Vánoční bohoslužby – souhrn a další zamyšlení

Pán Ježíš je velkým darem pro lidstvo. O Vánocích se radujeme z jeho narození a na památku toho si také my dáváme dárky. Proč ale říkáme, že je Ježíš Kristus pro nás darem? Co pro nás jeho narození znamená? Co nám přineslo? Není narození kohokoliv jiného také stejně velkým darem? Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem. V něm nám Bůh dal všechno. V něm nám dal sám sebe. V něm nám také sdělil o sobě všechno, takže už není nic, co by lidstvu jako celku ještě chybělo vědět o Bohu. V jedné vánoční modlitbě se říká: „Když vidíme tvého narozeného Syna, vidíme tebe, Bože neviditelný…“ A tak skrze Ježíšovo lidství přistupujeme k jeho božství.

Jeden autor vzpomíná na anketu, ve které byli různí lidé dotazování na svou představu Boha. Zaznívaly tam obvyklé odpovědi typu: „Absolutno, Přesahující, něco nad námi, Neuchopitelný, Vzdálený“ apod. Právě po události jeho vtělení a narození by již měly odpovědi znít jinak: Vzdálený se nám v Ježíši Kristu stal Blízkým, Přesahující se stal malým dítětem, Neznámý Známým atd. Osoba Ježíše Krista a její znalost je jediným způsobem, jak můžeme poznávat Boha v plnosti všeho, co o něm můžeme poznat. Kdo poznává Ježíše Krista, poznává Boha Otce. O Pánu Bohu víme tolik, kolik víme o Ježíši Kristu.