7. 10. 2014: úterý po 27. neděli v mezidobí: Lk 10, 38-42

Vyprávění o sestrách Martě a Marii občas vyvolává určité otázky, zvláště u hospodyň. Pán Ježíš přichází na návštěvu, Marie poslouchá jeho učení, Marta obsluhuje. Když si stěžuje na přístup své sestry, je nepřímo napomenuta, zatímco Marie pochválena. Neříká snad Matoušovo evangelium, jak důležité je konat tzv. skutky tělesného milosrdenství („měl jsem hlad, a dali jste mi najíst…“)? Neříká snad evangelium, že v zástupu učedníků byly také ženy, které se staraly právě a především o zajištění jídla?

V životě mohou nastat různé situace, a to, co je správným chováním v jedné situaci, nemusí být správným v situaci odlišné.  Tam, kde člověk může vykonat dvě dobré věci (poslouchat Ježíšovo učení a starat se o obsluhu), má vykonat obojí. Tam ale, kde si musí vybrat pouze jednu možnost, má dát přednost tomu hodnotnějšímu. A právě to je případ dnešního evangelia.

Takže zde není odmítnuta starost a obsluhování, ale odmítá se špatné pořadí hodnot. Nakonec, i to obsluhování mělo vést k tomu, aby vznikly lepší podmínky pro hlásání Božího slova. A když by se stalo překážkou naslouchání Božímu slovu, nesplnilo by svůj základní účel.