9. 2. 2014: 5. neděle v mezidobí A: Mt 5, 13-16

V dnešním evangeliu slyšíme, že lidé mají vidět naše dobré skutky a ty se jim mají stát světlem. V podobném duchu se nese celé první čtení. A tak si někdo může položit otázku: „To se máme svými dobrými skutky chlubit? Copak není řečeno na jiném místě, že se máme varovat konání dobrých skutků před lidmi, jim na odiv, jako ty, kteří chtějí slyšet pochvalu; kteří již svou odměnu dostali?“

I když účel nesvětí prostředky, právě motivace konání dobrých skutků výrazně mění jejich charakter. Dnes slyšíme: „…aby velebili vašeho Otce v nebesích…“ zatímco jinde: „…aby je lidé chválili…“ V tom je ten rozdíl. Dobré skutky konáme kvůli Pánu Bohu. Jemu k oslavě, lidem k příkladu a k povzbuzení.

A tak platí oba výroky evangelia: Dobré skutky je třeba konat kromě skrytosti také veřejně, ale ne proto, aby lidé chválili nás, ale aby chválili Pána Boha.