dosti malá. SAM_1627