Koncert v kostele sv.Šimona a Judy v Lenešicích 25.10.2015

25. 10. 2015

V neděli dne 25.10.2015 v rámci výročí posvěcení kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích se konal od 17 h. koncert vokálního kvarteta PAŠKÁL. Tento koncert zajistil Lenešický okrašlovací spolek pod vedením bratří Plačkových. Vokální kvarteto zpívalo z repertoáru různých duchovních proudů, zejména z francouzského kláštera Taize, dále z několika zpěvů z barokního období a zpěvů pravoslavných a židovských spirituálů. Ze zpěvů Taize na př. Veni sancte spiritus, laudate Dominum omnes gentes, o venite iube spiritus, blues to Lord my son. Od Adama Michy z Otradovic Zdrávas Maria Panno královno, buď Pane vůle tvá. Z židovských zpěvů Ve jménu šalom elechem. Z pravoslavných zpěvů Misericordia Domini in aeternum cantabo, aleluja,aleluja, psalite Deo. Na závěr kvarteto zazpívalo několik písní z repertoáru Spiritual kvintetu na př. To já, o Pane můj… Na koncert přišlo asi 50 lidí, kteří ocenili zpěváky na závěr upřímným potleskem. A pan Zdeněk Plaček předal umělcům květiny a věcnou cenu. Bohu díky za koncert ve prospěch výstavby věže kostela po jejím zřícení v r. 2008. Kéž Bůh požehná této výstavbě, která od září t.r. znovu pokračuje.